تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله ویژگی عملکردی گلسنگ های انگلی در اکوسیستم های جنگلی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: ویژگی های عملکردی گلسنگ های انگلی به عنوان شاخص های بالقوه شرایط زیست محیطی در اکوسیستم های جنگلی
عنوان انگلیسی: Functional traits of epiphytic lichens as potential indicators of environmental conditions in forest ecosystems
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2012 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5004 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 591.60Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: محیط زیست و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی منابع طبیعی، جنگلداری، مهندسی جنگل، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل،علوم گیاهی و زیستگاه ها و تنوع زیستی
مجله: شاخص های زیست محیطی (Ecological Indicators)
دانشگاه: دانشگاه جنوا، ایتالیا
کلمات کلیدی: رسوب جوی، اقلیم/ آب و هوا، ساختار جنگل، انتخاب رو به جلو، شکل رشد، استراتژی تولید مثل
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. اصول و روش ها

2.1. منطقه ی مورد مطالعه

2.2. بررسی گلسنگ

2.3. شناسایی و نامگذاری گونه ها

2.4. پیش بینی کننده های محیط زیستی

2.4.1. متغیرهای آب و هوا و ژئومورفولوژی

2.4.2. رسوب جوی

2.4.3. ساختار جنگل

نمونه متن انگلیسی

abstract Several experimental studies support the effectiveness of lichen diversity as an indicator of environmental change. On the contrary, the potential of functional trait values of epiphytic lichens as indicators of environmental conditions is still poorly documented. Comparisons of lichen diversity across diverse regions may be problematic due to high levels of floristic variation related to differences in environmental conditions (e.g. climate and substrate availability and types). Species’ functional traits may prove to be a user-friendly tool for large-scale and long-term ecological monitoring. This paper explores the use of functional traits of epiphytic lichen species as indicators of environmental conditions: we tested the susceptibility of the three easily discernible functional traits (growth form, reproductive strategy, and photobiont type) to environmental factors related to climate, human disturbance, and stand structure. Lichen diversity and associated species traits were recorded in 14 plots within the Italian ForestBiota network representing the four main forest types of Italy. For each plot, several predictors of forest structure, climatic features, and human-related disturbances were recorded. A forward variable selection method, based on permutations and parametric tests, was used to evaluate the response of lichen diversity and functional traits. Of the three species traits, growth form was the most responsive and was a reliable indicator for evaluating and comparing the responses of epiphytic lichens to climate, human disturbance, and stand structure-related conditions in forest ecosystems across diverse regions. However, further research is needed to better clarify the potential of lichen traits in bioindication.

نمونه متن ترجمه

چکیده

مطالعات تجربی متعددی از اثربخشی تنوع گلسنگ به عنوان شاخص تغییر زیست محیطی حمایت می کنند. در مقابل، مقادیر ویژگی های عملکردی بالقوه گلسنگ های انگلی به عنوان شاخص های شرایط زیست محیطی هنوز بطور ضعیفی مستند شده اند. مقایسه تنوع گلسنگ در سرتاسر مناطق متنوع ممکن است به سبب سطوح بالای تنوع گیایی مرتبط با تفاوت ها در شرایط محیطی (بطور مثال، آب و هوا و موجودیت زیر لایه، و انواع) مشکل آفرین باشد. این مقاله استفاده از ویژگی های عملکردی گونه های گلسنگ انگلی به عنوان شاخص های شرایط زیست محیطی را بررسی می کند: ما حساسیت سه ویژگی عملکردی به اسانی قابل تشخیص (شکل رشد، استراتژی تولید مثل، و نوع نورزیی) را نسبت به عوامل زیست محیطی مرتبط با آب و هوا، اختلال توسط بشر، و ساختار توده سرپا آزمودیم. تنوع گلسنگ و ویژگی های گونه های مربوطه در 14 پلات درون شبکه ForsetBiota ایتالیا ثبت شدند که بیانگر چهار نوع عمده جنگلی ایتالیا بودند. برای هر پلات، پیش بینی های متعددی از ساختار جنگلی، ویژگی های اب و هوایی، و اختلال های مربوط به انسان ها ثبت شد. روش انتخاب متغیر رو به جلو، بر مبنای آزمون های جایگشت و پارامتریک برای ارزیابی پاسخگویی تنوع گلسنگ و ویژگی های عملکردی استفاده شد. از میان این ویژگی های گونه ها، شکل رشد پاسخگو ترین حالت بود و قابل اطمینان ترین شاخص برای ارزیابی و مقایسه پاسخ های گل سنگ های انگلی نسبت به آب و هوا، اختلال توسط انسان، و شرایط مرتبط با ساختار توده سرپا در اکوسیستم های جنگلی در سرتاسر منطقه های متنوع بود. با این حال، تحقیقات بیشتری برای درک شفاف سازی ویژگی های بالقوه گلسنگ برای شاخص زیستی لازم است.