ترجمه مقاله سری آزمایشات اولیه جهت تعیین مشخصات مکانیکی ماسه - نشریه Degruyter

ترجمه مقاله سری آزمایشات اولیه جهت تعیین مشخصات مکانیکی ماسه - نشریه Degruyter
قیمت خرید این محصول
۳۵,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
سری آزمایشات اولیه جهت تعیین مشخصات مکانیکی ماسه
عنوان انگلیسی
Basic set of experiments for determination of mechanical properties of sand
صفحات مقاله فارسی
20
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2014
نشریه
degruyter
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5876
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر
ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
خاک و پی و مهندسی هیدرولیک
مجله
بولتن آکادمی علوم لهستانیخاک‌های دانه‌ای، مشخصات مکانیکی، تعیین آزمایشگاهی
دانشگاه
موسسه مهندسی هیدرولیک، آکادمی علوم لهستانی
کلمات کلیدی
خاک‌های دانه‌ای، مشخصات مکانیکی، تعیین آزمایشگاهی
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مشخصات فیزیکی و مکانیکی استاندارد
3. تعیین خط وضعیت پایدار
4. روابط تنش-کرنش برای شرایط سه محوری
4-1. مقدمه
4-2. فشار ایزوتروپیک
4-3. برش خالص
4-4. چند نکته
5.رفتار اوئدومتریک
5-1. داده‌های آزمایشگاهی اولیه
5-2. تفسیر داده‌های آزمایشگاهی
6.مشخصات بارگذاری تناوبی
6-1. برش تناوبی ساده
6-2. نتایج آزمایشگاهی معمول
7.تعیین خط ناپایداری به صورت آزمایشگاهی
7-1. باربرداری کروی
7-2. روانگرایی استاتیکی
8.تشریح مطالب و نتیجه گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

A basic set of experiments for the determination of mechanical properties of sands is described. This includes the determination of basic physical and mechanical properties, as conventionally applied in soil mechanics, as well as some additional experiments, which provide further information on mechanical properties of granular soils. These additional experiments allow for determination of steady state and instability lines, stress-strain relations for isotropic loading and pure shearing, and simple cyclic shearing tests. Unconventional oedometric experiments are also presented. Necessary laboratory equipment is described, which includes a triaxial apparatus equipped with local strain gauges, an oedometer capable of measuring lateral stresses and a simple cyclic shearing apparatus. The above experiments provide additional information on soil’s properties, which is useful in studying the following phenomena: pre-failure deformations of sand including cyclic loading compaction, pore-pressure generation and liquefaction, both static and caused by cyclic loadings, the effect of sand initial anisotropy and various instabilities. An important feature of the experiments described is that they make it possible to determine the initial state of sand, defined as either contractive or dilative. Experimental results for the “Gdynia” model sand are shown.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
سری اولیه آزمایشات تعیین مشخصات مکانیکی ماسه‌ها در این مقاله شرح داده خواهد شد. این آزمایشات شامل تعیین مشخصات فیزیکی و مکانیکی اصلی هستند که استفاده بسیاری در مکانیک خاک دارند و علاوه بر این شامل آزمایشات اضافی نیز می‌شوند که اطلاعات بیشتری را در مورد مشخصات مکانیکی خاک‌های دانه‌ای ارائه می‌دهند. این آزمایشات اضافی اجازه تعیین وضعیت پایدار و خطوط ناپایداری، روابط تنش-کرنش برای بارگذاری ایزوتروپیک و برش خالص و نیز آزمایشات برش تناوبی ساده را ی دهند. آزمایشات اوئدومتریک غیرمعمول نیز ارائه می‌شوند. تجهیزات آزمایشگاهی لازم نیز که شامل یک دستگاه سه محوری مجهز به کرنش‌سنج‌های داخلی، یک اوئودمتر با قابلیت اندازه‌گیری تنش‌های جانبی و یک دستگاه برش تناوبی ساده هستند، تشریح می‌شوند. آزمایشات فوق، اطلاعات اضافه‌تری در مورد مشخصات خاک ارائه می‌دهند که در مطالعه پدیده‌های زیر مفید هستند: تغییرشکل های ماسه پیش از تسلیم شامل متراکم سازی با بارگذاری تناوبی، تولید فشار حفره‌ای و روانگرایی، اثر ناهمسانگردی اولیه ماسه و ناپایداری‌های مختلف ناشی از بارگذاری استاتیکی و تناوبی. یک خصوصیت مهم آزمایشات تشریح شده این است که این آزمایشات، تعیین وضعیت اولیه ماسه که بصورت انقباضی یا اتساعی تعریف می‌شود، ممکن می‌سازند. نتایج آزمایشگاهی برای مدل ماسه «گداینیا » نشان داده می‌شوند.

بدون دیدگاه