ترجمه مقاله تاثیر کیفیت خدمات اعتماد و رضایت مشتری بر وفاداری مشتریان

ترجمه مقاله تاثیر کیفیت خدمات اعتماد و رضایت مشتری بر وفاداری مشتریان
قیمت خرید این محصول
۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تاثیر کیفیت خدمات، اعتماد و رضایت مشتری بر وفاداری مشتریان
عنوان انگلیسی
Impact Of Service Quality, Trust, And Customer Satisfaction On Customers Loyalty
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
15
سال انتشار
2009
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
کد محصول
5557
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت منابع انسانی، مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک و مدیریت اجرایی
مجله
مجله ABAC
دانشگاه
مدیریت دانشگاه لاهور، دانشگاه داکا
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مسیر کلی تحقیق
کیفیت خدمات
ابعاد کیفیت خدمات
اعتماد
رضایت مشتری
وفاداری مشتری
رابطه ی بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری
رابطه ی بین اعتماد و وفاداری مشتری
رابطه ی بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری
چارچوب ادراکی
مواد و روش ها
نمونه
معیارها
تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج
تجزیه و تحلیل فاکتور تأیید
تجزیه و تحلیل معادله ساختاری
تجزیه و تحلیل مسیر
بحث و گفتگو
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

This research has proposed a conceptual framework to investigate the effects of customers’ perceived service quality, trust, and customer satisfaction on customer loyalty. To test the conceptual framework, structural equation modeling (SEM) has been used to analyze the data collected from 304 customers of a major private telecommunication company operating in Bangladesh. The results of the study indicate that trust and customer satisfaction are significantly and positively related to customer loyalty. Customer satisfaction has found to be an important mediator between perceived service quality and customer loyalty. A clear understanding of the postulated relationships among the studied variables might encourage the mobile service provider(s) to figure out appropriate course of action to win customers’ trust by providing better services in order to create a loyal customer base.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله یک چارچوب مفهومی برای بررسی اثرات کیفیت خدمات درک شده مشتریان، اعتماد و رضایت مشتری بر وفاداری مشتری ارائه داده است. برای بررسی این چارچوب مفهومی، از مدلسازی معادله ساختاری (SEM) جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصله از 304 مشتری یک شرکت خصوصی ارتباط از راه دور و فعال در بنگلادش استفاده شده است.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که اعتماد و رضایت مشتری رابطه ی مثبت و معنی داری با وفاداری مشتری دارد. رضایت مشتری واسطه ی مهمی بین کیفیت خدمات درک شده و وفاداری مشتری است. درک واضحی از روابط فرضی میان متغیرهای مورد مطالعه تأمین کنندگان خدمات سیار را ترغیب می کند تا روند مناسب فعالیت و جلب اعتماد مشتریان را با ارائه خدمات بهتر به منظور ایجاد پایه و اساس مشتری وفادار محاسبه کند.

بدون دیدگاه