تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان مبتلا به ADHD – نشریه Frontiersin

عنوان فارسی: ساختار مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان - نسخه چهارم در یک گروه از کودکان مبتلا به ADHD
عنوان انگلیسی: Structure of the Wechsler Intelligence Scale for Children – Fourth Edition in a Group of Children with ADHD
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 23
سال انتشار : 2016 نشریه : Frontiersin
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6651 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.70Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: روانشناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: سنجش و اندازه گیری
مجله: مجله مرز در روانشناسی - journal Frontiers in Psychology
دانشگاه: دانشکده علوم بهداشت و روانشناسی، دانشگاه فدراسیون استرالیا
کلمات کلیدی: WISC-IV، ADHD، ساختار عاملی، مدل دو عامله، عملکرد تحصیلی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

شركت كنندگان

مواد و روش

مقیاس هوشی وکسلر برای کودکان - چاپ چهارم (وکسلر، 2003)

دستاورد طیف گسترده ی تست- 3 (WRAT-3؛ ویلکینسون، 1993)

روش ها

روش تحلیلی

نتایج

ارزش و میانگین (انحراف معیار) از دست رفته آزمون فرعیWISC-IVو مقیاس ها

تحلیل عاملی تأییدی تمام مدل های WISC-IV تست شده

ضرایب الگوی ساختار برای WISC/ مدل دوساختاری

مقادیر ECV، ω_h، و ω_sبرای ساختارها در مدل WISC/ دو ساختاری

پیش بینی های خواندن و حساب کردن توسط ساختارها در مدلWISC/ دو ساختاری

بحث

نمونه متن انگلیسی

Objective: This study used confirmatory factor analysis to examine the factor structure for the 10 core WISC–IV subtests in a group of children (N = 812) with ADHD. Method: The study examined oblique four- and five-factor models, higher order models with one general secondary factor and four and five primary factors, and a bifactor model with a general factor and four specific factors. Results: The findings supported all models tested, with the bifactor model being the optimum model. For this model, only the general factor had high explained common variance and omega hierarchical value, and it predicted reading and arithmetic abilities. Conclusion: The findings favor the use of the FSIQ scores of the WISC-IV, but not the subscale index scores.

نمونه متن ترجمه

موضوع : این مطالعه تحلیل های فاکتوری تاییدی را برای بررسی ساختار فاکتوری برای 10 هسته ی خرده آزمونهای WISC–IV در یک گروه از کودکان مبتلا به ADHD مورد استفاده قرار می دهند .

مدل : این مطالعه مدل 5 فاکتوره و 4 فاکتوره ی مورب را بررسی استفاده می کنند ، مدل های با مراتب بالاتر از یک فاکتورکلی متوسطه و 4 تا 5 فاکتور اصلی و یا از یک مدل دو عامله (bifactor ) با یک فاکتور کلی و چهار فاکتور اصلی استفاده می کنند .

یافته ها : این نتایج از تمامی مدل های تست شده حمایت می کند . مدل bifactor ، مدل مطلوب و بهینه ای است . برای این مدل ، تنها عامل کلی است که دارایی ناسازگاری های مشترکی است که در ادامه در مورد آن توضیح داده خواهد شد .

نتیجه گیری : به غیر از نمرات شاخص خرده مقیاس ها ، یافته های دیگر ما را برای استفاده از نمرات FSIQ بدست آمده از WISC-IV مساعدت و یاری می کنند .