تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله آزمون عملی مدل های سه واسطه ای برای رابطه بین نوآوری شخصی و پذیرش تکنولوژی توسط کاربر – نشریه الزویر

عنوان فارسی: آزمون عملی مدل های سه واسطه ای برای رابطه بین نوآوری شخصی و پذیرش تکنولوژی توسط کاربر
عنوان انگلیسی: An empirical test of three mediation models for the relationship between personal innovativeness and user acceptance of technology
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2013 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8999 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.07Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت منابع انسانی، نوآوری تکنولوژی و مدیریت بازرگانی
مجله: مدیریت و اطلاعات - Information & Management
دانشگاه: دانشکده مدیریت بازرگانی، دانشگاه تگزاس پان آمریکایی، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی: نوآوری شخصی، PIIT، مدل پذیرش فناوری، انتشار نوآوری، فناوری سلامت، واسطه، پذیرش فناوری اطلاعات
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. پیشینه نظری

2.1 تئوری انتشار نوآوری

2.2 نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده

2.3 تئوری واحد پذیرش و استفاده از تکنولوژی

3. مدلهای تحقیق

3.1 مدل 1- واسطه مبتنی بر IDT

3.2 مدل 2- واسطه مبتنی بر TPB/UTAUT

3.3 مدل 3- واسطه مبتنی بر دیدگاه یکپارچه

4. روش تحقیق

4.1 زمینه مطالعه و نمونه

4.2 متغیرهای تحقیق

5. نتایج

5.1 ویژگیهای روانسنجی شاخص‌ها

6. بحث

7. محدودیت‌ها

8. مفاهیم

9. نتیجه گیری

تشکر و قدردانی

پیوست الف. آیتمهای پرسشنامه تحقیق

نوآوری شخصی در IT

مفید بودن ادراک شده

آسانی استفاده ادراک شده

سازگاری

قابل مشاهده بودن نتایج

تصویر

هنجارهای ذهنی

کنترل رفتاری ادراک شده

قصد رفتاری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Understanding the drivers of technology adoption remains an important organizational problem. Our research focused on a personality trait that is relevant to the adoption of technological innovation: personal innovativeness in IT (PIIT). We examined the causal pathways by which this trait affects behavioral intention by testing three alternative models based on innovation diffusion theory, the theory of planned behavior, and an integrative perspective that combines them. Data were collected from 196 hospital administrators in South Korea. The target innovation was an e-commerce purchasing system. Testing across all three models resulted in complete mediation, indicating that PIIT is a strong predictor of intended use of IT but it exerts its influence by altering the mediators. Our integrative perspective provides a more complete account of the causal mechanisms underlying the relationships as well as unique insights that cannot be obtained with a single theory driven model.

نمونه متن ترجمه

چکیده

درک محرک‌های پذیرش تکنولوژی همچنان مشکل سازمانی مهمی است. پژوهش ما بر ویژگیهای رفتاری متمرکز است که مرتبط با پذیرش نوآوریهای تکنولوژیک هستند: نوآوری شخصی در IT . برای این کار، ما توسط سه مدل جایگزین مبتنی بر تئوری انتشار نوآوری ،تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده و منظری یکپارچه که اینها را ترکیب میکنند، مسیرهایی علّی را بررسی کردیم که بوسیله آن‌ها این ویژگی بر هدفهای رفتاری تاثیر میگذارد. داده‌ها از 196 مدیر بیمارستان در کره جنوبی جمع‌آوری شده‌اند. نوآوری هدف، یک سیستم خرید الکترونیکی بود. آزمون از طریق هر سه مدل منجر به میانجی کامل شد که نشان میدهد نواوری شخصی در IT پیش بینی کننده محکمی برای استفاده هدفمند از IT است، اما تاثیر خود را با جایگزین کردن واسطه‌ها تحمیل میکند. چشم انداز یکپارچه ما شرحی کاملتر برای مکانیسم‌های علّی فراهم میکند که نشان دهنده روابط و نیز بینشهای منحصربفردی است که نمیتواند با مدلی، تنها مبتنی بر یک تئوری بدست آید.