تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله بررسی افت مواد گردشی و آمایش ها با طبقه بندی جدید

عنوان فارسی: بررسی افت مواد گردشی و آمایش ها با طبقه بندی جدید
عنوان انگلیسی: Review of Lost Circulation Materials and Treatments with an Updated Classification
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 16
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : F1180 رفرنس : دارد ✓
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.28Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی نفت
گرایش های مرتبط با این مقاله: مهندسی حفاری
دانشگاه: دانشگاه کالگری
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: ترجمه نشده است ☓
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده مقاله

مقدمه

آزمایش نقص و کاهش گردش :اصلاحی در برابر پیشگیرانه

روشهای اصلاحی

روشهای پیشگیرانه

تکنولوژی های جدید آمایش های افت گردش

توپی تشکیل دهنده تکنولوژی های تضمین استاندارد

اتلاف بالا سیال، قرص های بسیار مقاوم (HFHS)

ترکیبات معمولی LCM ها

طبقه بندی های LCM

طبقه بندی به روز و جدید LCM ها

مصالح دانه ای

مصالح پولکی و فلسی

مصالح الیافی

مخلوط LCM

اسید انحلال پذیر / آب انحلال پذیر

فشار افت بالا سیال LCM

ترکیبات تورم پذیر / آب پذیرLCM

نانو ذرات

بررسی آزمایشگاهی LCM

آزمایشات اصلاحی

آزمایش روشهای پیشگیرانه

خلاصه ای از LCM های موجود

نتیجه گیری ها و نظرات

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Drilling fluid losses are considered one of the major contributors to drilling non-productive time (NPT). Lost circulation materials (LCM’s) have been widely used to avoid or stop losses. Due to the large number of current available LCM’s and their different applications, classification and testing of LCM’s is very important. Conventional LCM’s are currently classified into different categories based on their appearance as fibrous, flaky, and granular or a blend of all three. The most recent LCM classification was published around 50 years ago and this paper intends to fill this gap with an updated classification including conventional and new technologies. We propose to re-classify LCM’s into 7 categories based on their appearance and application as: granular, flaky, fibrous, LCM’s mixture, acid/water soluble, high fluid loss squeeze, swellable/hydratable combinations, and nanoparticles.Particle plugging apparatus (PPA) and HPHT fluid loss apparatus in conjunction with slotted/tapered discs are used to evaluate LCM performance for corrective treatments. Until now, no single standardized testing method or interpretation that evaluates LCM’s performance when preventive treatments are applied in order to increase the fracture gradient has been developed. The difficulty in standardizing the testing methods is due to the disagreement about wellbore strengthening mechanism. This paper discusses the most recent developments in lost circulation materials such as plugging assurance technology and nano-technology, in addition to the presentation of a comprehensive summary of today’s available LCM’s.

نمونه متن ترجمه

چکیده

حفاری افت های مایع یکی از عوامل کمک کننده به حفاری زمان غیر مولد (NPT) است.. مواد گردشی از دست رفته (LCM ها جهت پیشگیری از یا توقف اتلاف ها استفاده شده است. طبقه بندی و آزمایش LCM ها به علت وجود تعداد فراوان LCM ها و کاربردهای مختلف آنها بسیار مهم است. LCM های مرسوم براساس ظاهر آنها مثل رشته ای، ورقه ای ودانه ای یا ترکیبی از هر سه به سه گروه مختلف طبقه بندی می شوند. جدید ترین طبقه بندی LCM حدود 50 سال پیش منتشر شد، و هدف این مقاله رفع این اختلاف با انجام طبقه بندی به روز و جدید منجمله تکنولوژی های جدید و مرسوم است. طبقه بندی دوبارهLCM را به هفت گروه براساس ظاهر و کاربر د آنها به شرح زیر توصیه می کنیم : دانه ای، ورقه ای، رشته ای، ترکیب LCM، اسید / آب انحلال پذیر ، فشردگی بالا افت سیال، ترکیبات متورم/ آب پذیر، و نانو ذرا ت. دستگاه های رو پلاک گذاری ذره (PPA) و دستگاه های افت سیال HPHT همراه با دیسک های نوک دار / سوراخ دار برای بررسی عملکرد LCM در آزمایشهای اصلاحی استفاده می شوند. تا کنون روش استنادارد و منحصر بفرد آزمایشی یا روش خاص تفسیری که عملکرد LCM را در زمان استفاده از آزمایش های پیشگیرانه به منطور افزایش گرادیان شکستگی بررسی کند، ارایه نشده است. مشکلات و دشواری استاندکی روشهای آزمایشی ناشی از اختلاف بین مکانیسم های تقویت منفذ و سوراخ چاه است.

این مقاله علاوه بر ارایه خلاصه جامعی از LCM های موجود، به جدید ترین توسعه های مواد گردشی میزبان مثل تکنولوژی اطمینان از اتصال یا رو پلاک گذاری ، و نانو تکنولوژی را بررسی میکند.