ترجمه مقاله شبیه سازی انتشار پتانسیل عمل در گیاهان - نشریه الزویر

ترجمه مقاله شبیه سازی انتشار پتانسیل عمل در گیاهان - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
شبیه سازی انتشار پتانسیل عمل در گیاهان
عنوان انگلیسی
Simulation of action potential propagation in plants
صفحات مقاله فارسی
21
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2011
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8320
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی و علوم سلولی و مولکولی
مجله
مجله زیست شناسی نظری - Journal of Theoretical Biology
دانشگاه
گروه بیوفیزیک، روسیه
کلمات کلیدی
تانسیل عمل، گیاهان، مدل ریاضی، هدایت الکتریکی سلول به سلول، HÜ-ATPase
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2. مدل
2.1 مدل ایجاد پتانسیل عمل
2.2. مدل انتشار پتانسیل عمل
2.3. شبیه سازی سرمای تدریجی
2.4. حل عددی معادلات مدل
3. نتایج و بحث
3.1 تاثیر هدایت الکتریکی سلول به سلول و فعالیت غشای پلاسمایی بر پتانسیل غشایی بدون تحریک
3.2 شبیه سازی انتشار سیگنال الکتریکی فعال و غیر فعال
3.3. تاثیر هدایت الکتریکی سلول به سلول و فعالیت غشای پلاسمایی بر انتشار فعال سیگنال الکتریکی
4. نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Action potential is considered to be one of the primary responses of a plant to action of various environmental factors. Understanding plant action potential propagation mechanisms requires experimental investigation and simulation; however, a detailed mathematical model of plant electrical signal transmission is absent. Here, the mathematical model of action potential propagation in plants has been worked out. The model is a two-dimensional system of excitable cells; each of them is electrically coupled with four neighboring ones. Ion diffusion between excitable cell apoplast areas is also taken into account. The action potential generation in a single cell has been described on the basis of our previous model. The model simulates active and passive signal transmission well enough. It has been used to analyze theoretically the influence of cell to cell electrical conductivity and Hþ-ATPase activity on the signal transmission in plants. An increase in cell to cell electrical conductivity has been shown to stimulate an increase in the length constant, the action potential propagation velocity and the temperature threshold, while the membrane potential threshold being weakly changed. The growth of Hþ-ATPase activity has been found to induce the increase of temperature and membrane potential thresholds and the reduction of the length constant and the action potential propagation velocity

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پتانسیل عمل به عنوان یکی از پاسخهای اولیه گیاه در پاسخ به فاکتورهای محیطی مختلف در نظر گرفته می شود. درک مکانیزمهای انتشار پتانسیل عمل نیازمند ارزیابی ها و شبیه سازیهای آزمایشگاهی است. با این وجود یک مدل ریاضی دقیق از انتقال پیام الکتریکی در گیاهان وجود ندارد. در اینجا مدل ریاضی از انتشار پتانسیل عمل در گیاهان مورد بررسی قرار گرفته است. مدل یک سیستم دو بعدی از سلولهای تحریک پذیر است. هر کدام از آنها از نظر الکتریکی با چهار سلول مجاور جفت می شوند. پراکندگی یون بین سلول تحریک پذیر ناحیه آپوپلاست نیز مورد بررسی قرار گرفت. تولید پتانسیل عمل در یک سلول بر اساس مدل قبلی ما انجام می شود. این مدل بخوبی قادر به شبیه سازی انتقال پیام فعال و غیر فعال است. این مدل برای تحلیل تئوریک تاثیر هدایت الکتریکی سلول به سلول و فعالیت H+-ATPase بر انتقال پیام در گیاهان است. افزایش هدایت الکتریکی از سلولی به سلول دیگر مشخص شد تا شبیه سازی افزایش ضریب طولی، پتانسیل عمل سرعت تاثیر و آستانه دمایی اجام شود، درحالیکه آستانه پتانسیل غشا کمی تغییر می کند. مشخص شده است که افزایش فعالیت H+-ATPase موجب القای افزایش دما و پتانسیلهای آستانه غشایی و کاهش ضریب طولی و سرعت پتانسیل انتشار عمل می شود.

بدون دیدگاه