تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

دانلود ترجمه مقاله راه اندازی آنلاین بهینه سیستم های ترکیبی تولید برق و حرارت میکرو μCHP مسکونی – مجله الزویر

عنوان فارسی: راه اندازی آنلاین بهینه سیستم های ترکیبی تولید برق و حرارت میکرو μCHP مسکونی با استفاده از برنامه ریزی خطی
عنوان انگلیسی: Optimal online operation of residential μCHP systems using linear programming
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 9 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 29
سال انتشار : 2012 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 4077 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.78Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی برق و مهندسی انرژی
گرایش های مرتبط با این مقاله: برق قدرت، مهندسی الکترونیک، سیستمهای قدرت، فناوری های انرژی، انرژی های تجدید پذیر و سیستم های انرژی
مجله: انرژی و ساختمان
دانشگاه: دانشکده مهندسی و علوم رایانه، دانشگاه دورهام، انگلستان
کلمات کلیدی: استراتژی عملیاتی، میکرو CHP ، پیل های سوختی تبادل پروتون، سیستم های بهینه سازی انرژی، سیستم های انرژی مسکونی، سیستم های انرژی کارآمد، برنامه ریزی خطی، سیستم های انرژی با انتشار کم
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

۱ مقدمه

۲ استراتژیهای عملیاتی مرسوم و متداول برای سیستم های μCHP

۱ ۲ استراتژی بر مبنای گرما

۲ ۲ استراتژی بر مبنای برق

۳ راه اندازی آنلاین سیستم های μCHP   با استفاده از برنامه ریزی خطی

۱ ۳ کلیات

۲ ۳ فرضیات مدل

۳ ۳ فرمول بندی ریاضی

۱ ۳ ۳ متغیرهای تصمیم

۲ ۳ ۳ تابع هدف

۳ ۳ ۳ محدودیت ها

۴ نتایج و بحث

۱ ۴ سناریوی  تعرفه تغذیه به شبکه برق (FIT)

۲ ۴ سناریوی تجارت برق

۳ ۴ سناریوی مالیات کربن

۵ نتایج

نمونه متن انگلیسی

a b s t r a c t

Environmental pressures have resulted in an increased importance being placed on the efficient production and consumption of energy. Micro combined heat and power (CHP) technology has the potential to make an important contribution to make the transition to more sustainable energy systems since it is a highly efficient technology for generating both electricity and heat from a single fuel source. The conventional operation strategies for these technologies are pre-determined and either heat-led or electricity-led. This paper presents an optimal online operation strategy for CHP systems, which is more efficient than the aforementioned conventional pre-determined operation strategies. A generic optimal online linear programming (LP) optimiser has been developed for operating a CHP system. It is generic since it is applicable for any CHP technology or demand profile. This optimiser is capable of minimising the daily operation costs of such a system. Three different simulation scenarios have been investigated: the new feed-in tariff (FIT) scheme; the trade of electricity; the introduction of a carbon tax. In all three investigated scenarios, the results show that the optimiser significantly reduces operation costs when compared to the conventional pre-determined operation strategies. As such, it is suggested that the optimiser has the potential to deliver significant energy savings in practice.

نمونه متن ترجمه

چکیده

فشارهای محیطی، اهمیت تولید و مصرف کارآمد انرژی را افزایش داده اند. تکنولوژی μCHP پتانسیل کمک به تغییر و گذر به سیستم های انرژی پایدار را دارد، زیرا تکنولوژی بسیار کارآمدی برای تولید برق و گرما از یک منبع سوخت محسوب می شود. استراتژیهای عملیاتی مرسوم و متداول برای این تکنولوژی ها، از پیش تعیین شده یا گرما بر مبنای تامین تقاضاهای برق و گرما می باشند. مقاله حاضر یک استراتژی عملیاتی آنلاین بهینه برای سیستم های μCHP مطرح می کند که کارآمدتر از استراتژیهای عملیاتی از پیش تعیین شده مرسوم و متداول می باشد. برای راه اندازی سیستم μCHP ، بهینه ساز برنامه ریزی خطی آنلاین بهینه عمومی (LP) توسعه یافته است. دلیل عمومی بودن آن این است که برای هر تکنولوژی μCHP یا پروفایل تقاضا کاربرد دارد. این بهینه ساز قابلیت به حداقل رساندن هزینه های عملیاتی روزمره چنین سیستمی را دارد. سه سناریوی شبیه سازی متفاوت مورد پژوهش قرار گرفته است: طرح جدید تعرفه تغذیه به شبکه برق (FIT)؛ تجارت برق، معرفی مالیات کربن. در هر سه سناریو مورد پژوهش قرار گرفته، نتایج بدست آمده نشان می دهد که بهینه ساز ، هزینه های عملیاتی رادر مقایسه با استراتژیهای عملیاتی از پیش تعیین شده مرسوم و متداول به طور قابل توجهی کاهش می دهد. همچنین پیشنهاد شده است که بهینه ساز پتانسیل صرفه جویی در انرژی در عمل را دارد.