تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله درجه باز بودن تجارت و نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه

عنوان فارسی: درجه باز بودن تجارت و نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه
عنوان انگلیسی: Trade Openness and Income Inequality in Developing Countries
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 35 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 23
سال انتشار : 2007 فرمت مقاله انگلیسی : PDF
فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده کد محصول : 9162
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.17Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: اقتصاد مالی و اقتصاد پولی
دانشگاه: دانشکده اقتصاد، دانشگاه کاتولیک، پیاچنزا، ایتالیا
کلمات کلیدی: جهانی سازی، توزیع درامد درون کشوری، انتقال فناوری، کشور های در حال توسعه، تخمین گر LSDVC
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1- مقدمه

2- منابع

2-1 اعتبار جهانی و محلی قضیه SS؟

2-2 نقش فناوری

2-2-1 کانال وارداتی

2-2-2 کانال صادرات

2-3 شواهد تجربی قبلی

3- مدل تجربی

3-1 مشخصات تست شده

3-2 روش اقتصاد سنجی

4-آماره های توصیفی و داده ها

4- نتایج

5- نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This paper discusses the distributive consequences of trade flows in developing countries (DCs). On the theoretical side, we argue that the interplays between international openness and technology adoption may constitute an important mechanism leading to a possible increase of income differentials in the liberalizing DCs, trough skill enhancing trade. We use a dynamic specification to estimate the impact of trade on within-country income inequality in a sample of 70 DCs over the 1980-1999 period. Our results suggest that total aggregate trade flows are weakly related with income inequality. However, once we disaggregate total trade flows according to their areas of origin/destination, we find that trade with high income countries worsen income distribution in DCs, both through imports and exports. This finding provides a preliminary support to the hypothesis that technological differentials between trading partners are important in shaping the distributive effects of trade openness. Moreover, after testing for the differential impact of trade in middle income countries vs low income ones, we observe that the previous result only holds for middle income countries (MICs). We interpret this evidence by considering the greater potential for technological upgrading in MICs both in terms of their higher “absorptive capacity” and in terms of their superior ability in serving the differentiated and high-quality markets of the developed world.

نمونه متن ترجمه

چکیده

این مقاله به بررسی اثرات مخرب جریان تجارت در کشورهای در حال توسعه Dc می پردازد. از دیدگاه نظری، استدلال ما این است که اثرات متقابل بین باز بودن بین المللی و پذیرش فناوری یک مکانیسم مهمی است که منجر به افزایش احتمالی تفاوت های درامدی در آزاد سازی DC از طریق مهارت های بهبود تجارت می شود.

ما از یک ویژگی پویا برای براورد اثر تجارت بر روی نابرابر درامد درون کشوری در یک نمونه از 70 DC در دوره 1980 تا 1999 استفاده می کنیم. نتایج ما نشان می دهد که جریان تجاری ترکیبی کل همبستگی ضعیفی با نابرابری درامد دارد. با این حال، وقتی که ما جریان تجارت کل را بر طبق منطقه مبدا ومقصد تجزیه کنیم می توانیم پی ببریم که تجارت با کشور های پر درامد موجب تشدید شدن توزیع درامدی در DC هم از طریق صادرات و واردات می شود. این نتیجه موید این فرضیه است که تفاوت های فناوری بین شرکای تجاری در شکل دهی به اثرات توزیعی درجه باز بودن تجارت موثر است. به علاوه بعد از آزمون اثر متمایز تجارت در کشور های با درامد متوسط در برابردرامد پایین، مشاهده شد که نتیجه قبلی تنها برای کشور های با درامد متوسط صادق است. ما این شواهد را با در نظر گرفتن اثر بالقوه ارتقای فناوری در MICهم از حیث ظرفیت جذب بالای آن ها و هم از حیث توانایی بالای آن ها در بازار های با کیفیت و متمایز دنیای پیشرفته تفسیر می کنیم.