تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله استفاده از روش های مختلف برای آزمایش فعالیت آنتی اکسیدانی روغن اساسی پونه کوهی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: استفاده از روش های مختلف برای آزمایش فعالیت آنتی اکسیدانی روغن اساسی (اسانس) پونه کوهی (مرزنجوش)
عنوان انگلیسی: Use of different methods for testing antioxidative activity of oregano essential oil
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 17
سال انتشار : 2004 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : F1113
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.20Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: صنایع غذایی و شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله: فناوری مواد غذایی، علوم مواد غذایی، شیمی کاربردی و شیمی آلی
مجله: شیمی مواد غذایی - Food Chemistry
دانشگاه: گروه بیوشیمی و مواد غذایی، دانشکده فناوری شیمی، دانشگاه اسپلیت، کرواسی
کلمات کلیدی: مرزنجوش، روغن اساسی، آنتی اکسیدان های طبیعی، فعالیت آنتی اکسیدانی، رنگبری بتاکاروتن، مهار رادیکال DPPH
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به انگلیسی درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2003.07.024
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. آزمایش

2.1. مواد

2.2. GC-MS

2.3. تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی با آزمون رنگبری بتاکاروتن (BCB)

2.4. تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی روش مهار رادیکال 2.2’- دی فنیل-پیکریل هیدرازیل (DPPH)

2.5. تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی با سنجش گونه های واکنشی اسید تیوباربیتوریک (TBARS)

3. نتایج و بررسی

3.1. ترکیب شیمیایی روغن اساسی پونه کوهی

3.2. فعالیت آنتی اکسیدانی روغن اساسی پونه کوهی

3.2.1. روش رنگبری بتاکاروتن

3.2.2. روش مهار رادیکال DPPH

3.2.3. TBARS

3.2.4. مقایسه روش ها

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The antioxidant properties of the essential oil from oregano in relation to its chemical composition were examined. The antioxidant activity was investigated with three different methods: the β-carotene bleaching (BCB) test, the 2,2′-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging method and the thiobarbituric acid reactive species (TBARS) assay. It was found that the total essential oil, its fraction as well as its pure constituents have a significant antioxidant effect when tested by each method, respectively. Generally the antioxidant activity of the oregano essential oil is less effective than the ascorbic acid, but comparable with the α-tocopherol and the synthetic antioxidant butylated hydroxytoluene (BHT). The synergy among minor oxygen containing compounds was suggested as possible factor, which influenced the antioxidant power of the oregano essential oil. The antioxidant concentrations influenced its antioxidant power, too.

نمونه متن ترجمه

چکیده

خواص آنتی اکسیدانی روغن اساسی پونه کوهی در رابطه با ترکیب شیمیایی آن مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت آنتی اکسیدانی با سه روش مختلف مورد بررسی قرار گرفت: آزمون رنگبری بتاکاروتن (BCB)، روش مهار رادیکال (DPPH) 2,2’- دی فنیل-1-1 پیکریلی- درازیل و سنجش گونه های واکنشی اسید تیوباربیتوریک (TBARS). مشخص شد که روغن اساسی کلی، کسری از آن و نیز ترکیبات خالص آن دارای اثر آنتی اکسیدانی قابل توجهی هستند که توسط آزمایش هر یک از روش ها مشخص شد. به طور کلی فعالیت آنتی اکسیدانی روغن اساسی پونه کوهی نسبت به اسید اسکوربیک کمتر موثر است، اما قابل مقایسه با توکوفرول- و آنتی اکسیدان مصنوعی هیدروکسیتولوئن بوتیل (BHT) است. همکاری میان ترکیبات جزئی حاوی اکسیژن به عنوان عامل ممکن نشان داده شد، که قدرت آنتی اکسیدانی روغن اساسی پونه کوهی را تحت تاثیر قرار می دهد. غلظت های آنتی اکسیدان, قدرت آنتی اکسیدانی آن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.