تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله مدل اعتباری خرید دولت الکترونیکی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: مدل اعتباری خرید دولت الکترونیکی
عنوان انگلیسی: A reputation based electronic government procurement model
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 11 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 24
سال انتشار : 2016 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : F1189
محتوای فایل : zip حجم فایل : 833.89Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله: تجارت الکترونیک و مدیریت فناوری اطلاعات
مجله: فصلنامه اطلاعات دولت - Government Information Quarterly
دانشگاه: مرکز تحقیقات جوامع هوشمند، کانادا
کلمات کلیدی: معامله، خرید دولتی، دولت الکترونیک، اعتبار، مزایده ترکیبی
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: درج نشده است ☓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.01.001
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده مقاله

1- مقدمه

2- بازنگری دست نوشته علمی : شهرت و خرید دولتی :

3- مدل شهرت یا اعتبار

1-3 شهرت و اعتبار مستقیم

2-3 شهرت و اعتبار مستقیم

3-3 اختلاف عقاید و باورها

4- تحقیق آزمایشی

1-4 پروسه خرید حمل و نقل

2-4 آزمایش مسئله

3-4 اثر بررسی اعتبار تولید کننده بر پیامدهای خرید

4-4 اثر افزودن دانش بر پیامدهای خرید

5-4 اثر رفتار خطر G ها بر پیامد خطر

5- استدلال و نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

Each year, governments spend billions in procurement. In this context, they generally select their suppliers based on the minimum price. However, other criteria than price may be considered to help governments minimize the procurement costs. This paper proposes a formal reputation model that is intended to determine the winners of a public procurement process. The proposed model combines three elements: (1) the direct reputation of the supplier, (2) the indirect reputation of the supplier, and (3) the difference in beliefs between the government and the supplier. The proposed model compares situations where reputation is integrated along price for selecting suppliers and where it is not. Results show that the proposed reputation model may lead to lower costs for governments.

نمونه متن ترجمه

چکیده

دولتها هر ساله بیلیون ها دلار صرف فعالیت های خرید خود می کنند . در این متن ، آنها معمولاٌ تولید کننده های خود را مبتنی بر حداقل قیمت انتخاب میکنند. البته ، ملاک های دیگری غیر از قیمت به دولتها در کمینه سازی هزینه ها خرید کمک می کنند.این مقاله مدل رسمی و صوری اعتبار را ارایه می دهد که هدف آن تعیین برنده های پروسه های خرید دولتی است . مدل پیشنهادی سه عامل زیر را در یکدیگر ادغام و ترکیب می کند: ( 1) اعتبار و خوشنامی مستقیم تولید کننده ، ( 2) اعتبار غیر مستقیم تولید کننده و (3) اختلاف عقاید و باورها بین دولت و تولید کننده . این مدل موقعیت های را مقایسه می کند که در آنها اعتبار جهت انتخاب تولید کننده ها در قیمت یکپارچه می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل پیشنهادی اعتبار منجر به هزینه های کمتر دولتی می شود.