ترجمه مقاله تفکیک دی اکسید کربن و هیدروژن سولفید با مایع یونی دمای اتاق [bmim] [PF6]- نشریه الزویر

ترجمه مقاله تفکیک دی اکسید کربن و هیدروژن سولفید با مایع یونی دمای اتاق [bmim] [PF6]- نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
تفکیک دی اکسید کربن و هیدروژن سولفید با استفاده از مایع یونی دمای اتاق [bmim] [PF6]
عنوان انگلیسی
Separation of CO2 and H2S using room-temperature ionic liquid [bmim][PF6]
صفحات مقاله فارسی
23
صفحات مقاله انگلیسی
9
سال انتشار
2010
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
F924
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به صورت عدد درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله
شیمی تجزیه و شیمی کاتالیست
مجله
تعادل فاز سیال - Fluid Phase Equilibria
دانشگاه
مرکز تحقیق و توسعه DuPont، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
دی اکسید کربن، هیدروژن سولفید، حلالیت گاز، مایع های یونی، معادله حالت، تعادل فاز، تفکیک مایع مایع، تفکیک گاز
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.fluid.2010.01.013
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. تجربی
1.2. مواد
2.2. اندازه گیری VLE دودویی
3.2. اندازه گیری VLLE دودویی
4.2. اندازه گیری VLE ترنری
3. مدل ترمودینامیکی
1.3. پارامترهای مدل EOS
2.3. اعتبار سنجی مدل EOS
4. نتایج و بحث
5. نتیجه گیری
فهرست علائم
علائم یونانی
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

We have developed a ternary equation of state (EOS) model for the CO2/H2S/1-butyl-3- methylimidazolium hexafluorophosphate ([bmim][PF6]) system in order to understand the separation of these gases using room-temperature ionic liquids (RTILs). The present model is based on a generic RK (Redlich-Kwong) EOS, with empirical interaction parameters for each binary system. These interaction parameters have been determined using our previously measured VLE (vapor–liquid equilibrium) data for CO2/[bmim][PF6] and literature data for H2S/[bmim][PF6] and CO2/H2S. VLLE (vapor–liquid–liquid equilibrium) measurements have been made and validate EOS model predictions which suggest that the CO2/[bmim][PF6] and H2S/[bmim][PF6] systems are Type V phase behavior, according to the classification of van Konynenburg and Scott. The validity of the ternary EOS model calculations has also been checked by conducting VLE experiments for the CO2/H2S/[bmim][PF6] system. With this EOS model, isothermal ternary phase diagrams and solubility (VLE) behavior have been calculated for various (T, P, and feed compositions) conditions. The CO2/H2S gas selectivity is nearly independent of the amount of ionic liquid addition and ranged from about 3.2 to 4.0. For large CO2/H2S mole ratios (9/1) at 298.15 K, the addition of the ionic liquid increases the CO2/H2S gas selectivity from about 1.2 to 3.7. For high temperature (333.15 K) and high CO2/H2S feed ratios, the addition of the ionic liquid provides the only means of separation because no VLE exists for the CO2/H2S binary system without the ionic liquid.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
یک مدل معادله حالت سه تایی (EOS) برای سیستم CO2/H2S/1-butyl-3- متیلیمیدازولیوم هگزافلورسفات برای درک تفکیک گازها با استفاده از مایعات یونی در دمای اتاق توسعه یافت . مدل حاضر بر روی یک RK (ردلیخ کونگ) EOS عمومی ، با پارامترهای تعامل تجربی برای هر سیستم دوتایی است. این پارامترها تعامل با استفاده از VLE (تعادل بخار-مایع) داده هایی که قبلا ما اندازه گیری کرده ایم برای /[bmim][PF6] دی اکسید کربن و برای /[bmim][PF6] هیدروژن سولفید و هیدروژن سولفید/ دی اکسید کربن مشخص می کنند. VLLE (تعادل بخار مایع مایع) اندازه گیری شده است و اعتبار پیش بینی های مدل EOS نشان می دهد که /[bmim][PF6] دی اکسید کربن و /[bmim][PF6] هیدروژن سولفید سیستم های با نوع رفتار فاز پنجم ، با توجه به طبقه بندی ون کونیونبرگ و اسکات هستند. اعتبار محاسبات مدل EOS سه تایی نیز با انجام آزمایش های VLE برای /[bmim][PF6] هیدروژن سولفید سیستم گاز دی اکسید کربن بررسی شده است. با مدل EOS، نمودار دما فاز سه تایی و حلالیت (VLE) برای (T، P، و ترکیب خوراک) مختلف محاسبه شده است. انتخاب دی اکسید کربن / هیدروژن سولفید مستقل از مقدار مایع یونی است و در دامنه 3.2- 4.0 مورد استفاده می باشد. برای دی اکسید کربن / هیدروژن سولفید نسبت های بزرگ (9/1) در 298.15 کلوین می باشد، علاوه بر این مایع یونی، دی اکسید کربن / هیدروژن سولفید انتخاب گاز را از حدود 1.2-3.7 افزایش می دهد. برای درجه حرارت بالا (333.15 کلوین) و نسبت خوراک دی اکسید کربن / هیدروژن سولفید بالا، علاوه بر این ، مایع یونی تنها با استفاده از جداسازی فراهم می شود ، زیرا هیچ VLE برای سیستم دوتایی دی اکسید کربن / هیدروژن سولفید بدون مایع یونی وجود ندارد.

بدون دیدگاه