ترجمه مقاله محاسبه عدم قطعیت در انتقال رسوب تجمعی با استفاده از بیزی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله محاسبه عدم قطعیت در انتقال رسوب تجمعی با استفاده از بیزی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
محاسبه عدم قطعیت در انتقال رسوب تجمعی با استفاده از بیزی
عنوان انگلیسی
Accounting for uncertainty in cumulative sediment transport using Bayesian statistics
صفحات مقاله فارسی
31
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7750
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زمین شناسی و جغرافیا
گرایش های مرتبط با این مقاله
سنگ شناسی رسوبی یا رسوب شناسی و ژئومورفولوژی
مجله
ژئومورفولوژی - Geomorphology
دانشگاه
گروه مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه ایالتی یوتا، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
عدم قطعیت، احتمال، بودجه های رسوب، حمل و نقل رسوب، آمار بیزی، رودخانه های کوهستانی
فهرست مطالب
چکیده
1. معرفی
1.1. بودجه های رسوب
1.2. مدل های بیزی
2. مورد مطالعاتی
3. روش ها
3.1. مشاهدات انتقال رسوب
3.2. مدل انتقال رسوب بیزی
3.2.1. اصول
3.2.2. معادلات حاکم بر انتقال رسوب
3.2.3. فرمول مدل بیزی
3.2.4. پیش بینی و استنباط پارامتر
3.2.5. روش های محاسباتی
3.3. محاسبه بودجه رسوب
4. نتایج
5. بحث
5.1. مدل انتقال رسوب بیزی
5.2. مفاهیم بودجه های رسوب
6. نتایج
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

That sediment transport estimates have large uncertainty is widely acknowledged. When these estimates are used as the basis for a subsequent analysis, such as cumulative sediment loads or budgets, treatment of uncertainty requires careful consideration. The propagation of uncertainty is a problem that has been studied in many other scientific disciplines. In recent years, Bayesian statistical methods have been successfully used to this end in hydrology, ecology, climate science, and other disciplines where uncertainty plays a major role— their applications in sediment transport, however, have been few. Previous work demonstrated how deterministic sediment transport equations can be brought into a probabilistic framework using Bayesian methods. In this paper, we extend this basic model and apply it to sediment transport observations collected on the Snake River in Wyoming, USA. These data were used previously to develop a 50-year sediment budget below Jackson Lake dam. We revisit this example to demonstrate how viewing sediment transport probabilistically can help better characterize the propagation of uncertainty in the calculation of cumulative sediment transport. We present the development of probabilistic sediment rating curves that rely on deterministic sediment transport equations and then show how these can be used to compute the distribution of sediment input and output for each year from 1958 to 2007. The Bayesian approach described provides a robust way to quantify uncertainty and then propagate it through to subsequent analyses. Results show that transport uncertainty is quantified naturally in the Bayesian approach, making it unnecessary for modelers to assume some specified error rate (e.g., ±5%) when developing estimates of cumulative transport. Further, we demonstrate that a Bayesian approach better constrains uncertainty and allows sediment deficit and surplus to be examined in terms of quantified risk.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
برآوردهای انتقال رسوب دارای عدم قطعیت زیادی است. زمانیکه از این برآوردها به عنوان مبنای یک تحلیل متوالی مانند بارهای رسوب یا بودجه های تجمعی استفاده می شود ، مقابله با عدم قطعیت باید با دقت بررسی شود. انتشار عدم قطعیت مسئله ای است که در بسیاری از اصول علمی دیگر مورد مطالعه قرار گرفته است. در سالهای اخیر ، برای دستیابی به این هدف روش های آماری بیزی با موفقیت در هیدرولوژی ، اکولوژی ، هواشناسی و دیگر اصولی که عدم قطعیت نقش مهمی در کاربردهای آنها داشته است ، به کار رفته اند ، با این حال این موارد کم بوده است. کارهای قبلی نشان داد که چگونه با روش های بیزی می توان معادلات انتقال رسوب قطعی را در یک چارچوب احتمالی قرار داد. در این تحقیق ، این مدل مبنایی را گسترش داده و آن را برای مشاهدات انتقال رسوب جمع آوری شده در رودخانه Snake در Wyoming ، ایالات متحده به کار بردیم. این داده ها پیش از این برای گسترش یک بودجه رسوب پنجاه ساله در زیر سد دریاچه Jackson مورد استفاده قرار گرفتند. برای نشان دادن اینکه چگونه مشاهده انتقال رسوب می تواند در توصیف بهتر مشخصات انتشار عدم قطعیت در محاسبه انتقال رسوب تجمعی کمک کند، این مثال را باز بینی می کنیم. ما توسعه منحنی های آهنگ رسوب احتمالی را که متکی بر معادلات انتقال رسوب قطعی هستند ، ارائه کرده و نشان می دهیم که چگونه می توان از این منحنی ها برای محاسبه توزیع ورودی و خروجی رسوب برای هر سال از سال 1958 تا سال 2007 استفاده کرد. روش بیزی مطرح شده یک روش قوی برای تعیین عدم قطعیت و سپس انتشار آن از طریق تحلیل های بعدی ارائه می کند. نتایج نشان می دهند که عدم قطعیت انتقال به طور طبیعی در روش بیزی تعیین شده ، نیاز نیست که مدل سازان میزان خطای مشخص (مانند ±5%) در برآورد انتقال تجمعی را فرض کنند. همچنین نشان می دهیم که یک روش بیزی عدم قطعیت را بهتر محدود کرده و بررسی کمبود و مازاد رسوب را به صورت خطر مشخص ممکن می سازد.

بدون دیدگاه