ترجمه مقاله ارزیابی نانو هورن های کربنی تک دیواره ای به صورت استخراج فاز جامد میکرو پاشنده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله ارزیابی نانو هورن های کربنی تک دیواره ای به صورت استخراج فاز جامد میکرو پاشنده - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی نانو هورن های کربنی تک دیواره ای به صورت استخراج فاز جامد میکرو پاشنده
عنوان انگلیسی
Evaluation of single-walled carbon nanohorns as sorbent in dispersive micro solid-phase extraction
صفحات مقاله فارسی
15
صفحات مقاله انگلیسی
6
سال انتشار
2012
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
7187
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی آلی و شیمی تجزیه
مجله
Analytica Chimica Acta
دانشگاه
گروه شیمی تجزیه، موسسه شیمی و نانوشیمی، ساختمان ماری کوری، دانشگاه کوردوبا، اسپانیا
کلمات کلیدی
نانوهورنهای کربنی تک دیواره ای، استخراج فاز جامد میکرو پاشنده (پراکنده)، هیدروکربن ها معطر چند دوری، آبها
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
آزمایشی
معرف ها و نمونه ها
دستگاه
آماده سازی پراکندگی نانو شاخک های کربنی تک دیواره ای
راه کار عصاره گیری فاز جامد میکرو پراکنده
مسائل امنیتی
آزمایشات مقدماتی
شرایط اولیه برای عصاره فاز جامد میکرو پراکنده
انتخاب شرایط عصاره گیری فاز جامد میکرو پراکنده o-SWNHs
اشکال تحلیلی بی اساس عصاره فاز جامد میکرو پراکنده SWNHs
مقایسه با نانو تیوب های کربنی و نانو مخروط های کربنی
نتیجه گیری ها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A new dispersive micro solid-phase extraction method which uses single-walled carbon nanohorns (SWNHs) as sorbentisproposed. Theprocedure combines the excellent sorbentproperties ofthenanoparticles with the efficiency of the dispersion of the material in the sample matrix. Under these conditions, the interaction with the analytes is maximized. The determination of polycyclic aromatic hydrocarbons was selected as model analytical problem. Two dispersion strategies were evaluated, being the functionalization via microwave irradiation better than the use of a surfactant. The extraction was accomplished by adding 1 mL of oxidized SWHNs (o-SWNHs) dispersion to 10 mL of water sample. After extraction, the mixture was passed through a disposable Nylon filter were the nanoparticles enriched with the PAHs were retained. The elution was carried out with 100 L of hexane. The limits of detection achieved were between 30 and 60 ng L−1 with a precision (as repeatability) better than 12.5%. The recoveries obtained for the analytes in three different water samples were acceptable in all instances. The performance of o-SWNHs was favourably compared with that provided by carboxylated single-walled carbon nanotubes and thermally treated carbon nanocones.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
یک روش استخراج فاز جامد میکرو پاشنده که از شاخک های کربن تک دیواره ای (SWNHs) استفاده می کنند به صورت جاذب ارائه میشود.این راه کار ویژگی های جاذب عالی نانو ذرات را با کارامدی پراکندگی مواد در یک ماتریس نمونه ترکیب میکند.تحت این شرایط، تعامل با آنالیت ها به حداکثر میرسد.تعیین هیدروکربن ها معطر چند دوری به صورت مسئله ی تحلیلی مدل انتخاب می شود.دو استراتژی پراکندگ ارزیابی شد، کارکردی بودن از طریق پرتو تابی میکرو ویوی بهتر از استفاده از مواد فعال در سطح میباشد.استخراج با افزودن 1 میلی لیتر پراکندگی SWHNs (o-SWNHs) اکسید شده به 10 میلی لیتر نمونه آب افزوده میشود. بعد از استخراج، ترکیب از طریق یک فیلتر نایلونی یکبار مصرف عبور داده شد که از نظر نانو ذرات غنی بودند که با PAHs حفظ شد.شویش با Lµ 100 هگزان انجام میشود.محدوده های آشکار سازی کسب شده، بین 30 و ng L−1 60 بود با یک دقت ( به صورت قابلیت تکرار) بهتر از 12.5% بود.بازیابی ها برای آنالیت ها در سه نمونه آبی مختلف کسب شد که در همه ی موارد قابل قبول بود.کارایی o-SWNHs به طور مطلوبی را آنچه توسط نانو تیوب های کربن تک دیواره ای ارائه شده بود و به لحاظ گرمایی با نانو مخروط ها کربنی فراوری شده بودند، مقایسه شد.

بدون دیدگاه