تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله نقش سیلیکون در افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری های قارچی – نشریه Degruyter

عنوان فارسی: نقش سیلیکون (Si) در افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری های قارچی
عنوان انگلیسی: The role of silicon (Si) in increasing plant resistance against fungal diseases
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2016 نشریه : Degruyter
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8482 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 650.60Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم گیاهی، گیاه پزشکی و بیماری شناسی گیاهی
مجله: مجله گیاهپزشکی یونانی - Hellenic Plant Protection Journal
دانشگاه: بخش کشاورزی، دمشق، سوریه
کلمات کلیدی: قارچ های بیماریزا، شدت بیماری قارچی، درمان سیلیکون
وضعیت ترجمه عناوین جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

2- سیلیکون و گیاهان

2-1- جذب سیلیکون توسط گیاهان

2-2-اهمیت زراعی از سیلیکون در محصولات گیاهی

2-3- تجمع سیلیکون در گونه های گیاهی

3- سیلیکون، قارچ ای پاتوژن گیاهی را کنترل می کند

3-1- قارچ های هوازاد- خاک زاد

4- مکانیسم مقاومت افزایش یافته توسط سیلیکون

4-1- دفاع فیزیکی

4-2- دفاع بیوشیمیایی

4-2-1- آنزیم های مربوط به دفاع

4-2-2- ترکیبات ضد قارچی

4-2-3- مکانیسم مولکولی

5- مهار آزمایشگاهی قارچ های پاتوژن توسط محلول سیلیکون

6- نتیجه گیری نهایی

نمونه متن انگلیسی

Summary

The use of silicon (Si) in agriculture has attracted a great deal of interest from researchers because of the numerous benefi ts of this element to plants. The use of silicon has decreased the intensity of several diseases in crops of great economic importance. In this study, the relationship between silicon nutrition and fungal disease development in plants was reviewed. The current review underlines the agricultural importance of silicon in crops, the potential for controlling fungal plant pathogens by silicon treatment, the diff erent mechanisms of silicon-enhanced resistance, and the inhibitory eff ects of silicon on plant pathogenic fungi in vitro. By combining the data presented in this paper, a better comprehension of the relationship between silicon treatments, increasing plant resistance, and decreasing severity of fungal diseases could be achieved.

نمونه متن ترجمه

چکیده

استفاده از سیلیکون (Si) در بخش کشاورزی، به دلیل مزایای متعدد این عنصر برای گیاهان توجه محققان زیادی را جلب کرده است. استفاده از سیلیکون، شدت برخی از بیماری ها را در محصولات بسیار مهم اقتصادی کاهش داده است. در این مطالعه، ارتباط بین تغذیه سیلیکون و گسترش بیماری قارچی در گیاهان مرور شده است. مقاله مروری حاضر بر اهمیت کشاورزی سیلیکون در محصولات، توانایی آن در کنترل قارچ های پاتوژن گیاهی با تیمار سیلیکون، مکانیسم¬های مختلف مقاومت سیلیکون افزایش یافته و اثر بازدارنده سیلیکون روی قارچ های پاتوژن گیاهی در شرایط آزمایشگاهی تاکید دارد. با ترکیب داده های ارائه شده در این مقاله، درک بهتری از رابطه بین تیمارهای سیلیکون، افزایش مقاومت گیاه و کاهش شدت بیماری های قارچی به دست آمد.