ترجمه مقاله ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان مبتلا به ADHD - نشریه Frontiersin

ترجمه مقاله ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان مبتلا به ADHD - نشریه Frontiersin
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان - نسخه چهارم در یک گروه از کودکان مبتلا به ADHD
عنوان انگلیسی
Structure of the Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition in a Group of Children with ADHD
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2016
نشریه
Frontiersin
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6651
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
سنجش و اندازه گیری
مجله
مجله مرز در روانشناسی - journal Frontiers in Psychology
دانشگاه
دانشکده علوم بهداشت و روانشناسی، دانشگاه فدراسیون استرالیا
کلمات کلیدی
WISC-IV، ADHD، ساختار عاملی، مدل دو عامله، عملکرد تحصیلی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
شركت كنندگان
مواد و روش
مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان - چاپ چهارم (وکسلر، 2003)
دستاورد طیف گسترده ی تست- 3 (WRAT-3؛ ویلکینسون، 1993)
روش ها
روش تحلیلی
نتایج
ارزش و میانگین (انحراف معیار) از دست رفته آزمون فرعیWISC-IVو مقیاس ها
تحلیل عاملی تأییدی تمام مدل های WISC-IV تست شده
ضرایب الگوی ساختار برای WISC/ مدل دوساختاری
مقادیر ECV، ω_h، و ω_sبرای ساختارها در مدل WISC/ دو ساختاری
پیش بینی های خواندن و حساب کردن توسط ساختارها در مدلWISC/ دو ساختاری
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Objective: This study used confirmatory factor analysis to examine the factor structure for the 10 core WISC–IV subtests in a group of children (N = 812) with ADHD. Method: The study examined oblique four- and five-factor models, higher order models with one general secondary factor and four and five primary factors, and a bifactor model with a general factor and four specific factors. Results: The findings supported all models tested, with the bifactor model being the optimum model. For this model, only the general factor had high explained common variance and omega hierarchical value, and it predicted reading and arithmetic abilities. Conclusion: The findings favor the use of the FSIQ scores of the WISC-IV, but not the subscale index scores.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
موضوع : این مطالعه تحلیل های فاکتوری تاییدی را برای بررسی ساختار فاکتوری برای 10 هسته ی خرده آزمونهای WISC–IV در یک گروه از کودکان مبتلا به ADHD مورد استفاده قرار می دهند .
مدل : این مطالعه مدل 5 فاکتوره و 4 فاکتوره ی مورب را بررسی استفاده می کنند ، مدل های با مراتب بالاتر از یک فاکتورکلی متوسطه و 4 تا 5 فاکتور اصلی و یا از یک مدل دو عامله (bifactor ) با یک فاکتور کلی و چهار فاکتور اصلی استفاده می کنند .
یافته ها : این نتایج از تمامی مدل های تست شده حمایت می کند . مدل bifactor ، مدل مطلوب و بهینه ای است . برای این مدل ، تنها عامل کلی است که دارایی ناسازگاری های مشترکی است که در ادامه در مورد آن توضیح داده خواهد شد .
نتیجه گیری : به غیر از نمرات شاخص خرده مقیاس ها ، یافته های دیگر ما را برای استفاده از نمرات FSIQ بدست آمده از WISC-IV مساعدت و یاری می کنند .

بدون دیدگاه