تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار و برنامه ریزی منابع سازمانی

عنوان فارسی: تاثیر مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار و برنامه ریزی منابع سازمانی بر عملکرد مدیریت زنجیره تامین
عنوان انگلیسی: Effects of Business Process Reengineering and Enterprise Resource Planning on Supply Chain Management Performance
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 4 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 11 (شامل 2 صفحه رفرنس انگلیسی)
سال انتشار : 2013 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده و pdf نوع مقاله : ISI
نوع ارائه مقاله : کنفرانس کد محصول : 10001
محتوای فایل : zip حجم فایل : 481.94Kb
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت و مهندسی صنایع، لجستیک و زنجیره تامین، مدیریت کسب و کار، مدیریت فناوری اطلاعات
کنفرانس: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و سیستم های هوشمند - 3rd International Conference on IT and Intelligent Systems
دانشگاه: دانشگاه آتیلیم ، آنکارا ، ترکیه
کلمات کلیدی: مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار، برنامه ریزی منابع سازمانی، ارزیابی عملکرد، مدیریت زنجیره تامین
کلمات کلیدی انگلیسی: Business Process Reengineering - Enterprise Resource Planning - Performance Evaluation - Supply Chain Management
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
بیس: است ✓
مدل مفهومی: ندارد ☓
پرسشنامه: ندارد ☓
متغیر: ندارد ☓
رفرنس: دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
رفرنس در ترجمه: در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. روش شناسی

3. فرضیه‌ها

4. تحلیل‌های آماری

5. نتیجه گیری

6. منابع

نمونه متن انگلیسی

Abstract

In today’s growing economy, all companies aim to increase their profits and they are getting more competitive. In this competition environment, companies which improves the performance of their supply chain gains an advantage. The use of both Business Process Reengineering (BPR) and Enterprise Resource Planning (ERP) systems are the most important factors that affect Supply Chain Management (SCM) performance. In this study, a deep field-study has been made on the Turkish enterprises to determine BPR’s and ERP’s effects on SCM performance. Understanding of these relationships is vital for realizing the importance of BPR and ERP. Findings have been analyzed with statistical methods to summarize the current situation in Turkish enterprises. Results of this study have showed that both BPR and ERP have positive effects on improving the performance of SCM. Also, these results can be used in cross-country comparisons of BPR applications’ and ERP implementations’ effects on SCM performance.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف همه شرکتها در اقتصاد در حال رشد امروز، افزایش سودآوری و رقابتجویی بیشتر است. در این محیط رقابتی، شرکت‌هایی که عملکرد زنجیره تأمین خود را بهبود می‌بخشند، بهره می‌برند. استفاده از سیستمهای مهندسی مجدد فرایند کسب و کار (BPR) و برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) عوامل مهمی هستند که بر عملکرد مدیریت زنجیره تأمین (SCM) اثر می‌گذارند. در این بررسی، یک مطالعه میدانی عمیق بر روی شرکتهای ترکیه به منظور تعیین تاثیرات BPR و ERP بر عملکرد SCM انجام شده است. شناخت این روابط برای تحقق اهمیت BPR و ERP ضروری است. یافته‌ها با روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند تا وضعیت کنونی شرکتهای ترکیه را بطور خلاصه نشان دهند. نتایج این مطالعه نشان داده است که هر دو BPR و ERP دارای تأثیر مثبتی بر بهبود عملکرد SCM می‌باشند. همچنین، این نتایج می‌توانند در مقایسه‌های بین کشوری در مورد تأثیر کاربردهای BPR و اجراهای ERP بر عملکرد SCM مورد استفاده قرار گیرند.