تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله TQM، استراتژی و عملکرد: تحلیل سطح بنگاه

عنوان فارسی: TQM، استراتژی و عملکرد: تحلیل سطح بنگاه
عنوان انگلیسی: TQM, strategy, and performance: a firm-level analysis
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 21 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 28
سال انتشار : 2013 نشریه : IJQRM
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5038 رفرنس : ندارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 498.06Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت بازرگانی، سیاست های تحقیق و توسعه، مدیریت استراتژیک، مدیریت عملکرد، مدیریت اجرایی و مدیریت کیفیت و بهره وری
مجله: مجله بین المللی مدیریت کیفیت و اطمینان (International Journal of Quality & Reliability Management)
دانشگاه: دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه تگزاس پان آمریکا، ادینبرگ، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی: استراتژی رقابتی، TQM سخت، TQM نرم، عملکرد، دیدگاه مبتنی بر منبع، نظریه اقتضایی، مدیریت کیفیت جامع
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1. مقدمه

2. مرور ادبیات و چارچوب مفهومی

3. تدوین فرضیات

4. متدولوژی

1.4 پیمایش و جمع آوری داده ها

2.4 نمونه

3.4 تحلیل داده ها

5. نتایج

6. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract Purpose – The purpose is to examine the role of TQM in a strategy-TQM-performance model. More specifically, it seeks to investigate whether TQM has a driving role in the formation of strategy or has a mediating effect in the strategy-performance relationship. Design/methodology/approach – A survey was used to collect data. The instrument was assessed for its validity and reliability. Structural equation modelling was employed. Findings – TQM influences strategy formulation process and it is a dynamic resource that contributes to the achievement of a sustainable competitive advantage. In addition, soft TQM has a higher impact than hard TQM on competitive strategy formulation and on performance. Research limitations/implications – The model developed and tested can be enriching to the TQM, strategic management, and quality management fields. Future research is recommended to use methods other than self-report questionnaires and to account for certain behavioral factors that can influence the relationships investigated in the study. Practical implications – The findings provide insights to the need to integrate TQM with the various stages of the strategy formulation process, with an emphasis on the soft elements of TQM, including customer satisfaction, management and leadership, and employee relations. Originality/value – Despite the remarkable contributions of existent research, there is a lack of substantive research that examines the relationship between the hard and soft components of TQM on one hand and the two types of competitive strategy – differentiation and cost leadership – on the other. This gap is filled by this study.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف- هدف این مقاله، بررسی نقش TQM در یک مدل استراتژی- TQM- عملکرد است. به عبارت دیگر، این مقاله در پی بررسی این موضوع است که آیا TQM دارای نقشی محوری در تدوین استراتژی است یا تأثیری تعدیل کننده در رابطه استراتژی- عملکرد دارد.

طراحی/ متدولوژی/ روش- از پیمایش برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روایی و پایایی ابزار ارزیابی شد. از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته ها- TQM بر فرایند تدوین استراتژی تأثیر می گذارد و منبع پویایی است که در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار کمک می کند. علاوه بر این،تأثیر TQMنرم بر تدوین استراتژی رقابتی و بر عملکرد از TQM سخت بیشتر است.

محدودیت ها/ نتایج تحقیق- مدل تدوین شده و آزمایش شده می تواند غنای حوزه های TQM، مدیریت استراتژیک و مدیریت کیفیت را افزایش دهد. پیشنهاد می شود که پژوهش های آتی از روش هایی غیر از پرسشنامه های خوداظهاری استفاده کنند و عوامل رفتاری خاصی را که می توانند بر روابط بررسی شده در این مطالعه تأثیر بگذارند در نظر بگیرند.

نتایج عملی- این یافته ها نیاز به ترکیب TQM با مراحل مختلف فرایند تدوین استراتژی را گوشزد می کند و بر عناصر نرمTQM از جمله رضایت مشتری، مدیریت و رهبرری و روابط کارکنان تأکید می کند.

اصالت/ ارزش- با وجود دستاوردهای قابل توجه پژوهش های موجود، کمبود پژوهش های قابل توجهی که از یک سو رابطه بین مولفه های سخت و نرم TQM و از سوی دیگر دو نوع استراتژی رقابتی (تمایز و رهبری هزینه) را بررسی کنند، احساس می شود.