تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تاثیر رهبری خدمت گذار بر روی فرهنگ سازمان، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تاثیر رهبری خدمت گذار بر روی فرهنگ سازمان، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی (OBC) و عملکرد کارکنان در شرکت ‌های تعاونی بانوان
عنوان انگلیسی: The Impact of Servant Leadership on Organization Culture, Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behaviour (OCB) and Employee Performance in Women Cooperatives
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7051 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 756.44Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مدیریت منابع انسانی و مدیریت عملکرد
مجله: علوم اجتماعی و رفتاری - Social and Behavioral Sciences
دانشگاه: مالزی
کلمات کلیدی: عملکرد کارکنان، فرهنگ سازمان، رفتار شهروندی سازمانی(OCB)، تعهد سازمانی، رهبری خدمت گذار
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مبانی نظری

روش‌شناسی

مدل/چارچوب مفهومی

فرضیه‌های پژوهش

نتایج

مدل ساختاری

برازش مدل کلی

بحث و استدلال

نتیجه‌گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

This paper aimed to analyze the impact of servant leadership on organizational culture, organizational commitment, OCB; and employee performance; organization culture on OCB and employee performance; organization commitment on OCB and employee performance; and OCB on employee performance. Research involved managers and employees of Women Cooperatives in East Java (40 respondents). The analysis is descriptive and used Partial Least Square. The results showed: servant leadership impacted significantly on organizational culture, organizational commitment, OCB and employee performance; organization culture impacted significantly on OCB, but non significantly on employee performance; organizational commitment impacted non significantly on OCB nor on employee performance; and OCB impacted significantly on employee commitment.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تحلیل و بررسی اثر رهبری خدمت گذار روی فرهنگ‌سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان، و همچنین اثر فرهنگ سازمان روی رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان؛ اثر تعهد سازمان روی رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان؛ و اثر رفتار شهروندی سازمانی روی عملکرد کارکنان است. پژوهش حاضر دربرگیرنده مدیران و کارکنان شرکت‌های تعاونی بانوان در شرق جاوه(جزیره‌ای در اندونزی) است. تحلیل از نوعی توصیفی بوده و از حداقل مربعات جزئی(PLS) استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که رهبری خدمت گذار روی فرهنگ‌سازمانی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، و عملکرد فروش، و همچنین فرهنگ‌سازمانی روی رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت و معنی‌داری دارد. اما روی عملکرد کارکنان معنی‌دار نیست. تعهد سازمانی چه روی رفتار شهروندی سازمانی و روی عملکرد کارکنان اثر مثبت و معنی‌داری ندارد و همچنین رفتار شهروندی سازمانی روی تعهد کارکنان اثر مثبت و معناداری دارد.