تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تخمین پایایی حمل و نقل دریایی – نشریه الزویر

عنوان فارسی: تخمین پایایی حمل و نقل دریایی: مطالعه ای روی دو مدل پایایی فازی
عنوان انگلیسی: Reliability estimation of maritime transportation: A study of two fuzzy reliability models
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 10 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 18
سال انتشار : 2013 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
نوع مقاله : ISI نوع نگارش : مقالات پژوهشی (تحقیقاتی)
پایگاه : اسکوپوس کد محصول : F1294
محتوای فایل : zip حجم فایل : 4.00Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران، مهندسی دریا
گرایش های مرتبط با این مقاله:  برنامه ریزی حمل و نقل، دریانوردی
مجله: مهندسی اقیانوس - Ocean Engineering
دانشگاه: گروه مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه ملی سنگاپور
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است ✓
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است ☓
وضعیت ترجمه منابع داخل متن: به انگلیسی درج شده است ✓
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است ✓
doi یا شناسه دیجیتال: https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2013.05.026
ترجمه این مقاله با کیفیت متوسط انجام شده است. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-پایایی حمل و نقل کشتی دریایی

3- تدوین مدل و نمایشات آن

3-1-مدل 1

3-2 مدل 2

4-نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

Abstract

The progressive increase in marine vessel transportation, in recent years, is often a cause of congestion at sea and main cause of highly irregular vessel’s travel time. This greatly affects scheduling of the facilities at the harbor and also related logistics. As a result, the reliability value of any marine vessel becomes a crucial factor in associated decision making. Modeling the uncertainty in estimation of marine vessel reliability has been a research interest for quite some time now. This paper investigates the problem in a different sense and tries to model the uncertainties using expert’s opinions and their imprecise responses. Marine vessel transportation reliability is viewed in an entirely different perspective and framework. This paper initially proposed a transportation reliability estimation procedure considering 12 decision variables divided into three stages. Two realistic models based on fuzzy sets are subsequently developed; with two scenarios for the first model. The first model utilizes fuzzy arithmetic; whereas the second one is based on rule bases. The paper demonstrates how information based on experience of the experts on marine vessels could be used to obtain its reliability value. Both the models would be helpful where imprecision is an intrinsic attribute of the accessible data in case of sea going vessels.

نمونه متن ترجمه

چکیده

افزایش پیشرونده در حمل و نقل کشتی های دریایی، در سالهای اخیر اغلب باعث تراکم در دریا و علت اصلی زمان مسافرت کشتی بسیار نامنظم می باشد. این امر به نحو زیادی بر زمانبندی تسهیلات بندر و نیز لوجستیک مربوطه اثر می گذارد. در نتیجه، مقدار پایایی هر کشتی دریایی یک عامل حیاتی در تصمیم گیری مربوطه شده است. هم اکنون مدلسازی عدم قطعیت در تخمین پایایی کشتی دریایی یک علاقه تحقیقاتی برای یک مدت زمانی شده است. این مقاله روی مسئله به لحاظی متفاوت تحقیق می کند و سعی دارد که عدم قطعیت ها را با استفاده از عقاید متخصصان و پاسخ های غیردقیق ایشان مدلسازی نماید. پایایی حمل و نقل کشتی دریایی در یک دیدگاه و چارچوب خیلی متفاوتی نگریسته می شود. این مقاله در ابتدا یک روش عملیات تخمین پایایی حمل و نقل را با درنظرگیری 12 متغیر تصمیم که به سه مرحله تقسیم می شود، مطرح داشته است. دو مدل واقع گرایانه براساس مجموعه های فازی اساسا ایجاد گردیده است: با دو سناریو برای مدل اول. مدل اول از ریاضی فازی استفاده می کند درصورتیکه مدل دوم براساس اساس قانون است. این مقاله نشان می دهد که چگونه اطلاعات مبتنی بر تجربه متخصصان در کشتی های دریایی می تواند برای کسب ارزش پایایی آن استفاده شود. هر دو مدل جایی مهم است عدم دقت یک خصوصیت ذاتی داده های قابل دسترسی در مورد کشتی های دریارو می باشد.