ترجمه مقاله اثرات اجتماعی اقتصادی بر روی توسعه گردشگری تالاب انزلی - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثرات اجتماعی اقتصادی بر روی توسعه گردشگری تالاب انزلی - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثرات اجتماعی اقتصادی بر روی توسعه گردشگری تالاب انزلی
عنوان انگلیسی
Socio-demographic effects on Anzali wetland tourism development
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
11
سال انتشار
2016
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
نوع مقاله
ISI
نوع نگارش
مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه
اسکوپوس
کد محصول
F1159
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
ترجمه شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
گردشگری و توریسم
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت گردشگری
مجله
مدیریت گردشگری - Tourism Management
دانشگاه
دانشکده مسکن، ساختمان و برنامه ریزی دانشگاه مالزی
کلمات کلیدی
ویژگی های اجتماعی اقتصادی،تاثیر، حداقل مربعات جزیی، تالاب انزلی، نگرشها، ادراک ها
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.10.012
فهرست مطالب
چکیده
1-مقدمه
2- زمینه ومدل تحقیق
2-1 ویژگی های اجتماعی اقتصادی ونگرش های ساکنین
2-2 ویژگی های جامعه شناختی و اجتماعی و اثرات گردش گری
2-2-1 فاصله از منطقه گردش گری
2-2-2 طول اقامت
2-2-3 نقش اندازه خانواده
3- فرضیه تحقیق
4- روش تحقیق
4-1 جمع اوری داده ها
4-2 اندازه گیری و ارزیابی خوبی شاخص
4-3 روایی همگرایی
4-4 روایی افتراقی
4-5 تحلیل پایایی
4-6 ازمون فرضیه
5: بحث و نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study explores the attitudes of residents of Iran's Anzali wetland toward tourism development. The investigators examine how these attitudes are mitigated by three different socio-demographic variables; family size, length of residency, and distance from tourist zone. This study assumes that the development process is affected by residents and that their attitudes are predictive of the success or failure of a tourism development. Partial Least Squares (PLS) analysis is used to test both the research model and the hypotheses. The results reveal a positive and direct relationship between the perceived impact of development and residents' attitudes toward tourism development in the Anzali wetland.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه به بررسی نگرش های ساکنان تالاب انزلی ایران نسبت به رشد و توسعه گردش گری می پردازد. محققان به بررسی این موضوع میپردازند که چگونه این نگرش ها با سه متغیر مختلف اجتماعی و جمعیت شناختی یعنی اندازه خانواده، طول اقامت و فاصله از منطقه گردش گری کاهش می یابند: این مطالعه فرض می کندکه فرایند توسعه تحت تاثیر ساکنان قرار دارد و این که نگرش آن ها بیانگر موفقیت یا شکست توسعه گردش گری است.تحلیل حداقل مربعات جزیی برای آزمون مدل تحقیق و آزمون فرضیات استفاده می شود. نتایج نشاندهنده وجود روابط مستقیم ومثبت بین اثرات ادراک شده توسعه و نگرش های ساکنان نسبت به توسعه گردشگری در تالاب انزلی است.

بدون دیدگاه