ترجمه مقاله چشم اندازهای انتقادی در زمینه حسابداری انتقادی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله چشم اندازهای انتقادی در زمینه حسابداری انتقادی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
یک نمونه موردی مقاله انتقادی: چشم اندازهای انتقادی در زمینه حسابداری انتقادی
عنوان انگلیسی
A case study of critique: Critical perspectives on critical accounting
صفحات مقاله فارسی
42
صفحات مقاله انگلیسی
22
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7642
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله
حسابداری مدیریت
مجله
دیدگاههای انتقادی در مورد حسابداری - Critical Perspectives on Accounting
دانشگاه
دانشکده حسابداری و تجاری، دانشگاه ویکتوریا ولینگتون، نیوزیلند
کلمات کلیدی
حسابداری انتقادی فرونتیک، فرونسیس، کثرت گرایی، Flyvbjerg، حوزه های انتخابیه
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2. علوم اجتماعی فرونتیک
3. تحقیقات حسابداری انتقادی که مهم هستند؟
3.1 فاش سازی اعتماد عمومی- حسابداری، حسابداران و منافع عمومی
3.1.1 حسابداری، حسابداران و منافع عمومی
3.1.2 ایجاد استاندارد و مقررات حسابداری و حسابرسی
3.1.3 قانونی کردن نظریه های حسابداری
3.2 تبلیغات توصیفی- ایدئولوژی های برتر
3.2.1 ایدئولوژی نئولیبرال
3.2.2 مدیریت عمومی جدید
3.3 نگاه به نقد آکادمی حسابداری
3.3.1 آموزش حسابداری
3.3.2 تحقیقات حسابداری
3.4 بی عدالتی صریح- گروه های نمایان نشده، مورد ظلم و استثمار شده
3.4.1 استثمار نیروی کارگر
3.4.2 گروه های محروم نمایان نشده
3.5 مرئی ساختن بی عدالتی- مسئولیت سازمانی
3.5.1 حسابداری و گزارش دهی محیطی و اجتماعی
3.5.2 نظارت سازمانی
4. یک حسابداری انتقادی فرونتیک
4.1 کاربردی از طریق یک لنز مجادله ای
4.2 توسعه ی تحقیقات حسابداری انتقادی
5. خلاصه و بازتابها
5.2 بازتابها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

As accounting academics, we have a responsibility to act in the public interest as conscience, critic and counselor of society regarding economic, social and environmental justice. In fulfilling this responsibility, we are concerned with how accounting, accountants, and accountability regimes can facilitate democracy by serving the needs of pluralistic communities, giving particular attention to the various underserved constituencies. Informed by Flyvbjerg’s (2001) notion of phronetic social science research that matters, we reviewed 353 articles published in Critical Perspectives on Accounting from 1990 to 2014 identifying the focal constituency(s), the injustice(s) addressed, the groups or institutions responsible for the injustice as well as the proposals for social and political praxis outlined in the studies. Our review indicates that generally the studies identify a somewhat focused, though salient and appropriate, set of economic, social and/or environmental injustices experienced by various constituencies, and to some extent, the studies consider the context and conditions that perpetuate the inequality and injustices. However, as the field matures, there is a need for more robust development of the social and political implications of critical accounting research and for articulating the ideas and implications as action programs. Further, our review suggests that several relevant constituencies such as nonhuman animals, children, future generations, developing nations, and gender and sex/ uality minorities have received little or no attention in the current literature.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
ما به عنوان پژوهشگران حسابداری دارای مسئولیت کار کردن به نفع عمومی به عنوان مشاور با وجدان خبره ی جامعه در زمینه ی عدالت اقتصادی، اجتماعی و محیطی هستیم. در تامین این مسئولیت، دغدغه ی ما این است، حسابداری، حسابداران و رژیم های ذی حسابی چطور میتوانند دموکراسی را با تامین نیازهای جوامع کثرت گرا تسهیل نمایند، توجه خاصی به حوزه های انتخاباتی نالایقگوناگون داشته باشند. ما با آگاه شدن از مفهوم Flyvbjerg در تحقیقات علوم اجتماعی فرونتیک که مهم است، 353 مقاله ی منتشره در زمینه ی چشم اندازهای انتقادی پیرامون حسابداری از سال 1990 تا سال 2014 را مورد نقد و بررسی قرار دادیم که حوزه (های) انتخاباتی کانونی، بی عدالتی (های) بررسی شده، گروه ها یا موسسات مسئول برای بی عدالتی هم چنین پروپوزالها برای کنشهای سیاسی خلاصه شده در مطالعات را شناسایی میکنند. نقد و بررسی ما بیانگر این است به طور کلی مطالعات یک مجموعه ی تاحدی متمرکز، در عین حال برجسته و مناسب از بی عدالتی های اقتصادی، اجتماعی و یا محیطی را شناسایی میکند که توسط حوزه های انتخاباتی گوناگون تجربه شده اند و تاحدی مطالعات بستر و شرایطی را در نظر میگیرد که نابرابری و بی عدالتی ها را جاودانه میسازد. علی رغم این مساله، همانطور که این رشته ی علمی به بلوغ میرسد، نیاز به توسعه ی قویتر مفاهیم اجتماعی و سیاسی تحقیقات حسابداری انتقادی و تصریح ایده ها مفاهیم به صورت برنامه های عملی وجود دارد. به علاوه، نقد و بررسی ما حاکی از این است چندین حوزه ی انتخاباتی مرتبط همانند حیوانات غیر بشری، کودکان، نسلهای آینده، ملل در حال توسعه و جنسیت و اقلیتهای جنسی در آثار مکتوب کنونی مورد توجه کمی واقع شده اند یا اصلا مورد توجه قرار نگرفته اند.