دانلود ترجمه مقاله شیوه های مقابله ای در مراقبت کنندگان از بیماران آسیب نخاعی - مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله شیوه های مقابله ای در مراقبت کنندگان از بیماران آسیب نخاعی - مجله الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بررسی بار سنگین مراقبت و شیوه های مقابله ای در مراقبت کنندگان از بیماران آسیب نخاعی
عنوان انگلیسی
The investigation of care burden and coping style in caregivers of spinal cord injury patients
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
4104
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله
پرستاری
مجله
علوم پرستاری
دانشگاه
بیمارستان وابسته به دانشگاه نانچانگ، چین
کلمات کلیدی
مراقبان، مسئولیت مراقبت، شیوه های مقابله، آسیب نخاعی
فهرست مطالب
چکیده
۱  مقدمه
۲  موضوع ها و روشها
۲ ۱  موضوع ها
۲ ۲  پرسشنامه
۲ ۲ ۱  اطلاعات عمومی
۲ ۲ ۲  مصاحبه میزان سنگینی بار مراقبت کننده Zarit (ZBI)
۲ ۲ ۳  پرسشنامه سبک مقابله ساده شده
۲ ۳  تحلیل آماری
۳  نتایج
۳ ۱  نتایج کلی
۳ ۲  بارسنگین مراقبت کنندگان بیماران  SCI
۳ ۳  مقابله مراقبت کنندگان بیماران SCI
۳ ۳ ۱  مقایسه مقابله بین مراقبت کنندگان بیماران SCI و بزرگسالان سالم
۳ ۳ ۲  تجزیه و تحلیل تک متغیره تاثیر سبک مقابله مراقبت کنندگان
۳ ۳ ۳  رابطه بین بار سنگین مراقبت و سبک مقابله مراقبت کنندگان بیمار SCI
۴  بحث
۴ ۱  بار سنگین مراقبت مراقبت کنندگان بیماران SCI
۴ ۲  مقایسه بین مراقبان بیمار SCI و بزرگسالان سالم
۴ ۳  همبستگی بین پاسخ مقابله بار مراقبت
۵  نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
abstract

Purpose: The level of care burden experienced by caregivers of patients with spinal cord injury and their coping style were evaluated in order to identify ways to improve their capacity to respond and reduce the care burden. Methods: A convenience sampling method was used to select 150 spinal cord injury patients who were discharged from the Second and the Third Affiliated Hospital of Nanchang University and their primary caregivers. The Chinese version of the Zarit Caregiver Burden Interview and the Simplified Coping Style Questionnaire were distributed to assess caregiver burden and coping strategies. Results: The care burden score of the caregivers of patients with spinal cord injury was 52.91  11.56 points. Eighty-eight percent of caregivers reported moderate or severe care burden levels. The largest proportion of caregivers were female spouses, who were less likely to use an active coping strategy. A negative coping strategy was more frequently used by caregivers compared to healthy adults, and was positively correlated with burden of care. In contrast, a negative correlation was found between the care burden and an active coping style. Conclusion: Primary caregivers of spinal cord injury patients report a heavy burden of care. As active coping strategies are more beneficial, medical care providers should encourage caregivers to make more use of these coping styles to promote physical and mental health for themselves, their patients and their family, as well as to improve the quality of care provided.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
هدف: سطح بار سنگین مراقبت تجربه شده توسط مراقبان بیماران مبتلا به آسیب نخاعی و شیوه مقابله آنها به منظور شناسایی راه هایی برای بهبود ظرفیت برای پاسخگویی و کاهش بار مراقبت مورد بررسی قرار گرفت.
روشها: یک روش نمونه گیری راحت برای انتخاب 150 بیماران مبتلا به آسیب نخاعی که از دوم و سوم بیمارستان وابسته به دانشگاه نانچانگ و مراقبان اولیه خود مرخص شدند مورد استفاده قرار گرفت. نسخه چینی از مصاحبه بار سنگین مراقبت کننده Zarit و پرسشنامه شیوه مقابله ساده برای ارزیابی بار سنگین مراقبت کننده و راهبردهای مقابله توزیع شد.
یافته ها: میزان بار سنگین مراقبت، مراقبت کننده از بیماران مبتلا به آسیب نخاعی 52.91 ±11.56 نقطه بود. هشتاد و هشت درصد از مراقبت کنندگان ، سطوح بار سنگین مراقبت متوسط یا شدید را گزارش داده اند. بزرگترین نسبت مراقبت کنندگان زوجه زن بودند که کمتر احتمال دارد از استراتژی مقابله فعال استفاده کنند. استراتژی مقابله منفی بیشتر توسط مراقبت کنندگان استفاده می شد در مقایسه با بزرگسالان سالم و ارتباط مثبتی با بارسنگین مراقبت داشت. در مقابل، همبستگی منفی بین بار مراقبت و شیوه مقابله فعال پیدا شد.
نتیجه گیری: مراقبت کنندگان اولیه بیماران مبتلا به آسیب نخاعی یک بار سنگینی از مراقبت را گزارش کردند . همچنین شیوه های مقابله فعال سودمند ترند، ارائه دهندگان مراقبت های پزشکی باید مراقبت کنندگان را به استفاده بیشتر از این سبکهای برای مقابله با استرس، ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی برای خود ، بیماران خود و خانواده خود را، و همچنین برای بهبود کیفیت مراقبت ارائه شده تشویق کنند.

بدون دیدگاه