دانلود ترجمه مقاله اثرات مدیریت شخم و بقایای گیاهی بر عملکرد دانه و کیفیت گندم - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله اثرات مدیریت شخم و بقایای گیاهی بر عملکرد دانه و کیفیت گندم - مجله الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثرات کوتاه مدت مدیریت شخم و بقایای گیاهی با آیش پنبه بر روی عملکرد دانه و کیفیت گندم
عنوان انگلیسی
Short-term effects of tillage and residue management following cotton on grain yield and quality of wheat
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2010
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4280
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
زراعت و اصلاح نباتات، علوم خاک، مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک و همچنین گرایش حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
مجله
تحقیقات محصولات زراعی (Field Crops Research)
دانشگاه
موسسه تحقیقات کشاورزی جنوب شرق آناتولی، دیاربکر، ترکیه
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
نتایج
عملکرد دانه
وزن هزار دانه
وزن آزمایش
محتوی پروتین
حجم SDS
همبستگی بین پارامترهای افزایش یافته
بحث
نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

Grain yield and quality of winter wheat (Triticum durum L.) are affected by several factors, and crop management has a very important role among them. A 3-year (from 2003–04 to 2005–06) field experiment under irrigation was carried out at Diyabakir in the South East Anatolia Region of Turkey to evaluate immediate effects of tillage and residue management systems after cotton (Gossypium hirsutum L.) on grain yield and quality [thousand grain weight (TGW), test weight (TW), protein content (PC) and mini sedimentation (mini SDS)] of durum wheat, and correlations among these parameters. A split plot design with three replications was used, in which two residue management treatments [collecting and removing cotton stalks from plots (SRem), and chopping and leaving of cotton stalks in plots (SLev)] were main plots, and six tillage and/or wheat planting method combination treatments [moldboard plough + cultivator + broadcast seeding + cultivator as conventional tillage-I (CT-I), moldboard plough + cultivator + drill as conventional tillage-II (CT-II), chisel plough + cultivator + drill as vertical tillage (VT), two passes of disk harrow + drill as reduced tillage-I (RT-I), rotary tiller + drill as reduced tillage-II (RT-II), and no-till ridge planting (RP)] were sub-plots. The effect of cotton residue management on grain yield, TW, PC, mini SDS was not significant, but SRem (51.21 g) gave significantly higher TGW than SLev (50.63 g). Tillage and/or wheat planting method combination treatments had a significant effect on grain yield, TGW and TW, but did not significantly influence PC and mini SDS. Conventional tillage with broadcast seeding (CT-I) treatment produced the lowest wheat grain yield (5.395Mgha−1), while there were no significant differences in grain yield among the other five tillage treatments (yields ranged from 5.671 to 5.819Mgha−1). In spite of supplemental irrigations, the variability of weather conditions, particularly the amount and distribution of rainfall during the growing season, had a significant influence on wheat grain yield and quality parameters (TGW, TW, PC, mini SDS). Grain yield had a significant positive correlation with TGW, but it did not show any relationship with other grain quality parameters. In conclusion, the findings suggest that conventional tillage with broadcast seeding would be less effective in producing grain yield of wheat compared to other five tillage treatments with row planting, while management of the previous cotton stalks may not have any effect on yield and quality of wheat except TGW.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
عملکرد دانه و کیفیت گندم زمستانه (Triticum durumL) تحت تاثیر چندین فاکتور قرار می گیرد و مدیریت زراعی نقش بسیار مهمی در این میان ایفا می کند. یک آزمایش میدانی 3 ساله ( 2003 تا 2004 و 2005 تا 2006) در دیابکیر، منطقه ای در جنوب شرق آنتالیای ترکیه به منظور ارزیابی اثرات فوری سیستم های مدیریت شخم و بقایای گیاهی بعد از کشت پنبه (Gossypium hirsu-tum) بر روی عملکرد دانه و کیفیت آن (وزن هزاردانهtgw، وزن آزمایشیtw، محتوی پروتئین pc و رسوب مینی گندم دوروم و همبستگی های میان این پارامترها انجام شد. طرح اسپلیت پلات با سه تکرار مورد استفاده قرار گرفت که در آن دو تیمار مدیریت بقایای گیاهی ( جمع آوری و خارج کردن شلتوک ذرت از کرت ها و خرد کردن و باقی گذاردن شلتوک در پلات ها) پلات های اصلی بودند و شش تیمار ترکیبی شخم و روش های کاشت گندم (شخم با گاوآهن خیش پهن+ کولتیواتور+بذرپاشی دستی+ کواتیواتور به صورت شخم سنتی(CT-1)، شخم با گاوآهن خیش پهن+ کولتیواتور+ دریل به صورت شخم سنتی(CT-2)، شخم چیزل+کولتیواتور+ دریل به صورت شخم عمودی(VT)، دو مرحله چنگگ دیسکی+دریل به صورت شخم حداقل(RT1)،تیلر روتاری(دوار)+دریل به صورت شخم حداقل(RT2)، و کشت پشته ای بدون شخم(RP) پلات های فرعی بودند. تاثیرت مدیریت بقایای گیاهی پنبه بر عملکرد دانه،TW،PC،SDS مینی کافی نبود با این حال، SRem(51.21g دارای TGW بالاتری از SLev(50.63g) بود. تیمارهای ترکیبی روش کشت گندم و شخم دارای اثرات معناداری بر عملکرد دانه،TGW، و TW بودند با این حال به طور معناداری بر PC و SDS اثرگذار نبودند. شخم سنتی با تیمار بذرپاشی دستی کم ترین عملکرد بذر گندم را نشان داد و این در حالی بود که هیچ گونه اثرات معناداری در عملکرد دانه میان پنج تیمار شخم مشاهده نشد ( عملکرد های متغیر از 5.671 تا 5.819 Mg در هکتار). علی رغم آبیاری های مکمل، تغییرات شرایط آب و هوایی به خصوص مقدار و توزیع بارندگی طی فصل رشد دارای همبستگی مثبت معنادار با پارامترهای کیفیت و عملکرد بودند(TGW, TW, PC, mini SDS). عملکرد دانه نیز همبستگی مثبت با tgw داشت با این حال هیچ گونه رابطه ای با دیگر پارمترهای کیفیت دانه نداشت. به طور خلاصه، یافته ها حاکی از آن است که شخم سنتی با بذرپاشی دستی در افزایش عملکرد دانه گندم در مقایسه با دیگر 5 تیمار شخم با کشت ردیفی اثر اندکی دارد در حالی که مدیریت شلتوک های قبلی پنبه دارای تاثیر بر کیفیت و عملکرد گندم به جز TGW است.

بدون دیدگاه