تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله فضا یا عدم فضا برای مدیریت بیمارستانهای عمومی – نشریه وایلی

عنوان فارسی: فضا یا عدم فضا برای مدیریت بیمارستان های عمومی؛ مطالعه کیفی خودگردانی بیمارستان در ایران
عنوان انگلیسی: Space or no space for managing public hospitals; a qualitative study of hospital autonomy in Iran
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 17 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2010 نشریه : وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5825 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 723.61Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت استراتژیک، مدیریت عملکرد و مدیریت اجرایی
مجله: مجله بین المللی برنامه ریزی بهداشت و مدیریت
دانشگاه: گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ایران
کلمات کلیدی: تمرکز زدایی، اصلاح سازمانی، خودگردانی بیمارستان، بیمارستان عمومی، تحقیق کیفی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

مقدمه

مرور کلی بر شبکه بهداشت ایران

اصلاح شبکه بهداشت در ایران

روش ها

بیمارستان ها

شرکت کنندگان و مصاحبه ها

پروتکل مصاحبه

تحلیل داده ها

نتایج

مضمون 1: حق تصمیم در مدیریت راهبردی

مضمون 2: حق تصمیم در مدیریت منابع انسانی

مضمون 3: حق تصمیم گیری در مدیریت مالی

مضمون چهار: حق تصمیم در مدیریت منابع فیزیکی

مضمون پنج: معرض گیری در برابر بازار محصول

مضمون شش: تهیه معرض گیری بازار

مضمون هفت: مدعی اقامتی

مضمون هشت: ساماندهی دولت و مکانیسم مسئولیت پذیری

مضمون نه: کارکردهای اجتماعی بیمارستان ها

بحث بیشتر

نمونه متن انگلیسی

INTRODUCTION

Technical and allocative inefficiency, failure to reach poverty groups, and poor accountability are defined as the main weaknesses of public hospitals performance especiallyin developing countries (Preker andHarding, 2003).Turning public hospitals into autonomous entities, by reducing the governments’ direct control is claimed to improve allocation andmanagement of public resources andto makethe hospitals more accountable and responsive to the needs of public (Castano et al., 2004). hospitals can be defined as a continuum that covers four organizational modalities: (1) budgetary hospitals: administrative units dependent on a higher authority of a regional or national government; (2) autonomous hospitals: ‘making managers manage’ (Harding and Preker, 2000, p. 14) by granting more responsibility and accountability and exposing hospitals to the market; (3) corporatized hospitals: mimicking the decision-making structure of private corporations while ownership remains with the government; and (4) privatized hospitals, i.e. freestanding organizations owned by private entities (either for or not-for-profit). On the basis of this framework, five organizational elements—see below—are critical in granting diverse levels of autonomy to public hospitals. These are summarized here as: decision rights; market exposure; residual claimant; accountability mechanism; and, the hospital’s social functions. These features should be fit into different organizational reform modalities.

نمونه متن ترجمه

مقدمه

عدم کارایی فنی و اختصاص دهی، ناتوانی در دسترسی به گروه های فقر، و مسئولیت پذیری ضعیف به عنوان ضعف های اصلی عملکرد بیمارستان های عمومی به ویژه در کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. تبدیل بیمارستان های عمومی به نهادهای مستقل، با کاهش کنترل مستقیم دولت بر این فرض است که تخصیص و مدیریت منابع عمومی را بهبود بخشیده و بیمارستان ها را بیشتر مسئول و پاسخ گو به نیازهای عموم مردم سازد.

بر طبق بانک جهانی، چارچوب مفهومی اصلاحات سازمانی بیمارستانی، میزان خودگردانی در بیمارستان های عمومی را می توان به عنوان پیوستاری تعریف نمود که چهار وجه سازمانی را می پوشاند. 1- بیمارستان های بودجه ای: واحدهای اجرایی به مقامات دولت محلی یا ملی بالاتر متکی هستند 2- بیمارستان های خودکار، وادار کردن مدیران به مدیریت با اعطای مسئولیت بیشتر، 3- بیمارستان های شرکتی، تقلید از ساختار تصمیم گیری شرکت های خصوصی 4- بیمارستان های دولتی، سازمان های مستقل تحت مالکیت نهادهای خصوصی. بر مبنای این چارچوب، پنج عنصر سازمانی در درجات مختلف استقلال در بین بیمارستان های عمومی حائز اهمیت است از جمله: حق تصمیم گیری، معرض گیری در برابر بازار، مدعی شدن، مکانیسم مسئولیت پذیری و کارکردهای اجتماعی بیمارستان. این ویژگی ها باید متناسب با وجوه اصلاحی مختلف سازمانی باشد.