تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله شاخص های جدید آماری برای ارزیابی عملکردی پیش بینی مدل

عنوان فارسی: شاخص های جدید آماری برای ارزیابی عملکردی پیش بینی مدل
عنوان انگلیسی: New Statistical Indices for Evaluating Model Forecasting Performance
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 22
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 53 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.46Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: آمار
گرایش های مرتبط با این مقاله: آمار ریاضی
دانشگاه: گروه مهندسی کامپیوتر، کرت، یونان
کلمات کلیدی: شاخص پیش بینی عملکرد، مدل سازی محیط زیست، سیستم های تداخل فازی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

گزینش معیار های آماری

روشی برای ایجاد شاخص های ارزیابی پیش بینی جدید : منطق فازی

ارزیابی عملکرد شاخص های ارزیابی پیش بینی جدید : فاصله اطمینان

جمعیت مدل های پیش بینی

جریمه عملکرد پیش بینی

شاخص های جدید عملکرد پیش بینی

ایجاد سیستم استنتاج فازی

مشخص کردن ورودی و خروجی

قوانین FIS

نتایج و مباحث

جمع بندی

نمونه متن انگلیسی

Abstract

A large number of statistical measures have been presented in the literature for the statistical analysis of the agreement of the measured and predicted time-series. The goal of this study was to develop new indices that combine the information contained in several existing measures, making it possible to assess more effectively the quality of the forecasting. The capabilities and limitations of 24 measures that have previously been presented in the literature were studied. The upper and lower bounds of the Confidence Interval were used, in order to include forecasting penalties (relative weights). Results show that by using the proposed new forecasting performance indices we can be more confident in the estimation of the forecasting performance than using a single measure. The proposed new indices would be ideal for a forecasting automated system, because no human interaction is needed to combine the information of other measures.

نمونه متن ترجمه

چکیده

تعداد زیادی از معیار های آماری در مقالات برای تحلیل های آماری مطابقت سری های زمانی پیش بینی شده و اندازه گیری شده، ارائه شده است . هدف این مطالعه توسعه ی شاخص های جدیدی است که اطلاعات موجود در معیار های مختلف فعلی را شامل شود، و این امکان را ایجاد کند تا به صورتی موثر، کیفیت پیش بینی را ارزیابی کرد. توانایی ها و محدودیت های 24 معیار که قبلا در مقالات ارائه شده است، تا کنون مورد مطالعه قرار گرفته است. کران های بالا و پایین فاصله ی اطمینان نیز به منظور در نظر گرفتن خطای پیش بینی (وزن های نسبی) مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با استفاده از شاخص های عملکردی جدید برای پیش بینی مدل، ما میتوانیم نسبت به تخمین های به دست آمده در مقایسه با معیار های تکی، اطمینان بیشتری داشته باشیم. شاخص های پیشنهاد شده ی جدید برای پیش بینی سیستم های خودکار بسیار ایده آل هستند زیرا دیگر نیازی به تعامل انسانی برای ترکیب اطلاعات از دیگر معیار ها وجود ندارد.