ترجمه مقاله تاثیر تعلیم و توسعه بر روی عملکرد سازمانی - نشریه SemanticScholar

ترجمه مقاله تاثیر تعلیم و توسعه بر روی عملکرد سازمانی - نشریه SemanticScholar
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر تعلیم و توسعه بر روی عملکرد سازمانی: مدارک تجربی از بخش نفت و گاز پاکستان
عنوان انگلیسی
Training and Development impact on Organizational Performance: Empirical Evidence from Oil and Gas Sector of Pakistan
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2014
رفرنس
دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
نشریه
Semantic Scholar
فرمت مقاله انگلیسی
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فرمت ترجمه مقاله
pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
فونت ترجمه مقاله
بی نازنین
سایز ترجمه مقاله
14
نوع مقاله
ISI
شناسه ISSN مجله
2319-7668
کد محصول
10875
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
ضمیمه
ندارد ☓
بیس
نیست ☓
مدل مفهومی
ندارد☓
پرسشنامه
ندارد☓
متغیر
ندارد☓
رفرنس در ترجمه
در داخل متن و انتهای مقاله درج شده است
رشته و گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت، مدیریت دانش، مدیریت عملکرد
مجله
مجله تجارت و مدیریت - Journal of Business and Management
دانشگاه
دانشگاه پایه دانشگاه راولپندی
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.9790/487X-16126772
فهرست مطالب
چکیده
1- مقدمه
بیان مشکل
اهداف مطالعه
جنبه های اعمال شده
سوالات تحقیق
2- بازبینی مقالات
عملکرد سازمانی
تعلیم و توسعه های استراتژیکی
نیاز تعلیمی در کارمندان و اجرای آن
چارچوب تئوری و بیان فرضیه
فرضیه های تحقیق
داده ها و روش شناسی
روند نمونه برداری
بررسی کارمندان
ابزارهای تحقیقاتی
تست فرضیه
ابزار آماری
3- معرفی و تحلیل داده ها
سازمان یادگیری و همسوسازی T&D استراتژیک – H1 (فرضیه 1)
تحلیل نیازهای تعلیمی (TNA) و مشارکت فعال مدیر خط – H2
فرمولبندی تعلیم، از جمله اجرا و ارزیابی آن
4- نتیجه گیری
تصاویر فایل ورد ترجمه مقاله (جهت بزرگنمایی روی عکس کلیک نمایید)

10875 IranArze     10875 IranArze1     10875 IranArze2

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The study objective is to investigate the relationship between the training and development strategies and its impact on organizational performance. To quantify this relationship, primary data was collected. The regression analysis was done on the employees of oil and gas sector of Pakistan. The finding of the study revealed the situation of training and development in Pakistan and showed that majority of the employees satisfied with the strategic T&D of the firm. The findings helped the management to concentrate towards the T&D as to improve the required skills of the employees which are important for the organizational performance. For conducting the effective training outcomes the study must be done more frequent.

I. Introduction

In the prevailing scenarios, employee training and their development have outmost importance for the sake of improving the productivity, which leads towards gaining competitive advantage (Quartey, 2012). However, employee training is considered as the planned step towards facilitating employees to seek jobrelated knowledge including behaviors and skills (Dennis and Griffin, 2005). In human resource development (HRM) the theories and empirical evident supports Training and Development as strategic positioning which have a direct relationship with development and achieving goals precisely.

IV. Conclusion

The Employee Strategic T&D in the organizations as exemplify by Oil and Gas industry has been the focal point of this study. The finding of the study revealed the situation of training and development in Pakistan and showed that majority of the employees satisfied with the strategic T&D of the firm. There are very few organizations which fulfilled the demand with reference to the requirements of strategic T&D. This leads towards widening the gaps between the required skills and the attained skills of the employees. These circumstances are disturbing the balance and equilibrium of better performance in HRM and development via T&D. Therefore, to fulfill this gap companies are giving attention on the training and implementing a high level roadmap for strategic T&D.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف مطالعه حاضر اینست که رابطه بین استراتژی های تعلیم و توسعه و تأثیر آن بر روی عملکرد سازمانی را بررسی کند. ما برای سنجش این رابطه، داده های اولیه را جمع آوری کردیم. تحلیل رگرسیون هم بر روی کارمندان بخش نفت و گاز پاکستان انجام شد. یافته های این مطالعه شرایط تعلیم و توسعه در پاکستان را مشخص ساخت و همچنین نشان داد که قسمت عمده کارمندان از T&D (تعلیم و توسعه) شرکت راضی هستند. یافته های این مطالعه به مدیریت کمک کرد که بتواند بر تعلیم و توسعه برای بهبود مهارت های مورد نیاز کارمندانی که برای عملکرد سازمانی مهم بودند متمرکز شود. برای بدست آوردن نتایج آموزشی مؤثر باید این مطالعه را هر چند وقت یکبار انجام داد.
1- مقدمه
در بیشتر سناریوها، تعلیم کارمندان و توسعه آنها بیشترین اهمیت را برای بهبود بهره وری دارد، که سبب بدست آوردن مزیت رقابتی می گردد (کوارتی 2012). البته تعلیم کارمندان بعنوان یک گام برنامه ریزی شده به سمت کمک به کارمندان برای جستجوی دانش شغلی (از جمله رفتارها و مهارت های شغلی) در نظر گرفته می شود (دنیس و گریفین 2005). در توسعه منابع انسانی (HRM) تئوری ها و مدارک تجربی از تعلیم و توسعه بعنوان موضع یابی استراتژیکی پشتیبانی می کنند که رابطه مستقیمی با توسعه و تحقق دقیق اهداف دارد.
4- نتیجه گیری
T&D استراتژیک کارمندان در سازمان ها که توسط صنعت نفت و گاز نشان داده شده است موضوع مرکزی و اصلی در این مطالعه بوده است. یافته های این مطالعه شرایط تعلیم و توسعه در پاکستان را نشان داد و همچنین نشان داد که قسمت عمده کارمندان از T&D استراتژیک شرکت راضی هستند. سازمان های کمی وجود دارند که این نیاز را با توجه به شرایط T&D استراتژیک برآورده کرده باشند. این مسئله منجر به افزایش و گسترش شکاف های بین مهارت های مورد نیاز و مهارت های کسب شده کارمندان می گردد. این شرایط، تعادل عملکرد بهتر در HRM و توسعه را از طریق T&D ایجاد می کنند. بنابراین شرکت ها برای برطرف کردن این مشکل به تعلیم رو آورده اند و سطح بالایی از طرح ریزی را برای T&D استراتژیکی اجرا می کنند.

بدون دیدگاه