ترجمه مقاله مدل ساختاری برای خاک های غیر اشباع با در نظر گرفتن پیوند بین ذرات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله مدل ساختاری برای خاک های غیر اشباع با در نظر گرفتن پیوند بین ذرات - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
مدل ساختاری برای خاک های غیر اشباع با در نظر گرفتن پیوند بین ذرات
عنوان انگلیسی
A constitutive model for unsaturated soils with consideration of inter-particle bonding
صفحات مقاله فارسی
38
صفحات مقاله انگلیسی
18
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5948
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران و مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم خاک و خاک و پی
مجله
کامپیوتر و ژئوتکنیک - Computers and Geotechnics
دانشگاه
آزمایشگاه کلیدی منابع آب و علوم مهندسی برق آبی، دانشگاه ووهان، چین
کلمات کلیدی
مدل ساختاری، خاک های غیر اشباع، اثر اتصال menisci آب، شکل پذیری، حالت بحرانی
فهرست مطالب
چکیده
مقدمــه
2. عامل پیوند
3- مفروضات مدل
3-1. متغیرهای تنش
3-2. رابطه بین e/es و €
3-3. شواهد تجربی
4. مدل ساختاری
4-1 مدل ساختاری برای حالت تنش همسانگرد
4-2. مدل ساختاری برای حالت تنش سه محوری
4-2-1. تابع تسلیم
4-2-2. قانون جریان
4-2-3. قوانین سخت شدگی
4-3. پارامترهای مدل
4-4. تشریح مدل
5-ارزیابی مدل
5-1. آزمون ادیومتر از MUSE Benchmark B9
5.2. آزمایش های شارما [43]
5.2.1. بارگذاری ایزوتروپیک در مکنده ی ثابت
5.2.2. چرخه های ی تر- خشک در تنش های خالص ثابت
5.2.3. تاثیر چرخه تر- خشک بر روی بارگذاری ایزوتروپیک ثانویه
5.3. آزمایش Sivakumar
5.4. آزمایش های Raveendiraraj
5.4.1. بارگذاری ایزو تروپیک با برش
5.4.2. بارگذاری ایزوتروپیک با برش و چرخه های تر - خشک
6. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The paper presents a physically-based constitutive model for unsaturated soils that considers the bonding effect of water menisci at inter-particle contacts. A bonding factor has been used to represent the magnitude of the equivalent bonding stress, defined as the bonding force per unit cross-sectional area. The average skeleton stress is employed to represent the effect of average fluid pressures within soil pores. Based on an empirical relationship between the bonding factor f and the ratio e/es (where e and es are void ratios at unsaturated and saturated states, respectively, at the same average skeleton stress), we propose an elasto-plastic constitutive model for isotropic stress states, and then extend this model to triaxial stress states within the framework of critical state soil mechanics. Because only one yield surface is needed in the proposed model, a relatively small number of parameters are required. Comparisons between experimental data and model results show that, in most cases, the proposed model can reasonably capture the important features of unsaturated soil behavior

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مقاله یک مدل ساختاری مبتنی بر قواعد فیزیکی برای خاک های غیر اشباع با در نظر گرفتن اثر اتصال مینسیک ( menisci ) آب در تماس بین ذرات، ارائه شده است. از یک عامل اتصال ، تعریف شده به عنوان نیروی باند در واحد سطح مقطع عرضی ، برای نشان دادن بزرگی تنش باند معادل استفاده شده است. برای نشان دادن اثر فشار متوسط مایع در خلل و فرج خاک از فشار متوسط ساختمان (اسکلت بندی) استفاده شده است. بر اساس رابطه تجربی بین فاکتور پیوند €و نسبت e / es (که در آن e و es به ترتیب نسبت های بی اثر در حالات غیر اشباع و اشباع، در همان شرایط فشار متوسط اسکلت هستند)، ما یک مدل ساختاری الاستو-پلاستیک برای شرایط فشار همگرا (دارای خواص فیزیکی مشابه) ارائه دادیم ، و سپس این مدل را برای شرایط فشار سه محوری در چارچوب حالت بحرانی مکانیک خاک گسترش دادیم. از آنجا که در مدل ارائه شده تنها یک سطح تسلیم کافی می باشد، تعداد نسبتا کمی از پارامترها مورد نیاز است. مقایسه بین نتایج داده ها و مدل تجربی نشان می دهد که، در اکثر موارد، مدل ارائه شده می تواند ویژگی های مهم عملکرد خاک های غیر اشباع را مشخص کند.

بدون دیدگاه