ترجمه مقاله بیان دو پروتئین ضد یخ خودافزایشی سوسک Dendroides Canadensis در Arabidopsis thaliana - نشریه اشپرینگر

ترجمه مقاله بیان دو پروتئین ضد یخ خودافزایشی سوسک Dendroides Canadensis در Arabidopsis thaliana - نشریه اشپرینگر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
بیان دو پروتئین ضد یخ خودافزایشی سوسک Dendroides Canadensis در Arabidopsis thaliana
عنوان انگلیسی
Expression of Two Self-enhancing Antifreeze Proteins from the Beetle Dendroides canadensis in Arabidopsis thaliana
صفحات مقاله فارسی
26
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2011
نشریه
اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
8452
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله
علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی
مجله
گزارشگر زیست شناسی مولکولی گیاه - Plant Molecular Biology Reporter
دانشگاه
گروه علوم زیستی، دانشگاه نوتردام، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی
پروتئین ضد یخ، Arabidopsis thaliana، تحمل سرما ،Dendroides canadensis، چندین ژن
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
ساخت ناقل
انتقال ناقل های حمل کننده dafp-1 و/یا dafp-4 به آگروباکتریوم
انتقال A. thaliana به روش غوطه وری گل آذین با واسطه آگروباکتریوم
غربالگری اولیه A. thaliana انتقال یافته
غربالگری و تجزیه و تحلیل فعالیت پسماند حرارتی
تجزیه و تحلیل DNA ژنومی توسط ساترن بلات
تجزیه و تحلیل RNA توسط RT-PCR
استخراج پروتئین
وسترن بلات
تجزیه و تحلیل دمای انجماد
روش Real-Time PCRکمی
نتایج
شناسایی گیاهان تراریخته
تجزیه و تحلیل DNA ژنومی در A. thaliana تراریخته
پروفایل های mRNA از DAFP (ها) در A. thaliana تراریخته توسط RT-PCR (نسل T1)
پروفایل های بیان DAFP (ها) در A. thaliana تراریخته توسط وسترن بلات
تجزیه و تحلیل فعالیت پسماند حرارتی
اثر DAFP ها روی دمای انجماد A. thaliana تراریخته
پروفایل های dafps در A. thaliana تراریخته از طریق روش Real-Time PCR
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract Antifreeze proteins depress the non-equilibrium freezing point of aqueous solutions, but only have a small effect on the equilibrium melting point. This difference between the freezing and melting points has been termed thermal hysteresis activity (THA). THA identifies the presence and relative activity of antifreeze proteins. Two antifreeze protein cDNAs, dafp-1 and dafp-4, encoding two self-enhancing (have a synergistic effect on THA) antifreeze proteins (DAFPs) from the beetle Dendroides canadensis, were introduced into the genome of Arabidopsis thaliana via Agrobacterium-mediated floral dip transformation. Southern blot analysis indicated multiple insertions of transgenes. Both DAFP-1 and/or DAFP-4 were expressed in transgenic A. thaliana as shown by RT-PCR and Western blot. Apoplastic fluid from T3 DAFP-1+DAFP-4-producing transgenic A. thaliana exhibited THA in the range of 1.2– 1.35°C (using the capillary method to determine THA), demonstrating the presence of functioning antifreeze proteins (with signal peptides for extracellular secretion). The freezing temperature of DAFP-

1+DAFP-4-producing transgenic A. thaliana was lowered by approximately 2–3°C compared with the wild type.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
پروتئین های ضد یخ، نقطه انجماد غیر تعادلی محلول های آبی را کاهش می دهند، اما تاثیر کمی روی نقطه ذوب تعادلی دارند. این تفاوت بین نقطه انجماد و نقطه ذوب، فعالیت پسماند حرارتی ( THA) نامیده شده است. فعالیت پسماند حرارتی، حضور و فعالیت نسبی پروتئین ها را نشان می دهد. دو cDNA پروتئین ضد یخ، dafp-1 و dafp-4 که کدکننده دو پروتئین ضدیخ خود افزایشی (DAFPs) در سوسک Denodroides Canadensis بودند (با 3 اثر هم افزایی روی فعالیت پسماند حرارتی)، از طریق روش غوطه وری گل آذین با واسطه آگروباکتریوم، به ژنوم Arabidopsis thaliana منتقل شدند. تجزیه و تحلیل ساترن بلات، اضافه شدن چندگانه ترانس ژن ها را نشان داد. همانطور که RT-PCR و وسترن بلات نشان دادند، DAFP-4 و/یا DAFP-1 در A. thaliana تراریخته بیان شدند. دامنه فعالیت پسماند حرارتی مایع آپوپلاستیک گیاه A. thaliana تراریخته T3 تولید کنند DAFP-1 +DAFP-4، در محدوده 2/1- 35/1 درجه سلسیوس بود (با استفاده از روش مویینگی برای تعیین فعالیت پسماند حرارتی) که حضور پروتئین های فعال ضد یخ را نشان می داد (با پپتیدهای سیگنال برای ترشح خارج سلولی). دمای انجماد A. thaliana تراریخته تولید کننده DAFP-1 +DAFP-4، حدود 2-3 درجه سلسیوس کمتر از نوع وحشی بود.

بدون دیدگاه