ترجمه مقاله اثر بخشی و ایمنی گیاه گزنه (Urtica dioica) بر درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستات

ترجمه مقاله اثر بخشی و ایمنی گیاه گزنه (Urtica dioica) بر درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستات
قیمت خرید این محصول
۲۴,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
اثر بخشی و ایمنی گیاه گزنه (Urtica dioica) بر درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستات: یک بررسی سیستماتیک و متا آنالیز
عنوان انگلیسی
The Efficacy And Safety Of Urtica Dioica In Treating Benign Prostatic Hyperplasia: A Systematic Review And Meta-Analysis
صفحات مقاله فارسی
11
صفحات مقاله انگلیسی
8
سال انتشار
2016
نشریه
AJOL
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
9293
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه نشده است
رشته های مرتبط با این مقاله
پزشکی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله
اورولوژی، گیاهان دارویی و ایمنی شناسی پزشکی
مجله
مجله آفریقایی پزشکی جایگزین، سنتی و مکمل
دانشگاه
گروه اورولوژی، بیمارستان یاتا یوانگنگینگ وابسته به دانشکده پزشکی دانشگاه چینگدائو، چین
کلمات کلیدی
گیاه گزنه، علائم دستگاه ادراری پایین، هایپرپلازی خوش خیم پروستات، متا آنالیز، آزمایش تصادفی کنترل شده
فهرست مطالب
چکیده
فهرست اختصارات
معرفی
مواد و روش ها
استراتژی جستجو
معیارهای ورود و انتخاب آزمایش
ارزیابی کیفی
استخراج اطلاعات
آنالیزهای آماری و متا آنالیز
نتایج
خصوصیات مطالعات فردی
کیفیت مطالعات فردی
تاثیر
IPSS
Qmax
حجم پروستات
امنیت
PSA
بحث
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract

Background: Urtica dioica is extract from the root of a stinging nettle. Materials and Methods: We carried out a systematic review and meta-analysis to assess the efficacy and safety of Urtica dioica for treating Benign prostatic hyperplasia (BPH). A literature review was performed to identify all published randomized double-blind, controlled trials of Urtica dioica for the treatment of BPH. The search included the following databases: MEDLINE, EMBASE, and the Cochrane Controlled Trials Register. The reference lists of the retrieved studies were also investigated. Results: Five publications involving a total of 1128 patients were used in the analysis. Primary efficacy end points: the international prostate symptom score (IPSS) (the standardized mean difference (SMD) =-10.47, 95% confidence interval (CI) =-18.12 to -2.82, p=0.007); the peak urinary flow rate (Qmax) (SMD=4.37, 95%CI=1.55 to 7.19, p=0.002) and prostate volume (SMD=-3.63, 95%CI=-4.67 to -2.57, p<0.00001) indicated that Urtica dioica was more effective than the placebo or controls. Safety assessments included prostatic specific antigen (PSA) (SMD=-0.08, 95%CI=-0.23 to 0.07, p=0.31) showed that PSA levels were unaffected in both groups. Conclusion: This meta-analysis indicates that Urtica dioica to be an effective and safe treatment for LUTS associated with BPH.

نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
زمینه: گیاه گزنه از ریشه ی stinging nettle استخراج می شود.
مواد و روش ها: ما یک بررسی منظم و متاآنالیز برای ارزیابی اثر بخشی و ایمنی Urtica dioica در درمان هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات(BPH) انجام دادیم. بررسی مقالات به منظور شناسایی تمام مطالعات تصادفی منتشر شده، کنترل آزمایشات گیاه گزنه برای درمان هایپرپلازی خوش خیم پروستات می باشد. جستجو شامل پایگاه‌های زیر است: MEDLINE، EMBASE, و.Cochrane Controlled Trials Register لیست مرجع مطالعات بازیابی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: در این تحلیل پنج نشریه شامل 1128 بیمار مورد استفاده قرار گرفتند. نکات پایانی اثربخشی:
the international prostate symptom score( IPSS)(تفاوت میانگین استاندارد شده(SMD)= 47/10ـ 95 % فاصله اطمینان. CI= 12/18 ـ تا 82/2 ـ ، p=0.007)؛ حداکثر سرعت جریان ادرار(Qmax)(SMD= 37/4، 95 % CI= 55/1 به 19/7 ، p=0.002) وحجم پروستات( SMD= 63/3 ـ ، 95 % CI= 67/4ـ به 57/2 ـ ،P<0.00001).
گیاه گزنه بسیار موثر تر از دارونما و کنترل بوده است. ارزیابی‌های ایمنی شامل آنتی ژن خاص پروستات می‌باشد (PSA) (SMD=08/0ـ 95 % CI= 23/0 ـ به 07/0 ، P=0/31 ) نشان می دهد که PSA در هر دو گروه بی‌تاثیر بوده است.
بحث: این متاآنالیز نشان می دهد که Urtica dioica یک درمان مؤثر و ایمن برای LUTS مرتبط با BPH است.

بدون دیدگاه