ترجمه مقاله اثر سسامول، سسامین و سسامولین استخراج‌ شده از روغن کنجد بوداده بر اکسیداسیون حرارتی متیل لینولئات - نشریه الزویر

ترجمه مقاله اثر سسامول، سسامین و سسامولین استخراج‌ شده از روغن کنجد بوداده بر اکسیداسیون حرارتی متیل لینولئات - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر سسامول، سسامین و سسامولین استخراج‌ شده از روغن کنجد بوداده بر اکسیداسیون حرارتی متیل لینولئات
عنوان انگلیسی
Effects of sesamol, sesamin, and sesamolin extracted from roasted sesame oil on the thermal oxidation of methyl linoleate
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
5
سال انتشار
2008
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8277
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
صنایع غذایی
گرایش های مرتبط با این مقاله
زیست فناوری مواد غذایی، علوم مواد غذایی و فناوری مواد غذایی
مجله
علوم و فناوری مواد غذایی - Food Science and Technology
دانشگاه
گروه غذا و تغذیه، دانشگاه inhA، کره
کلمات کلیدی
ترکیبات لیگنان روغن کنجد، متیل لینولئات، گرمایش، آنتی‌اکسیدان، پایداری
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. مواد و روشها
2.1. مواد و مواد شیمیایی
2.3. آنالیز اکسیداسیون نمونه‌ها
2.4. تعیین سسامول ، سسامین ، سسامولین و توکوفرول در نمونه‌ها در طی گرم کردن متیل لینولئات
2.5. تجزیه‌وتحلیل آماری
3. نتایج و بحث
3.1. تأثیرات ترکیبات لیگنان استخراج‌شده از روغن کنجد بوداده بر اکسیداسیون حرارتی ML.
3.2. پایداری ترکیبات لیگنان اضافه‌شده به متیل لینولئات در طی گرم کردن
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

This study investigated the effects of lignan compounds extracted from roasted sesame oil, which were sesamol, sesamin, and sesamolin, on oxidation of methyl linoleate (ML) during heating. These compounds were added at 500 or 1000 mg/kg to ML, and a-tocopherol was used as a reference antioxidant. The ML added with lignans or a-tocopherol was heated at 180 C for 60 min. Thermal oxidation of ML was evaluated by conjugated dienoic acid (CDA) contents, p-anisidine value (PAV), and ML retention. Contents changes of lignan compounds or a-tocopherol in ML during heating were monitored by high-performance liquid chromatography. CDA contents and PAV of samples increased and ML decreased with heating time at 180 C. Samples added with lignan compounds showed lower CDA contents and PAV but higher ML retention than samples without lignan compounds. The antioxidant activity of sesame oil lignan compounds in ML oxidation during heating tended to be higher than that of a-tocopherol. The contents of lignan compounds in samples decreased with heating time due to their degradation, but the degradation rates were lower than that of a-tocopherol. This study suggested that sesame oil lignan compounds be used as antioxidants in oil at high temperatures for deep-fat frying due to their higher effectiveness and stability than a-tocopherol.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مطالعه اثر ترکیبات لیگتان استخراج‌شده از روغن کنجد بوداده یعنی سسامول ، سسامین و سسامولین را بر اکسیداسیون متیل لینولئات ( ML) در طی گرم کردن موردبررسی قرار می‌دهد. این ترکیبات به میزان 500 یا 1000 mg/kg اضافه شدند و α- توکوفرول نیز به عنوان یک آنتی‌اکسیدان مرجع مورد استفاده قرار گرفت. ML افزوده با لیگنانها یا α-توکوفرول به مدت 60 دقیقه در دمای 180°C گرم شد. اکسیداسیون حرارتی ML توسط محتوای اسید دی انی مزدوج (CDA)، مقدار P- آنیزیدین (PAV) ، و احتباس ML مورد ارزیابی قرار گرفت. تغییرات محتوای ترکیبات لیگنان یا α- توکوفرول در ML در طی گرم شدن توسط عملکرد بالای کروماتوگرافی مایع مورد کنترل و نظارت قرار گرفت. محتوای CDA و PAV در نمونه‌ها افزایش پیدا کردند و ML با گرم شدن در 180°C کاهش پیدا کرد. نمونه‌های افزوده شده به ترکیبات لیگنان، محتوای CDA و PAV پایین‌تری را نشان دادند، اما دارای احتباس بیشتر ML نسبت به نمونه‌های بدون ترکیبات لیگاند بودند. فعالیت آنتی‌اکسیدانی ترکیبات لیگنان روغن کنجد در اکسیداسیون ML در طی گرم شدن، تمایل بیشتری نسبت به فعالیت α- توکوفرول دارد.  محتوای ترکیبات لیگاند در نمونه‌ها با زمان گرم کردن به دلیل تغییر شکلشان کاهش یافت، اما سرعت تغییر شکل نسبت به α-توکوفرول پایین‌تر بود. این مطالعه نشان داد که ترکیبات لیگنان روغن کنجد به عنوان آنتی‌اکسیدان‌های روغن در حرارت بالا برای سرخ کردن غذا با روغن زیاد به دلیل کارایی و پایداری بیشتر آن‌ها نسبت به α- توکوفرول مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بدون دیدگاه