تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله حذف گزینشی لپتوموناز در هم کشتی آزمایشگاهی با لشمانیا – نشریه الزویر

عنوان فارسی: حذف گزینشی لپتوموناز در هم کشتی آزمایشگاهی با لشمانیا
عنوان انگلیسی: Selective elimination of Leptomonas from the in vitro co-culture with Leishmania
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 5 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 12
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 7606 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.47Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: زیست شناسی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله: میکروبیولوژی و انگل شناسی پزشکی
مجله: انگل شناسی بین المللی - Parasitology International
دانشگاه: موسسه پزشکی مولکولی، دهلی نو هند
کلمات کلیدی: لشمانیا، لپتوموناز، حذف، آماستیگوت، محیط کشت گزینشی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر: ترجمه نشده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روشها

نتایج و بحث

کشف لپتوموناز در مرحله پروماستیگوت از طریق مقایسه مورفولوژی و تحرک آن با پروماستیگوت های ال. دانووانی در کشت

حساسیت PCR-RFLP برای شناسایی ال. سیموری در کشت مشترک با ال. دانووانی

مقایسه رشد پروماستیگوت ها و آماستیگوت های آکسنیک ال. دانووانی و ال. سیموری در کشت

حذف ال. سیموری از کشت آزمایشگاهی ترکیبی با ال. دانووانی

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Leishmania and Leptomonas are protozoan parasites of the family Trypanosomatidae. Leishmania donovani causes the fatal visceral leishmaniasis (VL; kala-azar) in mammals and is transmitted by sand fly vector. Certain VLcured human populations in India and Sudan develop post kala-azar dermal leishmaniasis (PKDL) due to the same parasite. Although Leptomonas is parasitic mainly in insects, several recent reports on the clinical isolates of L. donovani from VL and PKDL patients in India confirm co-infection of Leptomonas seymouri, probably due to immune suppression in those individuals. Detection of L. seymouri in the in vitro cultures of L. donovani from clinical origin is difficult due to many similarities between L. seymouri and L. donovani. We describe here ways to detect L. seymouri and L. donovani in co-culture. In addition, based on our observation regarding the growth of L. seymouri in different culture conditions, we report here a novel procedure, which can selectively eliminate L. seymouri from the in vitro co-culture with L. donovani. This would be beneficial to researchers who prefer to deal with pure populations of Leishmania parasites for various downstream immunological and genetic studies.

نمونه متن ترجمه

چکیده

لشمانیا (Leishmania )و لیپتوموناز (Leptomonas)، انگلهای وابسته به تک یاخته های آغازی از خانواده ی تریپانوسوماتیدائه (Trypanosomatidae) هستند. لشمانیا دانووانی سبب لشمانیوز احشایی جنینی (واژه هندی تب سیاه: VL; kala-azar) در پستانداران میشود و از طریق ناقل نوعی پشه ریز منتقل میشود. جمعیتهای انسانی درمان شده- VL خاص در هند و سودان، لشمانیوز پوستی پس از تب سیاه (PKDL) را به خاطر همان انگل گسترش میدهند. گرچه لپتوموناز، در اصل در حشرات انگلی است، اما چندین گزارش اخیر بر روی ایزوله های بالینی ال. دانووانی(L. donovani) از بیماران VL و PKDL در هند، عفونت همراه با لپتوموناز سیموری (L. seymouri) را تایید میکنند، که احتمالا به خاطر بازداری ایمنی در این دسته افراد است. کشف ال.سیموری در کشتهای آزمایشگاهی ال. دانووانی از منشا بالینی، به خاطر شباهتهای بسیار زیاد بین ال. سیمونی و ال.دانووانی دشوار است. ما اینجا راه های کشف ال.سیموری و ال. دانووانی را در کشت مشترک شرح میدهیم. به علاوه، بر مبنای مشاهده ی ما پیرامون رشد ال. سیموری در شرایط کشت مختلف، در اینجا ما یک راه کار بدیع را گزارش میدهیم، که میتواند به طور انتخابی ال. سیموری را از کشت مشترک آزمایشگاهی با ال. دانووانی حذف نماید. این امر برای محققانی که ترجیح میدهند به جمعیت های خالص انگلهای لشمانیا برای مطالعات ایمونولوژیکی و ژنتیکی پایین دست گوناگون بپردازند، مفید است.