تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله اعتبارسنجی مدل اسکلتی – عضلانی برای باربرداری و کاربرد آن

عنوان فارسی: اعتبارسنجی مدل اسکلتی - عضلانی برای باربرداری و کاربرد آن جهت ارزشیابی بیو مکانیکی شیوه های باربرداری
عنوان انگلیسی: Validation of a Musculoskeletal Model of Lifting and its Application for Biomechanical Evaluation of Lifting Techniques
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
سال انتشار : 2014 نشریه : Mmsha
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7488 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.29Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی پزشکی، تربیت بدنی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: یادگیری و کنترل حرکتی، بیومکانیک و بهداشت حرفه ای
مجله: مجله تحقیقات علوم پزشکی - Journal of Research in Health Sciences
دانشگاه: گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
کلمات کلیدی: باربرداری، بیومکانیکی، مدل اسکلتی - عضلانی، شیوه ها یا تکنیک های باربرداری، عرض ایستادن
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش ها

توصیف مدل

روش های اعتبارسنجی

بررسی تکنیک های باربرداری

نتایج

نیروهای مفصل

بحث

نتیجه گیری ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Background: Strategies of lifting, including stance width and techniques have significant effects on spine loading and stability. Previous studies examined the influence of them on muscular and postural response. However it is not clear how the impact of stance width on human musculoskeletal might vary according to the chosen lifting technique, so we verified this in our study. Methods: The present biomechanical study was carried out in 2011. In this study, a whole body musculoskeletal model of lifting was built and validated by experimental data in order to evaluate stance width conditions impact on muscle activation patterns and spine loading during each lifting techniques. Narrow, normal and wide stance conditions were investigated in squat, stoop and semi-squat lifting techniques. Results: The model muscle's activities were validated by comparing with the experimental muscle activities which resulted in Pearson's coefficients of greater than 0.8. Results indicate significant effect of stance width on muscle activities and joint forces of lower extremity which is dependent on the used lifting techniques. For instance, the anterior posterior force of knee has been affected by stand width in squat more than stoop. Conclusions: Stance width conditions in each lifting technique exhibit positive and negative aspects and therefore, neither of them can be recommended as the as the perfect technique in terms of biomechanical parameters.

نمونه متن ترجمه

چکیده

سابقه: راهبردهای باربرداری از جمله عرض ایستادن و تکنیک های آن اثرات قابل توجهی بر بارگذاری و ثبات یا پایداری ستون فقرات دارند. مطالعات قبلی به بررسی تاثیرگذاری آن ها بر روی پاسخ عضلانی و وضعیتی بررسی پرداخته اند. با این حال نحوه تاثیر عرض ایستادن بر وضعیت اسکلتی - عضلانی انسان که ممکن است با توجه به تکنیک باربرداری انتخابی متفاوت باشد معلوم نیست، بنابراین ما به تأیید و بررسی این موضوع در مطالعــــه خود پرداختیم.

روش ها: مطالعه بیومکانیکی حاضر در سال 2011 میلادی انجام پذیرفته است. در این مطالعه، یک مدل اسکلتی - عضلانی از کل بدن برای باربرداری ایجاد شده و توسط داده های تجربی به منظور ارزشیابی تاثیر شرایط عرض ایستادن بر الگوهای فعالیت ماهیچه ای و بارگذاری ستون فقرات در خلال هر تکنیک باربرداری مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. شرایط ایستادن کم عرض، طبیعی و عریض در تکنیک های باربرداری چمباتمه زنی (squat)، خم یا دولا شدن (stoop) و نیمه چمباتمه زنی (semi-squat) مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: فعالیت های عضلانی مدل بر اساس مقایسه با فعالیت های عضلانی تجربی که منجر به ضریب پیرسون بزرگ تر از 0.8 شده بود مورد اعتبارسنجی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار عرض ایستادن بر فعالیت های عضلانی و نیروهای مفصل اندام تحتانی است که به تکنیک های مورد استفاده برای باربرداری وابستگی دارد. به عنوان مثال، نیروی خلفی قدامی زانو عرض ایستادن در چمباتمه زنی بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد تا در خم یا دولا شدن.

نتیجه گیری: وضعیت عرض ایستادن در هر تکنیک باربرداری جنبه های مثبت و منفی را به نمایش می گذارد و در نتیجه، هیچ یک از آن ها را نمی توان به عنوان تکنیک کاملی از نظر پارامترهای بیومکانیکی توصیه نمود.