تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله رابطه بین قدرت ذینفعان ویژگیهای شرکتی و افشای اجتماعی و محیطی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: رابطه بین قدرت ذینفعان، ویژگیهای شرکتی و افشای اجتماعی و محیطی: مدارکی از چین
عنوان انگلیسی: Stakeholders’ power, corporate characteristics, and social and environmental disclosure: evidence from China
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 26
سال انتشار : 2014 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5173 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.37Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و علوم اقتصادی
گرایش های مرتبط با این مقاله: توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، مدیریت بازرگانی، مدیریت استراتژیک، مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت عملکرد و استراتژی های توسعه صنعتی
مجله: مجله ساخت و تولید پاک کننده
دانشگاه: دانشگاه شانگهای، اقتصاد و کسب و کار بین المللی، چین
کلمات کلیدی: چین، افشای اجتماعی و محیطی، شاخص افشای اجتماعی و محیطی، ذینفع، مشروعیت، مسئولیت اجتماعی شرکت ها
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. مروری برادبیات

3. چارچوب نظری و فرضیات تحقیق

1. 3 چارچوب مشترک تئوری مشروعیت و تئوری ذینفع

2. 3 فرضیات

1. 2. 3 قدرت ذینفعان

1. 1. 2. 3 قدرت دولت

3. 1. 2. 3 قدرت بستانکار

4. 1. 2. 3 قدرت حسابرس

2. 2. 3 ویژگیهای شرکتی

1. 2. 2. 3 اندازه شرکت

2. 2. 2. 3 عملکرد مالی

3. 2. 2. 3 صنعت

4. 2. 2. 3. پذیرش خارجی

4. روشهای تحقیق

1. 4 نمونه و داده ها

2. 4 شاخص افشای اجتماعی و محیطی سه بعدی (SEDI)

1. 2. 4 کمیت یا مقدار افشا

2. 2. 4 کیفیت نوع افشا

3. 2. 4 کیفیت آیتم افشا

3. 4 مدل تجربی

5. نتایج و تحلیل ها

1. 5 تحلیل توصیفی متغیرها

2. 5 تحلیل و بحث در سطح SEDI

1. 2. 5 ماتریس همبستگی

2. 2. 5 نتایج رگرسیون

3. 5 تحلیل بیشتر- افشا در سطح طبقات GRI

6. نتایج

نمونه متن انگلیسی

abstract

This paper investigates the influences of stakeholders’ power and corporate characteristics on social and environmental disclosure practices of socially responsible Chinese listed firms identified by a social responsibility ranking list. A stakeholder-driven, three-dimensional social and environmental disclosure index including disclosure quantity, disclosure type quality and disclosure item quality, is constructed to assess sample firms’ social and environmental disclosures in their two public reports: annual reports and corporate social responsibility reports. Findings indicate that corporate social and environmental disclosures have significant and positive associations with firm size, profitability, and industry classification. The roles of various powerful stakeholders in influencing corporate social and environmental disclosures are found to be generally weak in China, except that shareholders have influenced corporate social and environmental disclosures and creditors have influenced corporate disclosures related to firms’ environmental performance.

نمونه متن ترجمه

چکیده

مقاله حاضر تاثیرات قدرت ذینفعان و ویژگیهای شرکتی بر شیوه های افشای اجتماعی و محیطی شرکت های پذیرفته شده چینی با مسئولیت اجتماعی را موردپژوهش قرار می دهد که با لیست رتبه بندی مسئولیت اجتماعی شناسایی شده اند. برای سنجش افشاهای اجتماعی و محیطی شرکت های نمونه در دو گزارش عمومی، یک شاخص افشای اجتماعی و محیطی سه بعدی ذینفع محور من جمله کمیت یا مقدار افشا، کیفیت نوع افشا و کیفیت آیتم افشا ساخته شده است: گزارشات سالانه و گزارشات مسئولیت اجتماعی شرکت ها. یافته های بدست آمده نشان می دهد افشاهای اجتماعی و محیطی شرکت ارتباط مهم و مثبتی بااندازه شرکت، سودآوری و طبقه بندی صنعت دارند. نقش های ذینفعان قدرتمند مختلف در تاثیرگذاری بر افشاهای اجتماعی و محیطی شرکتی به طور کلی در چین ضعیف می باشد، به جز اینکه ذینفعان بر افشاهای اجتماعی و محیطی شرکتی و بستانکاران بر افشاهای شرکتی مرتبط با عملکرد محیطی شرکت ها تاثیرگذار بوده اند.