ترجمه مقاله الگوریتم جستجوی پراکنده برای مسئله زمانبندی جایگشت جریان فروشگاه توزیع شده - نشریه الزویر

ترجمه مقاله الگوریتم جستجوی پراکنده برای مسئله زمانبندی جایگشت جریان فروشگاه توزیع شده - نشریه الزویر
قیمت خرید این محصول
۴۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
یک الگوریتم جستجوی پراکنده برای مسئله زمانبندی جایگشت جریان فروشگاه توزیع شده
عنوان انگلیسی
A scatter search algorithm for the distributed permutation flowshop scheduling problem
صفحات مقاله فارسی
35
صفحات مقاله انگلیسی
12
سال انتشار
2014
نشریه
الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد ✓
کد محصول
9212
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن
به انگلیسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه
به صورت عکس، درج شده است ✓
رشته های مرتبط با این مقاله
مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله
بهینه سازی سیستم ها
مجله
مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی - European Journal of Operational Research
دانشگاه
گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
کلمات کلیدی
زمانبندی توزیع شده، جایگشت جریان فروشگاه، جستجوی پراکنده
doi یا شناسه دیجیتال
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.05.024
فهرست مطالب
چکیده

1-مقدمه
2. بررسی نوشته ها
3. روش جستجوی پراکنده
3.1. ارائه راه حل و روش تولید تنوع
3. 2. تولید زیر مجموعه و روش های ترکیبی راه حل
3. 3. روش بهبود
3.4 روش به روز رسانی مجموعه مرجع و روش راه اندازی مجدد
4. کالیبراسیون، مقایسه محاسباتی و تجزیه و تحلیل آماری
4.1 کالیبراسیون روش جستجوی پراکنده پیشنهادی
4.2 روش های مقایسه شده و تنظیم تجربی
4.3 نتایج اکتشافی برای نمونه های بزرگ
4.4 نتایج فراابتکاری برای نمونه بزرگ
5. نتیجه گیری ها و تحقیقات آینده

نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

The distributed permutation flowshop problem has been recently proposed as a generalization of the regular flowshop setting where more than one factory is available to process jobs. Distributed manufacturing is a common situation for large enterprises that compete in a globalized market. The problem has two dimensions: assigning jobs to factories and scheduling the jobs assigned to each factory. Despite being recently introduced, this interesting scheduling problem has attracted attention and several heuristic and metaheuristic methods have been proposed in the literature. In this paper we present a scatter search (SS) method for this problem to optimize makespan. SS has seldom been explored for flowshop settings. In the proposed algorithm we employ some advanced techniques like a reference set made up of complete and partial solutions along with other features like restarts and local search. A comprehensive computational campaign including 10 existing algorithms, together with statistical analyses, shows that the proposed scatter search algorithm produces better results than existing algorithms by a significant margin. Moreover all 720 known best solutions for this problem are improved.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
مسئله جایگشت توزیع شده جریان فروشگاه به تازگی به عنوان یک تعمیم از تنظیمات جریان منظم فروشگاه پیشنهاد شده است که در آن بیش از یک کارخانه برای پردازش مشاغل دردسترس هستند. تولید توزیع شده برای شرکت های بزرگ که در بازار جهانی رقابت می نمایند یک وضعیت رایج است. این مسئله دو بعد دارد: تخصیص مشاغل به کارخانه ها و زمان بندی مشاغل اختصاص یافته به هر کارخانه. با وجود اینکه این مورد به تازگی معرفی شده است، این مسئله زمانبندی جالب، توجهات را جلب کرده است و چندین روش اکتشافی و فراابتکاری در نوشته ها مطرح شده است. در این مقاله ما یک روش جستجوی پراکنده (SS) را برای این مسئله برای بهینه سازی تفاوت زمان بین شروع و اغاز یک شغل ارائه می دهیم. SS به ندرت برای تنظیمات جریان فروشگاه بررسی شده است. در این الگوریتم پیشنهادی، ما از برخی از تکنیک های پیشرفته مانند یک مجموعه مرجع ساخته شده از راه حل های کامل و جزئی همراه با ویژگی های دیگر مانند ر جستجوی محلی و شروع دوباره استفاده نمودیم. یک کمپین محاسباتی جامع شامل 10 الگوریتم موجود، همراه با تجزیه و تحلیل های آماری، نشان می دهد که الگوریتم جستجوی پراکنده پیشنهادی، با اختلاف قابل توجهی نتایج بهتری را نسبت به الگوریتم های موجود تولید می کند. علاوه بر این تمام 720 بهترین شده راه حل شناخته برای این مسئله، بهبود می یابند.

بدون دیدگاه