ترجمه مقاله خواص مقاومتی رس نرم اصلاح شده با مخلوط نانوسیلیس و الیاف پلی استر بازیافتی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله خواص مقاومتی رس نرم اصلاح شده با مخلوط نانوسیلیس و الیاف پلی استر بازیافتی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
خواص مقاومتی رس نرم اصلاح شده با مخلوط نانوسیلیس و الیاف پلی استر بازیافتی
عنوان انگلیسی
Strength properties of soft clay treated with mixture of nano-SiO2 and recycled polyester fiber
صفحات مقاله فارسی
28
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2015
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
6680
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران و مهندسی پلیمر
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت ساخت، خاک و پی، سازه و مهندسی مواد مرکب
مجله
مجله مکانیک سنگ و مهندسی ژئوتکنیک
دانشگاه
دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، ایران
کلمات کلیدی
الیاف پلی استر بازیافتی، نانو SiO2 ، خواص قدرت، مدول الاستیک
فهرست مطالب
چکیده
1) مقدمه
2) مواد و روش‌ها
2.1 مصالح مورداستفاده
2.2 روش‌های آزمایش
2.2.1 آماده سازی نمونه‌ها
2.2.2 آماده سازی نمونه‌ها برای آزمایش برش مستقیم
2.2.3 آماده سازی نمونه برای آزمایش فشاری محصورنشده
3) نتایج آزمایش و بحث
3.1 آزمایش برش مستقیم
3.1.1 اثر الیاف پلی استر بازیافتی بر مقاومت برشی رس
3.1.2 پارامترهای مقاومت برشی رس بهبودیافته با نانوسیلیس
3.1.3 پارامترهای مقاومت برشی رس بهبودیافته با الیاف پلی استر بازیافتی و نانوسیلیس
3.2 آزمایش فشار محصورنشده
3.2.1 مقاومت فشاری محصورنشده رس بهبودیافته با الیاف پلی استر بازیافتی
3.2.2 مقاومت برشی محصورنشده رس بهبودیافته با نانوسیلیس
3.2.3 مقاومت برشی رس بهبودیافته با الیاف پلی استر بازیافتی و نانوسیلیس
3.2.4 مدول ارتجاعی (E50) رس مسلح به الیاف پلی استر بازیافتی و بهبودیافته با نانوسیلیس
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This paper investigates the effect of recycled polyester fiber, produced from polyethylene (PET) bottles, in combination with nano-SiO2 as a new stabilizer to improve the mechanical properties of soils. We intend to study the effect of adding nano-SiO2 and recycled polyester fiber on soil engineering properties, especially the shear strength and unconfined compressive strength (UCS), using clayey soil with low liquid limit. Three different combinations of fiber-soil ratios ranging between 0.1% and 0.5% as well as three different combinations of nano-soil ratios ranging between 0.5% and 1% are used. The shear strength and UCS of treated specimens are obtained from direct shear test and unconfined compression test, respectively. Results of this study show that the addition of recycled polyester fiber and nano-SiO2 increases the strength of soil specimens. Both the shear strength and UCS are improved by increasing the contents of recycled polyester fiber and nano-SiO2 in the soil mixture. The increase in the nano-SiO2 content leads to a reduction in failure strain, but the increase in the content of recycled polyester fiber leads to an increase in failure strain. The increase in the contents of recycled polyester fiber and nanoSiO2 leads to an increase in elastic modulus of soils. Based on the test results, the addition of recycled polyester fiber improves the mechanical properties of soils stabilized with nano-SiO2 as well as the recycled polyester fiber has a positive effect on soil behaviors.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده

این مقاله به بررسی اثر ترکیب الیاف پلی استر بازیافتی حاصل از بطری‌های پلی اتیلن (PET) با نانوسیلیس که ماده تثبیت کننده جدیدی برای بهبود خواص مکانیکی خاک‌هاست می‌پردازد. هدف ما این است که اثر افزودن نانوسیلیس (SiO2) و الیاف پلی استر بازیافتی را بر خواص مهندسی خاک، به خصوص مقاومت برشی و مقاومت فشاری محصورنشده (UCS) با استفاده از خاک رس دار با حد روانی کم بررسی کنیم. سه ترکیب متفاوت نسبت الیاف به خاک از 0.1% الی 0.5% و نیز سه ترکیب متفاوت نسبت نانوسیلیس به خاک از 0.5% تا 1% در این تحقیق استفاده می‌شود.مقاومت برشی و UCS برای نمونه‌های اصلاح شده بترتیب از آزمایش برش مستقیم و آزمایش فشار محصورنشده بدست می‌آیند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که افزودن الیاف پلی استر بازیافتی و نانوسیلیس سبب افزایش مقاومت نمونه‌های خاک می‌شود.با افزایش مقدار الیاف پلی استر بازیافتی و نانوسیلیس در مخلوط خاک هر دو پارامتر مقاومت برشی و UCS بهبود می‌یابند. افزایش درصد نانوسیلیس سبب کاهش کرنش تسلیم می‌شود، اما افزایش درصد الیاف پلی استر بازیافتی باعث افزایش کرنش تسلیم می‌شود.افزایش درصد الیاف پلی استر بازیافتی و نانوسیلیس منجر به افزایش مدول ارتجاعی خاک‌ها می‌شود.براساس نتایج آزمایش، افزودن الیاف پلی استر بازیافتی سبب بهبود خواص مکانیکی خاک‌های تثبیت شده با نانوسیلیس می‌شود و خودِ الیاف پلی استر بازیافتی نیز بر رفتار خاک اثر مثبتی دارند.


بدون دیدگاه