ترجمه مقاله تاثیر لاتکس کوپلیمر استارین – بوتادین بر دوام بستر جاده تثبیت شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله تاثیر لاتکس کوپلیمر استارین – بوتادین بر دوام بستر جاده تثبیت شده - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۳,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر لاتکس کوپلیمر استارین – بوتادین بر ویژگی ها و دوام بستر جاده تثبیت شده با ماده افزودنی سیمان پورتلند
عنوان انگلیسی
Effect of styrene–butadiene copolymer latex on properties and durability of road base stabilized with Portland cement additive
صفحات مقاله فارسی
26
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5102
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه، خاک و پی، مهندسی راه و ترابری و مدیریت ساخت
مجله
مواد ساختمانی و ساخت و ساز (Construction and Building Materials)
دانشگاه
دانشکده مهندسی عمران و سازه، دانشگاه Kebangsaan مالزی
کلمات کلیدی
بستراصلاح شده با سیمان، مقاومت فشاری ساده، مقاومت کششی غیرمستقیم، ضریب ارتجاعی کششی غیر مستقیم، خیس کردن، خشک کردن، دوام، تحلیل رگرسیون
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2. الزامات استاندارد برای استفاده از مصالح- خاک دانه بندی شده در بستر بزرگراه ها
3. الزامات مقاومتی برای مواد بستر جاده تثبت شده
4. مواد و روش ها
4.1. مصالح
4.2. سیمان پورتلند
4.3. آب
4.4. Tylac 4190
5. نتایج و بحث
5.1. رابطه چگالی خشکی- میزان رطوبت مخلوط ها
5.2. مقاومت فشاری ساده (UCS)
5.3. تاثیر میزان سیمان، میزان آب، چگالی خشکی، و میزان Tylac 4190 بر مقاومت فشاری ساده (UCS)
5.4. تاثیر زمان گیرش
5.5. مقاومت کششی غیر مستقیم (ITS)
5.6. ضریب ارتجاعی الاستیسیته
5.7. خیس کردن و خشک کردن
6. نتیجه گیری و توصیه
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract This study investigated the effects of the type and amount of Portland cement and carboxylated styrene– butadiene emulsion (Tylac 4190) on the short-term performance of a road base layer via a laboratory evaluation of stabilized soil-aggregate mixtures. Cylindrical specimens stabilized with Portland cement (0–6%), Tylac 4190 (5–10%), and a mixture of both these additives were molded, cured for 7, 28, and 60 days, and then subjected to different stress sequences to study the unconfined compressive strength, indirect tensile strength, and indirect tensile resilient modulus. The long-term performance (durability) of stabilized soil-aggregate specimens was investigated by conducting wetting and drying (WD) cycling tests on 7-day-cured soil-aggregate specimens stabilized with cement and Tylac 4190. The results revealed that the additives improved the strength of the specimens, which has been found to be an important quality indicator of road base mechanical properties. Results of tests conducted to assess the specimens’ resistance to WD cycling showed that the addition of a 4% Portland cement–8% Tylac 4190 mixture resulted in reductions of 86.99% in both water absorption and permeability, volume changes of 88.55%, and weight changes of 92.84% relative to a sample with only 4% cement after 12 WD cycles. This paper also presents the findings of a correlation study conducted for determining the influences of affective variables using nonlinear regression analysis to establish significant prediction models for strength based on mixture parameters. 2
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این تحقیق به بررسی تاثیرات نوع و مقدار سیمان پورتلند و امولسیون استارین – بوتادین (Tylac 4190) بر عملکرد کوتاه مدت یک لایه از بستر جاده از طریق ارزیابی آزمایشگاهی از مخلوط های تثبیت شده مصالح خاک می پردازد. نمونه های استوانه ای تثبیت شده با سیمان پورتلند (0-6%)، Tylav 4190 (5-10%)، و ترکیبی از هر دوی این مواد افزودنی مدلسازی شد، برای 7، 28، و 60 روز سخت شد، و سپس در معرض توالی تنش های مختلف قرار گرفت تا مقاومت فشاری ساده، مقاومت کششی غیر مستقیم، و ضریب ارتجاعی کششی غیر مستقیم بررسی شود. عملکرد بلند مدت (دوام) نمونهای مصالح خاک از طریق انجام آزمون های چرخه ای خیس کردن و خشک کردن (WD) در زمان 7 روز گیرش بر نمونه های مصالح خاک تثبت شده با سیمان و Tylac 4109 بررسی شد. نتایج نشان داد که مواد افزودنی، مقاومت نمونه ها را بهبود می بخشد، و مشاهده شد که این شاخص کیفیتی مهمی از ویژگی های مکانیکی بستر جاده است. نتایج آزمون های انجام شده برای ارزیابی مقاومت نمونه ها نسبت به چرخه WD نشان داد که افزودن مخلوط 4% سیمان پوتلند – 8% Tylac 4109 منجر به کاهش 86/99% در جذب آب و نفوذ پذیری، تغییرات حجمی 88.55%، و تغییرات وزنی 92.84% نسبت به نمونه ای با تنها 4% سیمان، بعد از 12 بار چرخه WD می شود. این مقاله همچنین یافته های مطالعات مرتبط انجام شده برای تعیین تاثیرات متغیرهای موثر با استفاده از تحلیل رگرسیون غیرخطی برای ایجاد مدل های پیش بینی قابل توجه برای مقاومت بر مبنای پارامترهای مخلوط را ارائه می دهد.