ترجمه مقاله رهبری تحول آفرین، خلاقیت و نوآوری سازمانی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله رهبری تحول آفرین، خلاقیت و نوآوری سازمانی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رهبری تحول آفرین، خلاقیت و نوآوری سازمانی
عنوان انگلیسی
Transformational leadership, creativity, and organizational innovation
صفحات مقاله فارسی
29
صفحات مقاله انگلیسی
13
سال انتشار
2009
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5072
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت کسب و کار، مدیریت تحول، مدیریت عملکرد، مدیریت نوآوری و فناوری، مدیریت دولتی، مدیریت سازمانهای دولتی و مدیریت اجرایی
مجله
مجله پژوهش کسب و کار
دانشگاه
دانشگاه بیلکنت، دانشکده مدیریت کسب و کار، دپارتمان مدیریت، بیلکنت، آنکارا، ترکیه
کلمات کلیدی
رهبری تحول آفرین، خلاقیت، نوآوری سازمانی، ترکیه
فهرست مطالب
چکیده
1.پیشینه نظری و فرضیات
1.1.رهبری تحول آفرین و خلاقیت فردی
2.1. رهبری تحول آفرین و انگیزش درونی
3.1. رهبری تحول آفرین و توانمندی روانی
4.1. رهبری تحول آفرین و ادراک پشتیبانی از نوآوری
5.1. رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی
6.1. خلاقیت فردی و نوآوری سازمانی
2. روش
1.2. نمونه
2.2. رویه
3.2. معیارهای فردی
1.3.2. رهبری تحول آفرین
2.3.2 انگیزش درونی
3.3.2. توانمندی روانی
4.3.2. ادراک پشتیبانی از نوآوری
5.3.2. خلاقیت
6.3.2. متغیرهای کنترل
4.2. معیارهای سازمانی
1.4.2. رهبری تحول آفرین و خلاقیت در سطح سازمانی
2.4.2. نوآوری سازمانی
3.4.2. متغیر کنترل
3. نتایج
1.3. تحلیل سطح فردی
1.1.3. آمار توصیفی
2.1.3. آزمون فرضیات سطح فردی
2.3. تحلیل سطح سازمانی
1.2.3. آمار توصیفی
2.2.3. آزمون فرضیات سطح سازمانی
4. بحث
1.4. جهت گیری پژوهش های آتی
2.4. دستاوردهای مدیریتی
ضمیمه الف. تعاریف و نمونه های ارائه شده از نوآوری برای رهبران
نوآوری تکنولوژیکی در محصول
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract This study proposes a model of the impact of transformational leadership both on followers' creativity at the individual level and on innovation at the organizational level. The model is tested on 163 R&D personnel and managers at 43 micro- and small-sized Turkish software development companies. The results suggest that transformational leadership has important effects on creativity at both the individual and organizational levels. At the individual level, the results of hierarchical linear modeling show that there is a positive relationship between transformational leadership and employees' creativity. In addition, transformational leadership influences employees' creativity through psychological empowerment. At the organizational level, the results of regression analysis reveal that transformational leadership positively associates with organizational innovation, which is measured with a market-oriented criterion developed specifically for developing countries and newly developing industries. The implications of the findings along with some potential practical applications are discussed.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه مدلی از تأثیر رهبری تحول آفرین را بر خلاقیت پیروان در سطح فردی و بر نوآوری در سطح سازمانی ارائه می کند. این مدل بر روی 163 نفر از پرسنل R&D و مدیر در 43 شرکت تولید نرم افزار کوچک و متوسط در ترکیه تست شد. نتایج نشان می دهد که رهبری تحول آفرین آثار مهمی بر خلاقیت در سطح فردی و سازمانی دارد. در سطح فردی، نتایج مدلسازی خطی سلسله مراتبی نشان می دهد که رابطه ای مثبت بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان وجود دارد. علاوه بر این، رهبری تحول آفرین از طریق توانمندسازی روانی بر خلاقیت کارکنان تأثیر می گذارد. در سطح سازمانی، نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که رهبری تحول آفرین ارتباطی مثبت با نوآوری سازمانی دارد که با معیارهای بازارگرا (که به طور خاص برای کشورهای در حال توسعه و صنایع در حال رشد طراحی شده است) اندازه گیری می شود. درباره دستاوردهای این نتایج به همراه چند کاربرد عملی احتمالی بحث می شود.