ترجمه مقاله رابطه بین فرایند برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و موفقیت آن - نشریه IEEE

ترجمه مقاله رابطه بین فرایند برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و موفقیت آن - نشریه IEEE
قیمت خرید این محصول
۳۱,۰۰۰ تومان
دانلود رایگان نمونه دانلود مقاله انگلیسی
عنوان فارسی
رابطه بین فرایند برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی و موفقیت آن؛ مطالعه ای اکتشافی
عنوان انگلیسی
The relationship between the process of Strategic Information Systems Planning and its success; An explorative study
صفحات مقاله فارسی
13
صفحات مقاله انگلیسی
7
سال انتشار
2013
نشریه
آی تریپل ای - IEEE
فرمت مقاله انگلیسی
PDF
فرمت ترجمه مقاله
ورد تایپ شده
رفرنس
دارد
کد محصول
5034
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول
ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول
ترجمه شده است
رشته های مرتبط با این مقاله
مدیریت، مهندسی فناوری اطلاعات IT
گرایش های مرتبط با این مقاله
مدیریت سیستمهای اطلاعات، معماری سازمانی، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته، مدیریت استراتژیک، مدیریت فناوری اطلاعات و مدیریت کسب و کار
مجله
چهل و ششمین کنفرانس بین المللی هاوایی علوم سیستم (46th Hawaii International Conference on System Sciences)
دانشگاه
دانشگاه علوم کاربردی اوترخت، هلند
فهرست مطالب
چکیده
1.مقدمه
2. برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی
شکل فرایند SISP
متغیرهای موفقیت SISP
3. روش پژوهش
مدل مفهومی
متدولوژی پژوهش
جمع آوری داده ها
اعتبارسنجی
4. نتایج و بحث
5. نتیجه گیری
6. دستاوردها
نمونه چکیده متن اصلی انگلیسی
Abstract This paper reports a study into the relationship between the configuration of the process of Strategic Information Systems Planning (SISP) and the success of SISP. SISP is an important activity in the alignment of information technology systems and services to business requirements. However, despite the obvious importance of a proper planning of information technology and information systems in organizations, success of SISP is not evident. And as the success of SISP is also influenced by the process followed in developing the SISP, the research question for this study was “How does the configuration of the SISP process influence the success of the SISP?”. Based on an explorative multi case study, we concluded that the specificity and comprehensiveness of strategies, goals and decisions in an organization has a positive effect on the success of SISP. Another conclusion was that a more dominant role of the IS/IT organization in the SISP process influences the quality of the SISP deliverable positively, but has a negative effect on the building of partnership between business and IT in the organization. A final conclusion was that following a formal SISP methodology does not seem to have an effect on the success of SISP. These findings provide guidance for practitioners that plan to develop an SISP as part of their efforts to align business and IT.
نمونه چکیده ترجمه متن فارسی
چکیده
این مقاله مطالعه ای را در زمینه رابطه بین شکل فرایند برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی (SISP) و موفقیت SISP ارائه می کند. SISP فعالیت مهمی در همسویی سیستم ها و خدمات فناوری اطلاعات با الزامات تجاری است. اما با وجود اهمیت آشکار برنامه ریزی مناسب سیستم های فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها موفقیت SISP روشن نیست. و از آنجایی که موفقیت SISP تحت تأثیر فرایند دنبال شده در ایجاد SISP نیز است سوال پژوهشی این مطالعه این است که «شکل فرایند SISP چگونه بر موفقیت SISP تأثیر می گذارد؟»
بر اساس یک مطالعه اکتشافی چند موردی نتیجه گرفتیم که خاص بودن و جامعیت استراتژی ها، اهداف و تصمیم ها در یک سازمان تأثیر مثبتی بر موفقیت SISP دارد. نتیجه دیگر این است که نقش بارزتر سازمان IS/IT در فرایند SISP بر کیفیت SISP قابل تحویل تأثیر مثبت دارد اما تأثیری منفی بر ایجاد همکاری بین کسب و کار و IT در سازمان دارد. نتیجه نهایی این است که به نظر می رسد دنبال کردن یک متدولوژی رسمی SISP تأثیری بر موفقیت SISP ندارد.
این یافته ها دستورالعمل هایی را برای متخصصانی فراهم می کند که قصد دارند یک SISP را به عنوان بخشی از تلاش های خود برای همسویی کسب و کار و IT ایجاد کنند.

بدون دیدگاه