تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله چارچوب ارزیابی خطر برای حمل و نقل مواد خطرناک در بزرگراه ها با شبکه های پتری رنگی – نشریه IEEE

عنوان فارسی: یک چارچوب ارزیابی خطر برای حمل و نقل مواد خطرناک در بزرگراه ها توسط شبکه های پتری رنگی
عنوان انگلیسی: A Risk Assessment Framework for Hazmat Transportation in Highways by Colored Petri Nets
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 32
سال انتشار : 2014 نشریه : آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F541 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 3.11Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران و مهندسی صنایع
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی راه و ترابری، برنامه ریزی حمل و نقل، بهینه سازی سیستم ها و برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
مجله: یافته های در حوزه سیستم ها، انسان ها و سایبرنتیک
دانشگاه: گروه الکترونیک و اطلاعات مهندسی، پلی تکنیک باری، ایتالیا
کلمات کلیدی: شبکه های پتری رنگی (CPN)، سیستم پشتیبان تصمیم گیری(DSS)، حمل و نقل مواد خطرناک، شبیه سازی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
کیفیت ترجمه این مقاله در سطح متوسط می باشد.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

معماری DSS

ارزیابی خطر وDM

الف: مشخصات RAM

ب: ارزیابی خطر حمل و نقل مواد خطرناک توسط شبیه سازی

پ: مشخصات DM

4-SM

الف-پیش زمینه ای در خصوص CTPN

ب: مدل شبکه بزرگراه

مدل تصادف

5-نمونه DSS

مشخصات SM

ب: شبیه سازی و کاربرد DMs

6-نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The management and control of vehicles transporting hazardous materials (hazmat) on congested highways has attracted growing attention from researchers in recent years. This paper proposes a decision support system (DSS) for monitoring hazmat vehicles, aimed at assessing two problems: evaluating the social risk induced by hazmat vehicles traveling in highways and selecting restoration procedures after an accident involving heavy vehicles. The proposed DSS can estimate in real time and offline the risk of hazmat transportation, by taking into account the type of transported hazmat, the traffic, and the density of populations living close to the highway. Two main modules of the DSS are specified: the risk assessment module and the simulation module (SM) that allows forecasting risk in different contexts and scenarios. In particular, the SM is realized by modeling the highway network in a colored Petri net (CPN) framework. In order to show the effectiveness and the applicability of the DSS, a prototype is described and applied to a highway in the North-east of Italy.

نمونه متن ترجمه

چکیده

مدیریت و کنترل حمل و نقل مواد خطرناک (hazmat) توسط وسایل نقلیه در بزرگراه های شلوغ، در طی سال های اخیر توجه روز افزونی را از طرف محققان به خود معطوف کرده است. این مقاله یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری(DSS) را برای پایش وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک با هدف ارزیابی دو مسئله پیشنهاد میکند: ارزیابی خطرات اجتماعی ناشی از ترابری و حمل و نقل مواد خطرناک در بزرگ راه ها و انتخاب شیوه های احیا و باز سازی پس از تصادفات وسایل نقلیه سنگین.DSSپیشنهادی قادر به براورد ریسک و خطر حمل و نقل مواد خطرناک در زمان واقعی و آفلاین، با در نظر گرفتن نوع مواد خطرناک حمل شده، ترافیک و تراکم جمعیتی که در نزدیکی بزرگراه زندگی می کنند می شود. دو ماژول اصلی DSS مشخص شده است: ماژول ارزیابی خطر و ماژول شبیه سازی(SM) که امکان پیش بینی ریسک را در شرایط و سناریو های مختلف می دهد. به طور ویژه، SM با مدل سازی شبکه بزرگراه در یک چارچوب شبکه پتری رنگی(CPN) تحقق می یابد. به منظور نشان دادن اثر بخشی و قابلیت اجرای DSS، یک نمونه توصیف شده و به بزرگراهی در شمال شرق ایتالیا به کار برده می شود.