تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تماس پوست به پوست درطی گرفتن نمونه خون در نوزادان نارس- نشریه وایلی

عنوان فارسی: تماس پوست به پوست درطی گرفتن نمونه خون در نوزادان نارس پاسخ های درد را در طیف سنجی نزدیک مادون قرمز کاهش می دهد.
عنوان انگلیسی: Skin-to-skin contact reduces near-infrared spectroscopy pain responses in premature infants during blood sampling
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 10
سال انتشار : 2015 نشریه : وایلی - Wiley
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8423 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 520.64Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: آسیب شناسی پزشکی
مجله: مجله Pediatrica
دانشگاه: گروه پاتولوژی، دانشکده بهداشت و پزشکی، دانشگاه اوربرو، سوئد
کلمات کلیدی: طیف سنجی نزدیک مادون قرمز،نوزادان تازه متولد شده، درد، تماس پوست به پوست
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

روش ها

بیماران

جمع آوری داده ها

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج

بحث

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT

Aim: This study investigated if skin-to-skin contact could provide pain relief, measured with near-infrared spectroscopy (NIRS), during venepuncture in premature infants. Methods: Ten infants born at 26–35 weeks of gestation were examined during a bloodsampling procedure with venepuncture under two different conditions: in skin-to-skin contact with their mother or lying in their incubator or crib. A double-channel NIRS device was used, and oxygen saturation and heart rate were measured using pulse oximetry. The infant’s face and the pulse oximetry values were videotaped throughout the procedures, so that we could carry out a pain assessment using the Premature Infant Pain Profile-Revised (PIPP-R). Results: We found a significantly smaller increase in oxygenated haemoglobin on the contralateral side during venepuncture when the infants were in skin-to-skin contact with their mothers, compared to when they were laying in their incubator or crib. When venepuncture was compared with a sham procedure, oxygenated haemoglobin increased significantly more with the infant in the incubator or crib than held skin-to-skin, but no significant differences could be seen in the PIPP-R results between the two groups. Conclusion: This study showed that skin-to-skin contact between premature infants and their mothers during venepuncture had a pain-relieving effect.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف بررسی اینکه آیا تماس پوست به پوست می تواند منجر به کاهش درد ناشی از وارد کردن سوزن به داخل رگ نوزادان نارس که از طریق طیف سنجی نزدیک مادون قرمز(NIRS) اندازه گیری شده، گردد؟

روش ها: ده نوزاد متولد شده که در هفته 26 تا 35 بارداری به صورت نارس به دنیاآمده بودند در طی گرفتن نمونه خون از طریق وارد کردن سوزن به داخل رگ در دو حالت متفاوت مورد آزمایش قرار گرفتند حالت اول در حالیکه تماس پوست به پوست با مادر شان داشتند و حالت دوم در وضعیت خوابیده در انکوباتور یا در تخت بچه. یک ابزار دو کاناله NIRS مورد استفاده قرار گرفت و اشباع اکسیژن و سرعت ضربان قلب با استفاده از پالس اکسی متری اندازه گیری گردید. صورت نوزادان و مقادیر پالس اکسی متری در انجام آزمایش مورد فیلم برداری قرار گرفت و بنا بر این ما توانستیم ارزیابی درد را با استفاده از پروفایل بازبینی شده درد نوزادان نارس(PIPP-R) انجام دهیم.

نتایج: ما افزایش کمی در میزان هموگلوبین اکسیژنه شده در نوزادانی که تماس پوست به پوست با مادر شان داشتند در مقایسه با نوزادانی که در تخت یا انکوباتور دراز کشیده بودند، در حین وارد کردن سوزن به داخل رگ را پیدا کردیم. وقتی وارد کردن سوزن به داخل رگ با یک اقدام ساختگی مقایسه گردید، هموگلوبین اکسیژنه شده به طور معنی داری در نوزادانی که در انکوباتور یا تخت بودند نسبت به نوزدانی که تحت تماس پوست به پوست قرار داشتند افزایش داشت اما تفاوت معنی دار در نتایج PIPP-R بین دو گروه دیده نشد .

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که تماس پوست با پوست بین نوزادان نارس و مادرانشان در طی سوراخ کردن سوزن ، اثرات تسکین بخش بر درد دارد.