تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

سوالات گروه شغلی امور دام و ماکیان فنی و حرفه ای

دانلود رایگان سوالات پرورش دهنده بلدرچین فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در شغل پرورش دهنده بلدرچین با کد استاندارد ۶۱۲۲۲۰۶۳۰۶۱۰۰۰۱ در سامانه آموزشی سازمان فنی و حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۳۰  نمونه سوال برای آمادگی در امتحان پرورش دهنده بلدرچین با فرمت pdf می باشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی و حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 17,800 تومان

دانلود رایگان سوالات پرورش دهنده ملکه زنبور عسل فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در رشته پرورش دهنده ملکه زنبور عسل با کد استاندارد ثبت شده ی ۶۱۲۳۲۰۶۳۰۴۳۰۰۰۲ در سامانه آموزشی فنی حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۳ مجموعه سوال از ادوار گذشته مناسب برای دوره پرورش دهنده ملکه زنبور عسل با فرمت پی دی اف میباشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 17,800 تومان

دانلود رایگان سوالات کارگر فنی گاوداری صنعتی (شیری،گوشتی) سازمان فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در رشته کارگر فنی گاوداری صنعتی (شیری،گوشتی) با کد استاندارد ثبت شده ی ۶۱۲۱۲۰۶۳۰۵۶۰۰۰۱ در سامانه آموزشی فنی حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۲۱ مجموعه سوال از ادوار گذشته مناسب برای دوره کارگر فنی گاوداری صنعتی (شیری،گوشتی) با فرمت پی دی اف میباشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 15,000 تومان

دانلود رایگان سوالات پرورش دهنده گوسفند سازمان فنی و حرفه ای با پاسخنامه

گروه آموزشی فروشگاه اینترنتی ایران عرضه اقدام به گردآوری مجموعه سوالات ادوار گذشته سازمان فنی و حرفه ای برای آزمون کتبی مهارت در رشته پرورش دهنده گوسفند با کد استاندارد ثبت شده ی ۶۱۲۱۲۰۶۳۰۲۴۰۰۰۱ در سامانه آموزشی فنی حرفه ای نموده است. این محصول شامل ۴ مجموعه سوال از ادوار گذشته مناسب برای دوره پرورش دهنده گوسفند با فرمت پی دی اف میباشد. امید است این بسته جهت موفقیت شما در آزمون سازمان فنی حرفه ای مفید واقع شود.

مبلغ: 17,800 تومان