تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بررسی آزمایشی مقاومت انتقال برشی بتون خود متراکم با مقاومت بالا و طبیعی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: بررسی آزمایشی مقاومت انتقال برشی بتون خود متراکم با مقاومت بالا و طبیعی
عنوان انگلیسی: An experimental investigation of shear-transfer strength of normal and high strength self compacting concrete
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 23
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F966 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 2.73Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: سازه و مدیریت ساخت
مجله: سازه های مهندسی - Engineering Structures
دانشگاه: گروه مهندسی عمران، دانشگاه کویت
کلمات کلیدی: قفل شدگی سنگدانه، کد ها، کنش دول، بتون خود متراکم شونده، برشی، دفورماسیون، مقاومت
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2015.11.015
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1. مقدمه

2. برنامه تجربی

1.2. نمونه پوش آف

2.2. مواد بتن و مخلوط

3.2. فاستر صاف فولاد

4.2. ریخته گری و تست

3. نتایج تجربی

1.3. رفتار کلی نمونه پوش آف

2.3. تنش ترک خوردگی

3.3. تنش عملکرد

4.3. مقاومت نهایی و باقیمانده

4. مقایسه با نتایج تحلیلی

1.4. مدل برشی اصطکاک ACI

2.4. مدل برشی اصطکاک AASHTO اصلاح شده

3.4. مدل Mattock دو سر

4.4. مدل SMCS

5.4. یورو کد 2

6.4. مشاهده در مقابل نقاط قوت نهایی محاسبه

5. محاسبات مقاومت باقی مانده

6. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Fifteen non-precracked pushoff specimens were tested to investigate the shear-transfer behavior of normal strength and high strength self-compacting concrete (SCC). The reported results include the cracking stresses, the yielding stresses, the ultimate strengths and the post-ultimate residual strengths. It is shown that the specimens resisted significant post-ultimate residual strengths and shear slip values reaching 20 mm. It is also shown that increasing the compressive strength of the concrete significantly increased the ultimate shear strength but had a limited effect on the cracking and the residual strengths. The calculations of four existing models are compared with the observed ultimate strengths, and the calculated strengths are generally conservative. The AASHTO shear-friction and the SMCS models provide the best correlation with the experimental results. The possibility of using existing models to calculate the residual strength is also investigated. The shear transfer planes are assumed to be precracked, and the roughness conditions are selected based on the expected path of the cracks relative to the coarse aggregates. Eurocode 2 (EC2) provides the best correlations while the ACI calculations are generally conservative. The residual strengths from 30 pushoff specimens are analyzed. A shear friction equation with a coefficient of cohesion equal to zero, a coefficient of friction equal to 1.0, and an upper limit on the stress equal to 5.5 MPa is found to provide adequate calculation of the residual strength of non-precracked pushoff specimens.

نمونه متن ترجمه

چکیده

پانزده نمونه پوش آف بدون ترک برای بررسی رفتار انتقال برش بتون خود متراکم با مقاومت بالا و مقاومت نرمال(SCC)، مورد تست قرار گرفتند. نتایج گزارش شده در بر گیرنده تنش ترک خوردگی، تنش های تسلیم، مقاومت های نهایی و مقاومت های باقی مانده می باشد. نشان داده شد که نمونه ها دارای مقاومت نهایی معنی دار می باشند و مقادیر لغزش برشی آن ها به 20 میلی متر می رسد. هم چنین نتایج نشان داد که افزایش مقاومت فشاری بتون به طور معنی داری موجب افزایش مقاومت برشی نهایی می شود با این حال اثر محدودی بر مقاومت های ترک خوردگی باقی مانده داشت. محاسبات چهار مدل موجود با نقاط قوت نهایی در مقایسه مشاهده شده است، و نقاط قوت محاسبه به طور کلی محافظه کار است. AASHTO برشی اصطکاک و مدل SMCS ارائه بهترین ارتباط با نتایج تجربی. امکان استفاده از مدل های موجود برای محاسبه مقاومت باقی مانده بررسی شده است. این پلان ها انتقال برشی پیش ترک خورده فرض می شود، و شرایط زبری بر اساس مسیر انتخاب می شوند ، انتظار می رود ترک نسبت به مصالح درشت ایجاد شود. یورو کد 2 (EC2) بهترین همبستگی را فراهم می کند در حالی که محاسبات ACI طور کلی محافظت شده هستند. نقاط قوت 30 نمونه پوش آف تحلیل می شوند. یک معادله اصطکاک برشی با ضریب انسجام برابر با صفر، یک ضریب اصطکاک برابر 1.0 ، و حد بالایی تنش و فشار 5.5 مگاپاسکال برابر شده است محاسبه کافی از مقاومت باقی مانده نمونه غیر پیش ترک خورده پوش آف ارائه شده است.