تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مقاومت فشاری محصور نشده خاک‌ های رس ‌دار تثبیت شده با پلیمر آب ‌برد – نشریه اشپرینگر

عنوان فارسی: مقاومت فشاری محصور نشده خاک‌ های رس ‌دار تثبیت شده با پلیمر آب ‌برد
عنوان انگلیسی: Unconfined Compressive Strength of Clayey Soils Stabilized with Waterborne Polymer
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 14
سال انتشار : 2012 نشریه : اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6021 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.60Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: سازه، مدیریت ساخت و خاک و پی
مجله: KSCE مجله مهندسی عمران
دانشگاه: دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
کلمات کلیدی: مقاومت فشاری محصورنشده، تثبیت، پلیمر آب‌برد، خاک‌های رس‌دار، زمان عمل آوری، شاخص خمیری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مصالح مصرفی

2.1 خاک‌ها

2.2 پلیمر اکریلیک

3. مطالعات آزمایشگاهی

4. نتایج و تشریح مطالب

4.1 اثر زمان عمل آوری بر UCS

4.2 اثر درصد پلیمر بر UCS و رفتار تنش – کرنش

4.3 اثر شاخص خمیری بر UCS

4.4 ارزیابی آماری نتایج آزمایش

5. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Improvement and stabilization of soils are widely used as an alternative to substitute the lacking of suitable material on site. Soils may be stabilized to increase strength and durability or to prevent erosion and dust generation. The use of nontraditional chemical stabilizers in soil improvement is growing daily. A new stabilizing agent was developed to improve the mechanical performance and applicability of clayey soils. In this study a laboratory experiment is conducted to evaluate the effects of plasticity index and waterborne polymer on the Unconfined Compression Strength (UCS) of clayey soils. The laboratory tests include sieve analysis, hydrometer, Atterberg limits, modified compaction and unconfined compression tests. Three clayey soils with different plasticity indexes were mixed with various amounts of polymer (2, 3, 4 and 5%) and compacted at the optimum water content and maximum dry density. The unstabilized and stabilized samples were subjected to unconfined compression tests to determine their strength at different curing times. The results of the tests indicated that the waterborne polymer significantly improved the strength behavior of unsaturated clayey soils. Also, an increase in plasticity index causes a reduction in unconfined compression strength.

نمونه متن ترجمه

چکیده

بهبود و تثبیت خاک‌ها به عنوان راه حل جایگزینی برای کمبود مصالح مناسب در محل کاربرد گسترده‌ای دارد. خاک‌ها برای افزایش مقاومت و دوام یا جلوگیری از فرسایش و تولید گرد تثبیت می‌شوند. استفاده از تثبیت کننده‌های شیمیایی برای بهبود خاک روز به روز رو به افزایش است. برای بهبود مقاومت مکانیکی و کاربرد خاک‌های رس‌دار ماده تثبیت کننده جدیدی تولید شده است. در این مطالعه، آزمایشی آزمایشگاهی انجام می‌شود تا اثرات شاخص خمیری و پلیمر آب‌برد بر مقاومت فشاری محصورنشده (UCS) خاک‌های رس‌دار ارزیابی شود. آزمایش‌های آزمایشگاهی شامل تحلیل الک، هیدرومتری، حدود اتنبرگ، آزمایش‌های تراکم اصلاح شده و فشار محصورنشده اند. در این آزمایش‌ها، سه خاک رس‌دار با شاخص خمیری متفاوت را با مقادیر مختلفی از پلیمر (2، 3، 4 و 5%) مخلوط کردیم و سپس آنها را در میزان رطوبت بهینه و دانسیته خشک بیشینه متراکم کردیم. سپس، آزمایش‌های فشاری محصورنشده را روی نمونه‌های تثبیت نشده و تثبیت شده انجام دادیم تا مقاومت شان را در زمان‌های مختلف عمل آوری تعیین کنیم. نتایج این آزمایش‌ها نشان دادند که پلیمر آب‌برد مقاومت خاک‌های رس‌دار اشباع نشده را تا حد قابل توجهی ارتقا می‌دهد. هم چنین، افزایش شاخص خمیری سبب کاهش مقاومت فشاری محصورنشده‌اش می‌شود.