تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مدل های دوره ای کردن کوتاه مدت – نشریه اشپرینگر

عنوان فارسی: مدل های دوره ای کردن کوتاه مدت: تاثیرات بر کارایی قدرت و سرعت - قدرت
عنوان انگلیسی: Short-term Periodization Models: Effects on Strength and Speed-strength Performance
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2015 نشریه : اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 6802 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 742.09Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: تربیت بدنی
مجله: پزشکی ورزشی - Sports Medicine
دانشگاه: موسسه علوم ورزشی، دانشگاه گوته، آلمان
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1.مقدمه

2 متدولوژی جستجوی آثار

3. مدلهای دوره ای کردن طول مزو سیکل

4 اثرات مدلهای دوره ای شدن مختلف بر قدرت و سرعت- قدرت در طول تمرین ورزشهای فصلی

4.1 میزان پیشرفت مشخصات قدرت و سرعت- قدرت در تمرین دراز مدت با ورزشکاران رقابتی

5 تفاوتهای انطباق فیزیولوژیکی ممکن

6 نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Dividing training objectives into consecutive phases to gain morphological adaptations (hypertrophy phase) and neural adaptations (strength and power phases) is called strength-power periodization (SPP). These phases differ in program variables (volume, intensity, and exercise choice or type) and use stepwise intensity progression and concomitant decreasing volume, converging to peak intensity (peaking phase). Undulating periodization strategies rotate these program variables in a bi-weekly, weekly, or daily fashion. The following review addresses the effects of different short-term periodization models on strength and speed-strength both with subjects of different performance levels and with competitive athletes from different sports who use a particular periodization model during offseason, pre-season, and in-season conditioning. In most periodization studies, it is obvious that the strength endurance sessions are characterized by repetition zones (12–15 repetitions) that induce muscle hypertrophy in persons with a low performance level. Strictly speaking,

نمونه متن ترجمه

چکیده

تقسیم اهداف آموزشی به فازهای متوالی برای کسب انطباق های مورفولوژیکی (فاز هیپرتروفی) و انطباق های عصبی (فازهای نیرومندی و توان) دوره ای کردن  توان- نیرومندی (spp)نامیده میشود. این فازها در متغیرهای برنامه (حجم، شدت و انتخاب یا نوع تمرین) و از پیشرفت شدت مرحله ای و حجم در حال کاهش پیوسته، تبدیل به شدت پیک (فاز اوج دهندگی) متفاوت هستند. استراتژی های دوره ای کردن  مواج، این متغیرهای برنامه را در یک حالت دو هفته ای، هفتگی یا روزانه میچرخاند. نقد و بررسی های زیر، اثرات مدلهای دوره ای کردن  کوتاه مدت مختلف را بر نیرومندی و نیرومندی- سرعت هم با موضوعات سطوح عملکرد مختلف و هم با ورزشکاران رقابتی از ورزشهای مختلف بررسی میکند که از یک مدل دوره ای کردن  خاص در طول شرایط خارج از فصل، قبل از فصل و درون فصل استفاده میکند. در بیشتر مطالعات دوره ای کردن ، مشخص است، جلسات استقامت- قدرت از طریق بخش های تکرار (تکرار 15-12) توصیف میشوند که هیپرتروفی ماهیچه ای را در اشخاص با یک میزان کارایی پایین، تحریک میکند.