ترجمه مقاله بهینه سازی کمومتریکس آنالیز ترکیبات آلی در آب با طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی استاتیک فضای فوقانی گازی

ترجمه مقاله بهینه سازی کمومتریکس آنالیز ترکیبات آلی در آب با طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی استاتیک فضای فوقانی گازی
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بهینه سازی کمومتریکس تجزیه و تحلیل ترکیبات آلی در آب بوسیله طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی استاتیک فضای فوقانی گازی
عنوان انگلیسی
Chemometrics Optimization of Volatile Organic Compounds Analysis in Water by Static Headspace Gas Chromatography Mass Spectrometry
صفحات مقاله فارسی
12
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2013
نشریه
Omicsonline
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7008
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی آلی و شیمی تجزیه
مجله
هیدرولوژی: تحقیقات معاصر - Hydrology: Current Research
دانشگاه
آزمایشگاه شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
کلمات کلیدی
بهینه سازی، ترکیبات آلی فرار، فضای استاتیک، طراحی تجربی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
واکنش گر ها
ابزار
روش استخراج SHS
تجزیه و تحلیل طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی گاز
نمونه برداری
نتایج و مباحث
طراحی غربالگری
طراحی بهینه سازی
تجزیه و تحلیل نمونه های واقعی
نتیجه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Static headspace coupled with gas chromatography-mass spectrometry was applied to extraction and analysis of volatile organic compounds in water samples. The effects of various factors affecting on the extraction efficiency including: the extraction temperature, extraction time, salt concentration and stirring speed were carried out by means of a 24 full factorial design. It was found that the effects of extraction temperature and salt concentration were significant. Then, a central composite design was performed to optimize the level of these factors. The optimal headspace conditions were achieved when the vials were heated under 88°C and 29% w/w addition of salt. At optimum operating conditions, analytical figures of merit of method such as linearity (0.9962-0.9996), repeatability (1.2-12.13%), detection limits (0.1-4.9 μg.L−1) and linearity dynamic range (10-1000 μg.L−1) were determined. The proposed methods can be used to direct investigation of the presence of Volatile organic compounds in environmental samples without pre-treatment of samples. Finally the optimized method was used to investigate the existence of volatile organic compounds in Babolroud River in the north of Iran.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
استاتیک فضای فوقانی همراه با طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی گاز در نمونه های استخراج و تجزیه و تحلیل ترکیبات آلی در نمونه های اب استفاده شد. اثرات عوامل مختلف موثر بر بهره وری در استخراج شامل: دمای استخراج، زمان استخراج، غلظت نمک و سرعت همزدن که با استفاده از طراحی عاملی کامل 2^4 انجام شد. مشخص شد که اثر دمای استخراج و غلظت نمک قابل توجه بود. پس از آن، طرح مرکب مرکزی برای بهینه سازی سطح این عوامل اجرا شد. شرایط مطلوب فضای زمانی وقتی که ویال تحت 88 ° C حرارت دادن و 29٪ افزودن نمک بود به دست آمد. در شرایط عملیاتی بهینه، شکل های تحلیلی از روش هایی مانند خطی (.9962-0.9996)، تکرار (1.2-12.13%)، حد تشخیص ((0.1-4.9 μg.L^(-1) و محدوده دینامیکی خطی (μg.L^ 10-1000) میکروگرم اندازه گیری می شوند. روشهای پیشنهادی را می توان برای هدایت تحقیقات در حضور ترکیبات آلی فرار در نمونه های محیطی بدون تدبیر پیشین در نمونه ها مورد استفاده قرار داد. در نهایت از روش بهینه سازی شده برای بررسی وجود ترکیبات آلی فرار در رودخانه بابلرود در شمال ایران استفاده شد.

بدون دیدگاه