ترجمه مقاله ارزیابی ایمنی لرزه‌ای برای سدهای وزنی بتنی

ترجمه مقاله ارزیابی ایمنی لرزه‌ای برای سدهای وزنی بتنی
قیمت خرید این محصول
۲۹,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
ارزیابی ایمنی لرزه‌ای برای سدهای وزنی بتنی
عنوان انگلیسی
Seismic Safety Evaluation For Concrete Gravity Dams
صفحات مقاله فارسی
10
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
0
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
f302
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله
سازه، مدیریت ساخت و زلزله
دانشگاه
گروه مکانیک مهندسی، دانشگاه هوهی، نانجینگ. چين
کلمات کلیدی
سد وزنی، آسیب بتن، آرماتور لرزه‌ای، پاشنه سد
فهرست مطالب
چکیده
1. مقدمه
2. برآورد پروژه
3. مدل آسیب دینامیکی الاستیک-پلاستیک بتن
4. اصل طراحی آرماتور لرزه‌ای
5. تحلیل ایمنی لرزه‌ای سد
5-1. تحلیل ایمنی کلی سد
5-2. تحلیل پایداری با درنظرگیری ترک‌خوردگی موضعی
6. نتیجه‌گیری
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
ABSTRACT

The design of aseismic reinforcement and the seismic safety evaluation for Jinanqiao roller compacted concrete (RCC) gravity dam are discussed in the paper. The results indicate that it is not suitable to determine the amount of reinforcement by the elastic stress at key locations of dam. For the design of the steel reinforcement it is required that the crack does not damage the grout curtain in the dam heel, and cracks at the corners do not have any effect on the stability of the dam. The stress that located near stress concentration is chosen to determine the initial amount of reinforcement, and the final reinforcement is determined by the results of nonlinear finite element analysis of the dam. The separated reinforced concrete nonlinear finite element model is used to analysis the earthquake response of the dam. The strain rate, damage variable and stiffness degradation are included in the concrete elastic-plastic damage model. The ideal elastic-plastic constitutive relationship is adopted in the analysis. Aiming at the possible slip modes of the powerhouse dam section and the dam damage after considering the nonlinear earthquake response, aseismic stability evaluations of the dam are analyzed. The results show that the aseismic stability of the powerhouse dam section of Jinanqiao gravity dam meets the requirements of China Code. The reinforcement scheme provides basis for the design institute to determine the final reinforcement scheme.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
در این مقاله، طراحی آرماتور لرزه‌ای و ارزیابی ایمنی لرزه‌ای (ایمنی در مقابل زلزله) برای سد وزنی بتنی غلطکی (RCC) جینان کیائو شرح داده می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که تعیین مقدار آرماتور با تنش ارتجاعی در نقاط مهم سد مناسب نیست. برای طراحی آرماتور فولادی، ترک نباید به پرده تزریق (لایه سیمانی تزریق شده‌ای که در زیر پی سد مانع تراوش می‌شود) در پاشنه سد آسیب رساند و ترک‌هایی که در کنج‌ها هستند، نباید هیچ اثری بر پایداری سد گذارند. تنش در نزدیکی محل تمرکز تنش، برای تعیین مقدار اولیه آرماتور انتخاب می‌شود و آرماتور نهایی به وسیله نتایج تحلیل المان محدود غیرخطی سد تعیین می‌شود. مدل المان محدود غیرخطی جداگانه‌ای برای بتن مسلح استفاده می‌شود تا پاسخ سد در مقابل بارگذاری زلزله تحلیل شود. نرخ کرنش، متغیر آسیب و کاهش سختی در مدل آسیب الاستیک-پلاستیک بتن لحاظ می‌شوند. در این تحلیل، رابطه ساختاری الاستیک-پلاستیک ایده آل اتخاذ می‌شود. با هدف قراردادن مودهای لغزشی محتمل برای بخش نیروگاه سد و آسیب سد پس از درنظرگیری پاسخ غیرخطی آن در مقابل زلزله، ارزیابی‌هایی که برای پایداری سد در مقابل زلزله انجام شدند، مورد تحلیل قرار می‌گیرند. نتایج نشان می‌دهند که پایداری لرزه‌ای بخش نیروگاه سد وزنی جینان کیائو، الزامات آئین‌نامه چین را برآورده می‌کند. آرایش آرماتورها، مبنایی برای موسسه طراحی فراهم می‌کند تا نقشه نهایی آرماتورها را تعیین کند.

بدون دیدگاه