تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر موقعیت های شبکه اجتماعی رهبران تیم و اعضای تیم بر روی صدای کارمند – نشریه الزویر

عنوان فارسی: شبکه های اجتماعی و صدای کارمند: تاثیر موقعیت های شبکه اجتماعی رهبران تیم و اعضای تیم بر روی صدای کارمند
عنوان انگلیسی: Social networks and employee voice: The influence of team members’ and team leaders’ social network positions on employee voice
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 22
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : F1147
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.10Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات IT
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت فناوری اطلاعات، اینترنت و شبکه های گسترده و معماری سازمانی
مجله: رفتارهای سازمانی و فرایندهای تصمیم گیری انسانی - Organizational Behavior and Human Decision Processes
دانشگاه: دانشکده تجارت، دانشگاه مریلند، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی: صدا، شبکه های اجتماعی، رهبری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2015.12.001
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است و بخش هایی ترجمه نشده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-تئوری و فرضیات

2-1 شبکه های اجتماعی و صدای کارمند

2-1-1 اهمیت کارکنان در شبکه گردش کار

2-2 نقش روابط شبکه غیر رسمی کارکنان

2-2-1 مرکزیت کارکنان در شبکه دوستی تیم

2-2-2 مرکزیت کارکنان در شبکه اجتناب از تیم

2-3 نقش روابط شبکه غیر رسمی رهبران در تیم

2-3-1 مرکزیت رهبران در شبکه دوستی تیم

2-3-2 مرکزیت رهبران در شبکه اجتناب تیمی

3- روش

3-1 شاخص ها

3-1-1 مرکزیت گردش کار کارکنان

3-1-2 مرکزیت کارکنان در شبکه دوستی تیم

3-1-3 مرکزیت کارکنان در شبکه اجتناب تیم

3-1-4 مرکزیت رهبر در شبکه دوستی تیم

3-1-5 مرکزیت رهبر در شبکه اجتناب تیمی

3-1-6 صدای کارکنان

3-1-7 متغیر های شاهد

3-2رویکرد تحلیلی

4-نتایج

4-1 آزمون فرضیات

5-بحث

5.1 پیامد های نظری و عملی

5-2 محدودیت ها و مسیر هایی برای تحقیقات آینده

5-3 پیامد های عملی

6-نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

We examine the role of employees’ and team leaders’ social network positions, an important, yet understudied class of variables, in affecting employees’ voice behaviors. Using multi-level, multi-source data from 185 employees nested within 43 teams and their team leaders, we find that employees who hold central positions in the formal, workflow network in the team are more likely to speak up with ideas and suggestions. This relationship is weakened when they are central to the team’s avoidance network. In addition to employees’ own network positions, team leaders’ positions in such informal networks also play a role in qualifying the employee workflow centrality–voice relationship. Specifically, the positive relationship between employees’ workflow centrality and their voice is strengthened when their team leaders occupy central positions in the friendship network, but is weakened when they are central to the avoidance network in the team. Implications for theory and practice are discussed.

نمونه متن ترجمه

چکیده

ما به بررسی نقش موقعیت های شبکه اجتماعی رهبران تیم و کارکنان،که یک دسته از متغیر هایی هستند که هنوز کم تر مورد مطالعه قرار گرفته اند، در تاثیر گذاری بر رفتار های صدای کارمندان می پردازیم. با استفاده از داده های چند سطحی و چند منبعی حاصل از 185 کارمند در43 تیم و رهبران تیمی آن ها، پی برده شد که کارکنانی که موقعیت های مهم در شبکه گردش کار رسمی در تیم دارند، تمایل بیشتری برای ابراز ایده ها و ارایه پیشنهادات دارند. این رابطه زمانی تضعیف می شود که آن ها برای شبکه اجتناب تیم اهمیت داشته باشند. علاوه بر موقعیت کارکنان در شبکه، موقعیت رهبران تیم در این شبکه های غیر رسمی نیز در توصیف روابط صدا-مرکزیت گردش کار، نقش مهمی ایفا می کنند. به خصوص رابطه مثبت بین مرکزیت گردش کار کارکنان و صدای آن ها زمانی تقویت می شود که رهبران تیم آن ها موقعیت های مهم را در شبکه دوستی اشغال کند، با این حال زمانی تضعیف می شود که آن ها برای شبکه اجتناب در تیم اهمیت داشته باشند.پیامد های مربوطه به تئوری و عمل نیز مورد بحث قرار می گیرند.