تلفن: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱
تلفن: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴

ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان ستون های فولادی ترکیبی

عنوان فارسی: تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان ستون های فولادی ترکیبی در معرض بارگذاری یکنواخت
عنوان انگلیسی: Reliability Analysis of Composite Steel Column Subjected to Monotonic Loading
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 7 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 19
سال انتشار : 2014 نشریه : IJAR
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5141 رفرنس : ندارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 1.75Mb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی عمران
گرایش های مرتبط با این مقاله: سازه و مدیریت ساخت
مجله: مجله هندی تحقیقات کاربردی
دانشگاه: دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه مهندسی Ghousia، هند
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه نشده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است
ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

رفتار ساختاری

روش جز محدود

مقدمه

اجزای به کار رفته

Shell181

بتن 65

شرایط مرزی

هندسه ی نمونه

مشخصات ماده

تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان

تعریف قابلیت اطمینان

روش اطمینان مرتبه ی اول (FORM)

نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی

ABSTRACT This Research aims to study the behavior of axially loaded hollow steel tube concrete-filled steel tube(CFST) columns under monotonic loading using the finite element software ANSYS.12. Modeling accuracy is established by comparing results of the Nonlinear Analysis and the Experimental test. It is concluded that the parameters have considerable effect on the behaviour of the columns. The prime factors considered to affect ultimate axial load and corresponding axial shortening under axial compression are cross-sectional area (A), wall thickness of the steel tube (t), strength of in-filled concrete (fcu). Most of the research on concrete-filled steel tube is restricted to a deterministic approach. To gain clear insight into the random properties of circular concrete-filled steel tube, reliability analysis is carried out in the present study. Materials specifications, resistance model, and load models were designed using structural reliability techniques. the reliability of concrete-filled steel tube was investigated using the first-order reliability method(FORM) combined with nonlinear finite element analysis.

نمونه متن ترجمه

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رفتار لوله های فولادی توخالی که به طور محوری بارگذاری شده اند ، و ستون های فولادی بتنی (CFST) تحت بارگذاری یکنواخت ، با استفاده از نرم افزار ANSYS.12 می باشد. دقت مدل سازی با مقایسه ی نتایج آنالیز غیر خطی و آزمون تجربی ، ایجاد می شود. در پایان نتیجه می گیریم که پارامتر ها اثر قابل توجهی بر رفتار ستون ها دارند. عوامل اولیه ی در نظر گرفته شده که بر بار محوری نهایی و محور مربوطه تحت فشار مربوطه تاثیر می گذارند ، عبارت اند از ناحیه ی سطح مقطع (A) ، ضخامت دیوار لوله ی فولادی (t) ، و قدرت بتن (fcu). بیش تر پژوهش های مربوط به لوله های فولادی بتنی به یک روش قطعی محدود می شوند. به منظور دستیابی به بیشنش مناسب از ویژگی های تصادفی لوله های فولادی بتنی مدور ، قابلیت اطمینان در این مطالعه تجزیه و تحلیل می شود. مشخصات مواد ، مدل مقاومت و مدل های بار با استفاده از تکنیک های اطمینان ساختاری طراحی شده اند. قابلیت اطمینان لوله های فولادی بتنی با استفاده از روش اطمینان مرتبه ی اول (FORM) ، همراه با تجزیه و تحلیل غیر خطی اجزای محدود مورد بررسی قرار گرفتند.