ترجمه مقاله تشابهات و تفاوت های بین مدیریت و رهبری

ترجمه مقاله تشابهات و تفاوت های بین مدیریت و رهبری
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تشابهات و تفاوت های بین مدیریت و رهبری
عنوان انگلیسی
Similarities And Differences Between Management And Leadership
صفحات مقاله فارسی
2012
صفحات مقاله انگلیسی
10
سال انتشار
21
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
F1229
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت اجرایی
دانشگاه
رومانی
کلمات کلیدی
مدیریت، رهبری، مدیر، رهبر
فهرست مطالب
چکیده
1-ملاحظاتی در مورد مدیریت و رهبری
2-طبقه بندی مدیران و ویژگی های یک مدیر خوب
3-ملزومات مربوط به مهارت های فکری
4-عملکرد رهبری
5- ویژگی های یک رهبر خوب
6- نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Management is the process of setting and achieving organizational goals through its functions: forecasting, organization, coordination, training and monitoring-evaluation.Leadership is: the ability to influence, to make others follow you, the ability to guide, the human side of business for "teacher". Interest in leadership increased during the early part of the twentieth century. Early leadership theories focused on what qualities distinguished between leaders and followers, while subsequent theories looked at other variables such as situational factors and skill levels. Other considerations emphasize aspects that separate management of leadership, calling them two completely different processes.The words manager and lider are very often used to designate the same person who leads, however, they represent different realities and the main difference arises form the way in which people around are motivated. The difference between being a manager and being a leader is simple. Management is a career. Leadership is a calling. A leader is someone who people naturally follow through their own choice, whereas a manager must be obeyed. A manager may only have obtained his position of authority through time and loyalty given to the company, not as a result of his leadership qualities. A leader may have no organisational skills, but his vision unites people behind him. Leadership and management are two notions that are often used interchangeably. However, these words actually describe two different concepts. Leadership is the main component of change, providing vision, and dedication necessary for its realization. Leadership is a skill that is formed by education, experiences, interaction with people and inspiring, of course, practice. Effective leadership depends largely on how their leaders define, follow and share the vision to followers. Leadership is just one important component of the directing function. A manager cannot just be a leader, he also needs formal authority to be effective.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مدیریت، فرایند هدف گذاری و دست یابی به اهداف سازمانی از طریق کارکرد های آن یعنی: پیش بینی، سازمان دهی، هماهنگ سازی، آموزش و پایش-ارزیابی می باشد. رهبری، توانایی تاثیر گذاری، سایرین را وادار کردن برای تبعیت از شما، توانایی راهنمایی، طرف انسانی کسب و کار برای "معلم" می باشد. علاقه به موضوع رهبری در اوایل قرن بیستم افزایش یافت. تئوری های اولیه در مورد رهبری بر خصوصیات متمایز بین رهبران و پیروان متمرکز بودند، در حالی که نظریه های بعدی، دیگر متغیر ها نظیر عوامل وضعیتی و سطوح مهارت را در نظر گرفتند.
سایر ملاحظات بر ابعادی تاکید می کنند که مدیریت رهبری را از هم تفکیک کرده و آن ها را دو فرایند کاملا متفاوت در نظر می گیرند.کلمات "مدیر و رهبر"، اغلب اوقات به منظور تمایز یک فرد که رهبری می کند استفاده می شوند با این حال آن ها خصوصیات متفاوتی دارند و تفاوت اصلی بین آن ها در شیوه انگیزش و تهییج افراد زیر دستان و پیروان آن ها می باشد.
تفاوت بین مدیریت و رهبری ساده است. مدیریت یک حرفه است. رهبری یک نوع هنر است. یک رهبر فردی است که پیروان و افراد به دلیل انتخاب خود از او به طور طبیعی پیروی می کنند، در حالی که یک مدیر بایستی مورد اطاعت و فرمانبرداری واقع شود( افراد باید از او اطاعت کنند). یک مدیرممکن است تنها موقعیت و قدرت خود را با گذشت زمان و وفاداری به شرکت بدست آورده باشد نه به دلیل مهارت های رهبری خود. یک رهبر ممکن است هیچ گونه مهارت سازمانی نداشته باشد ولی دیدگاه او، افراد را پشت سر او متحد می کند.
رهبری و مدیریت دو مفهومی می باشند که اغلب به جای هم مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، این کلمات در واقع دو مفهوم متفاوت را توصیف می کنند.
رهبری، مولفه اصلی تغییر، ایجاد دیدگاه و فداکاری لازم برای تحقق آن است. رهبری، مهارتی است که با آموزش، تجربیات، تعامل با افراد و الهام گیری از آن ها و البته عمل تشکیل می شود. رهبری موثر تا حد زیادی بستگی به شیوه تعریف، دنبال کردن و تسهیم دیدگاه رهبران با پیروان دارد.
رهبری تنها یک جزء و مولفه مهم از فرایند هدایت می باشد. یک مدیر نه تنها می تواند یک رهبر باشد، بلکه او برای کارامد و موثر تر شدن نیاز به قدرت رسمی دارد.

بدون دیدگاه