ترجمه مقاله حسابرسی منابع آبی برای حوزه های رودخانه ای دچار تنش شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله حسابرسی منابع آبی برای حوزه های رودخانه ای دچار تنش شده - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
حسابرسی منابع آبی برای حوزه های رودخانه ای دچار تنش شده بر روی مدل های مدیریت منابع آبی
عنوان انگلیسی
Water accounting for stressed river basins based on water resources management models
صفحات مقاله فارسی
27
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6413
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
حسابداری و مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست و حسابرسی
مجله
علوم کلی محیط زیست - Science of the Total Environment
دانشگاه
موسسه تحقیقات آب و محیط زیست، دانشگاه پلی تکنیک والنسیا، اسپانیا
کلمات کلیدی
گزارش آب، سیستم های حسابرسی محیطی – اقتصادی، آب (SEEA-W)، سیستم های منابع آب، حوضه رودخانه منطقه Jucar
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
1. مواد و روش ها
2. مورد مطالعه: ناحیه حوزه رودخانه جوکار
2.1 توصیف ناحیه مورد مطالعه
3. نتایج
3.1 تامین فیزیکی و حسابرسی میزان استفاده
3.2.حسابداری دارایی ها
3.3.ارزیابی و اعتبار سنجی خدمات آب
3.4.شاخص های به دست آمده از حسابرسی آب
4. مباحث
5. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Water planning and the Integrated Water Resources Management (IWRM) represent the best way to help decision makers to identify and choose the most adequate alternatives among other possible ones. The System of Environmental-Economic Accounting for Water (SEEA-W) is displayed as a tool for the building of water balances in a river basin, providing a standard approach to achieve comparability of the results between different territories. The target of this paper is to present the building up of a tool that enables the combined use of hydrological models and water resources models to fill in the SEEA-W tables. At every step of the modelling chain, we are capable to build the asset accounts and the physical water supply and use tables according to SEEA-W approach along with an estimation of the water services costs. The case study is the Jucar River Basin District (RBD), located in the eastern part of the Iberian Peninsula in Spain which as in other many Mediterranean basins is currently water-stressed. To guide this work we have used PATRICAL model in combination with AQUATOOL Decision Support System (DSS). The results indicate that for the average year the total use of water in the district amounts to 15,143 hm3 /year, being the Total Water Renewable Water Resources 3909 hm3 /year. On the other hand, the water service costs in Jucar RBD amounts to 1634 million € per year at constant 2012 prices. It is noteworthy that 9% of these costs correspond to non-conventional resources, such as desalinated water, reused water and water transferred from other regions.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
برنامه ریزی های مرتبط با آب و مدیریت ادغام شده ی منابع ی آبی (IWRM) نشان دهنده ی بهترین روش برای کمک به تصمیم گیرنده ها برای شناسایی و انتخاب بهترین روش مناسب در میان دیگر روش ها میباشد. سیستم های حسابرسی محیطی – اقتصادی برای منابع آبی (SEEA-W) به عنوان ابزاری برای ایجاد تعادل های آبی در حوزه ی رودخانه ها استفاده میشود که یک روش استاندارد برای به دست آوردن قابلیت مقایسه نتایج بین نواحی مختلف، فراهم شود. هدف این مقاله ارائه ی روش ایجاد یک ابزار است که امکان استفاده ی مدل های آبی و مدل های منابع آبی برای پر کردن جدول های SEAA-w میباشد. در هر نقطه از این زنجیره ی مدل سازی، ما میتوانیم حسابرسی های دارایی و منابع آبی را ایجاد کنیم و از جدول ها بر اساس SEAA-W در کنار روش های تخمین هزینه ی منابع آب، استفاده کنیم . این مورد مطالعه در این تحقیق، حوزه ی رودخانه ی جوکار (RBD) میباشد که در بخش شرقی لیبریان پنیسولا در اسپانیا قرار دارد که مانند بسیاری از حوزه های مدیترانه ای این رودخانه نیز تحت تنش های رودخانه ای میباشد. برای هدایت این کار ما از مدل های PATRICAL در ترکیب با سیستم پشتیبانی از تصمیم AQUATOOL استفاده کردیم (DSS). این نتایج نشان میدهد که برای میانگین سالیانه استفاده ی کلی در این حوزه، مقدار میباشد که مقدار منبع تجدید پذیر کلی آب نیز به اندازه ی خواهد بود. در طرف دیگر، هزینه ی خدمات آب در جوکار RBD حدود 1634 میلیون یورو در سال ، با قسمت های ثابت سال 2012 میباشد. باید به این نکته نیز اشاره کرد که 9% از این هزینه ها مرتبط با منابع غیر متداول است، مانند آب شیرین شده، آب مجددا مصرف شده و آب منتقل شده از دیگر نواحی.

بدون دیدگاه