تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بیان دو پروتئین ضد یخ خودافزایشی سوسک Dendroides Canadensis در Arabidopsis thaliana – نشریه اشپرینگر

عنوان فارسی: بیان دو پروتئین ضد یخ خودافزایشی سوسک Dendroides Canadensis در Arabidopsis thaliana
عنوان انگلیسی: Expression of Two Self-enhancing Antifreeze Proteins from the Beetle Dendroides canadensis in Arabidopsis thaliana
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 12 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 26
سال انتشار : 2011 نشریه : اشپرینگر - Springer
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 8452 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.39Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم گیاهی، علوم سلولی و مولکولی و میکروبیولوژی
مجله: گزارشگر زیست شناسی مولکولی گیاه - Plant Molecular Biology Reporter
دانشگاه: گروه علوم زیستی، دانشگاه نوتردام، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی: پروتئین ضد یخ، Arabidopsis thaliana، تحمل سرما ،Dendroides canadensis، چندین ژن
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

ساخت ناقل

انتقال ناقل های حمل کننده dafp-1 و/یا dafp-4 به آگروباکتریوم

انتقال A. thaliana به روش غوطه وری گل آذین با واسطه آگروباکتریوم

غربالگری اولیه A. thaliana انتقال یافته

غربالگری و تجزیه و تحلیل فعالیت پسماند حرارتی

تجزیه و تحلیل DNA ژنومی توسط ساترن بلات

تجزیه و تحلیل RNA توسط RT-PCR

استخراج پروتئین

وسترن بلات

تجزیه و تحلیل دمای انجماد

روش Real-Time PCRکمی

نتایج

شناسایی گیاهان تراریخته

تجزیه و تحلیل DNA ژنومی در A. thaliana تراریخته

پروفایل های mRNA از DAFP (ها) در A. thaliana تراریخته توسط RT-PCR (نسل T1)

پروفایل های بیان DAFP (ها) در A. thaliana تراریخته توسط وسترن بلات

تجزیه و تحلیل فعالیت پسماند حرارتی

اثر DAFP ها روی دمای انجماد A. thaliana تراریخته

پروفایل های dafps در A. thaliana تراریخته از طریق روش Real-Time PCR

بحث

نمونه متن انگلیسی

Abstract Antifreeze proteins depress the non-equilibrium freezing point of aqueous solutions, but only have a small effect on the equilibrium melting point. This difference between the freezing and melting points has been termed thermal hysteresis activity (THA). THA identifies the presence and relative activity of antifreeze proteins. Two antifreeze protein cDNAs, dafp-1 and dafp-4, encoding two self-enhancing (have a synergistic effect on THA) antifreeze proteins (DAFPs) from the beetle Dendroides canadensis, were introduced into the genome of Arabidopsis thaliana via Agrobacterium-mediated floral dip transformation. Southern blot analysis indicated multiple insertions of transgenes. Both DAFP-1 and/or DAFP-4 were expressed in transgenic A. thaliana as shown by RT-PCR and Western blot. Apoplastic fluid from T3 DAFP-1+DAFP-4-producing transgenic A. thaliana exhibited THA in the range of 1.2– 1.35°C (using the capillary method to determine THA), demonstrating the presence of functioning antifreeze proteins (with signal peptides for extracellular secretion). The freezing temperature of DAFP-

1+DAFP-4-producing transgenic A. thaliana was lowered by approximately 2–3°C compared with the wild type.

نمونه متن ترجمه

چکیده

پروتئین های ضد یخ، نقطه انجماد غیر تعادلی محلول های آبی را کاهش می دهند، اما تاثیر کمی روی نقطه ذوب تعادلی دارند. این تفاوت بین نقطه انجماد و نقطه ذوب، فعالیت پسماند حرارتی ( THA) نامیده شده است. فعالیت پسماند حرارتی، حضور و فعالیت نسبی پروتئین ها را نشان می دهد. دو cDNA پروتئین ضد یخ، dafp-1 و dafp-4 که کدکننده دو پروتئین ضدیخ خود افزایشی (DAFPs) در سوسک Denodroides Canadensis بودند (با 3 اثر هم افزایی روی فعالیت پسماند حرارتی)، از طریق روش غوطه وری گل آذین با واسطه آگروباکتریوم، به ژنوم Arabidopsis thaliana منتقل شدند. تجزیه و تحلیل ساترن بلات، اضافه شدن چندگانه ترانس ژن ها را نشان داد. همانطور که RT-PCR و وسترن بلات نشان دادند، DAFP-4 و/یا DAFP-1 در A. thaliana تراریخته بیان شدند. دامنه فعالیت پسماند حرارتی مایع آپوپلاستیک گیاه A. thaliana تراریخته T3 تولید کنند DAFP-1 +DAFP-4، در محدوده 2/1- 35/1 درجه سلسیوس بود (با استفاده از روش مویینگی برای تعیین فعالیت پسماند حرارتی) که حضور پروتئین های فعال ضد یخ را نشان می داد (با پپتیدهای سیگنال برای ترشح خارج سلولی). دمای انجماد A. thaliana تراریخته تولید کننده DAFP-1 +DAFP-4، حدود 2-3 درجه سلسیوس کمتر از نوع وحشی بود.